Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Návrat do Právní otázky

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Na základě skutečnosti, že společnost Swiss Life Select Česká republika s.r.o., IČ 63480191, sídlem Holandská 3, 639 00 Brno, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20805 (dále jen Swiss Life Select), je řádně registrovaným správcem údajů, registrační číslo 00012279, který je povinen veškeré spravované osobní údaje chránit a zabezpečovat plně v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, uděluji tímto společnosti Swiss Life Select, jakožto správci údajů, a zároveň třetím stranám, jejichž produkty a služby Swiss Life Select poskytuje, svůj souhlas se zpracováním údajů, jež jsou uvedeny jako součást mé identifikace, a to za účelem jejich zpracování v rozsahu dle § 4 písm. e) zák. č. 101/2000 Sb., a dále zejména za účelem nabízení obchodu a služeb, informování a poskytování obchodních sdělení, kontroly kvality poradenského procesu apod., přičemž tento souhlas uděluji výhradně ve vztahu a pro účely Swiss Life Select a společností, jejichž služby a produkty Swiss Life Select poskytuje.

Poskytování obchodních sdělení

Dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), souhlasím a uděluji společnosti Swiss Life Select Česká republika s.r.o. souhlas s využitím svého elektronického kontaktu za účelem poskytování obchodních sdělení a informací.

×