Služby: Premium, Medical a Corporate Services. Individuální a specializované služby a řešení na míru nadstandartním potřebám klientů.

Potřeby a cíle našich klientů

Potřeby a cíle prémiových klientů jsou často velmi komplexní a mají svá individuální specifika. Naši klienti očekávají precizní, flexibilní a srozumitelná řešení. Klienti disponující větším objemem volných finančních prostředků vyžadují také široký prostor pro investiční možnosti a ochranu majetku.

Premium Services

Premium je v České republice unikátní služba, která pečlivě spojuje řešení komplexních potřeb movitých klientů v oblasti správy majetku s jeho nadstandardní ochranou a přípravou k předání dalším generacím. Připravujeme zdroje pro realizaci nákladných přání a pro aktivní život v penzi, pracujeme s volným kapitálem, řídíme finanční rizika a zajišťujeme plánované mezigenerační předání majetku. Respektujeme individuální postoj k riziku. Výjimečnost služby spočívá především v léty získaném pochopení životního stylu movitých klientů, jejich potřeb a pohledu na svět. Zakládáme si na dokonalé důslednosti a diskrétnosti. Potřeby a cíle prémiových klientů jsou často velmi komplexní a mají svá individuální specifika. Naši klienti očekávají precizní, flexibilní a srozumitelná řešení. Klienti disponující větším objemem volných finančních prostředků vyžadují také široký prostor pro investiční možnosti a ochranu majetku.

Medical Services

Specializované služby a servis pro lékaře. Medical Services tvoří tým specialistů Swiss Life a také síť partnerů specializujících se na služby lékařům a ostatním profesionálům v oboru zdravotnictví. Životy lékařů jsou posláními, přinášející uznání a respekt, ale také odpovědnost a stres. Dlouhé hodiny práce, vysoké nároky na koncentraci a významné dopady následků profesního pochybení. Zátěž, které lékaři čelí, by neměli nést sami. My v Medical Services víme, jaké to je pomáhat lékařům dělat chytrá rozhodnutí během celé jejich kariéry. Našimi službami podporujeme správná rozhodnutí našich klientů, aby se mohli plně věnovat svým pacientům a svým rodinám. Snažíme se propojovat lékaře. Vytvářet prostředí podpory. Pomáháme lékařům dívat se vstříc budoucnosti s důvěrou.

Corporate Services

Corporate Financial Services je komplexní správou firemních financí, která je na českém trhu jedinečná v unikátním pohledu na firemní finance. Nahlížíme na firmu očima majitele firmy. Na kapitál alokovaný ve firmě nahlížíme jako na firemní pilíř majetku, který spolu s privátním pilířem tvoří celkový majetek majitele firmy nebo podnikatele.