Každý zodpovědný člověk by měl mít ochráněna rizika jak v pojištění majetku, tak v životním pojištění. Pojištění by mělo chránit před neočekávanou událostí, kterou může být úraz, nemoc, ale třeba i požár v domácnosti nebo krádež automobilu. Ochrana rizik sice nezabrání vzniku pojistné události, ale může klientovi pomoci s vyřešením složité situace.

Ochrana života

Většina lidí má dokonale zajištěn majetek, ale to nejcennější, co máme, tedy vlastní život a zdraví, má velká část lidí buď zajištěno špatně, nebo vůbec. Cílem pojištění osob je poskytnout pojištěnému ochranu před neočekávanými, nahodilými událostmi. 

Unikátní spojení pojištění a investic nabízí náš koncept Swiss Protect.

Životní pojištění nezaručí, že vás nebo vaše blízké nepotká úraz, nemoc nebo smrt, ale může v těžké životní situaci pomoci překlenout složité období.

Důležitým krokem pro správný výběr pojištění a s tím souvisejících pojistných rizik a odpovídajících pojistných částek je zjištění komplexní finanční situace celé rodiny (příjmy, výdaje, úspory a dluhy).

Mezi základní rizika, která by měl mít klient pojištěna, řadíme:

 • Pojištění smrti
 • Pojištění invalidity
 • Pojištění závažných onemocnění
 • Pojištění trvalých následků úrazu
 • Pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti

Vždy bychom měli myslet na zajištění pro případ nemoci i úrazu.

Architekt

Ochrana majetku

Každý z nás disponuje nějakým majetkem a měl by myslet na jeho ochranu. Primárním cílem pojištění majetku je jeho ochrana proti následkům nepředvídatelných událostí.

Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní události (požár, povodeň, vichřice, sníh, aj.), krádeže, loupeže, vandalismu. Je tedy důležité myslet na zabezpečení zdrojů na obnovu majetku v případě jeho odcizení, poškození nebo zničení.

Pojišťovny, se kterými společnost Swiss Life spolupracuje a jejichž produkty Vám v rámci neživotního pojištění může nabídnout, jsou: Allianz pojišťovna, AXA Assistance, AXA pojišťovna, Colonnade Insurance, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, DIRECT pojišťovna, Generali Pojišťovna, GrECo JLT Czech Republic, Kooperativa pojišťovna, UNIQA pojišťovna.

Freizeit

Pojištění majetku

Pojištění majetku je souhrnné označení pro několik odvětví neživotního pojištění.

 • Pojištění budov
 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění motorových vozidel
  • Povinné ručení
  • Havarijní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
  • Pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání
  • Pojištění odpovědnosti za škodu z držení nemovitostí
  • Pojištění odpovědnosti členů orgánu společnosti
  • Pojištění odpovědnosti podnikatele

Mám zájem o informace o ochraně rizik

Napište nám, na váš dotaz budeme reagovat v co nejkratším možném termínu.