Swiss Life Select přináší na český trh unikátní produkt Dividend Invest jako odpověď na nízké výnosy, které svým klientům nabízí tuzemské banky.

  • Investiční produkt nahrazující bankovní vklady
  • Konzervativní investice založená na dluhopisech
  • Pravidelná čtvrtletní výplata dividendy v plánované výši 1,5 % p.a. a cílovaným výnosem 3,5 %
  • Doporučený horizont 3 roky
  • Nulové poplatky za zřízení a vedení

 

Je vhodnou alternativou například ke klasickým termínovaným vkladům, kterým konkuruje podstatně vyšším výnosem při zachování nízkého tržního rizika.Dividend Invest Swiss Life Select je investičním produktem s cílovaným výnosem, který je vyhlašován na každý rok dopředu. V tomto roce je cílen výnos 1,5 % p.a., který je klientům vyplácen pravidelně, formou čtvrtletních dividend.

Doporučeným investičním horizontem jsou ři roky. Dividend Invest nicméně nabízí vysokou likviditu, tedy možnost kdykoliv investici částečně snížit nebo zcela ukončit. Minimální výše investice je 500 000 Kč.

Výhodou pro investora jsou zcela nulové náklady spojené se sjednáním a vedením produktu.

Produkt byl vyvinut ve spolupráci se společností Amundi Asset Management. Jádro produktu tvoří dva fondy tohoto správce aktiv

Fond Pioneer Strategic Income
je konzervativní dluhopisový fond složený převážně z podnikových dluhopisů s investičním ratingem. Výjimečná je jeho velmi široká diverzifikace, v celém portfoliu fondu je přes 1 000 jednotlivých dluhopisových titulů. Průměrný rating celého tohoto portfolia je A-. Fond zajišťuje stabilitu a nízké riziko celého produktu Dividend Invest.

Fond Pioneer Global Multi-Asset Target Income (GMATI)
je smíšeným fondem, který je složen převážně z dluhopisů a akcií. K zajištění rizika fond také investuje do měnových nebo úrokových derivátů. Fond GMATI je unikátní svou politikou cílovaných výnosů. Na každý rok je stanoven výnos fondu, který je pak prostřednictvím pravidelné čtvrtletní dividendy vyplácen. Tento fond tvoří výnosovou složku produktu Dividend Invest a zajišťuje dividendovou výplatu cílovaného výnosu.

O Swiss Life

Swiss Life je přední evropskou finanční skupinou, sídlící v Curychu, která působí v oblasti správy privátních i korporátních financí, řízení rizik a zajištění penze. Společnost s historií od roku 1857 vstoupila se svými službami do České republiky v roce 2013. Připravuje řešení v oblasti investic, zajištění penze, mezigeneračního předání majetku, bankovních produktů, pojištění osob a majetku nebo financování bydlení a zprostředkování úvěrů.

O skupině Amundi

Skupina Amundi je největším správcem investic v Evropě, pokud jde o výši spravovaného majetku a řadí se do TOP 10 z celosvětového hlediska. Díky spojení s Pioneer Investments v červenci 2017 nyní spravuje pro své klienty aktiva v hodnotě více než 1,3 bilionu eur. Prostřednictvím 6 investičních center (Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paříž a Tokio) nabízí svým klientům v Evropě, v oblasti Asie a Tichomoří, na Středním východě a v Severní Americe bohaté zkušenosti s finančními trhy a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení. Produkt Dividend Invest Swiss Life Select využívá dvou investičních fondů skupiny Amundi.

V České republice skupina působí prostřednictvím společností Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. a Pioneer investiční společnost, a. s. a prostřednictvím společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.. Služby poskytuje jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.