Předpokladem k úspěchu jsou jasná pravidla pro chování a rozhodování. Účelem našeho Etického kodexu je poskytnout nám taková jasná pravidla, jejich dodržování je proto naprosto nezbytné. Snaha dosáhnout nejvyšších standardů v etickém a profesním jednání je zásadní pro pověst skupiny Swiss Life.

Page_01.gif
Page_02.gif
Page_03.gif
Page_04.gif
Page_05.gif
Page_06.gif
Page_07.gif
Page_08.gif
Page_09.gif
Page_10.gif
Page_11.gif
Page_12.gif
Page_13.gif
Page_14.gif