Ve Swiss Life přisuzujeme velký význam zodpovědnému chování a pomoci lidem, kteří nemohou vést život podle vlastních představ. Tato naše vize se zobrazuje v našich obchodních aktivitách, sociálním chování, v roli jako zaměstnavatele nebo v přístupu k životnímu prostředí.

charitativni-konto-swisslife

Pomáháme potřebným 

Swiss Life a její pracovníci podporují druhé v nouzi. Na lidech, kteří nemohou žít nezávislý život a potřebují naši pomoc, nám záleží.  Proto naši pracovníci dobrovolně přispívají částí svého platu a tím vytvářejí hlavní ekonomický základ pro realizaci dobročinných projektů. Veškeré náklady na správu přebírá společnost Swiss Life a příspěvky pracovníků tak slouží přímo na dílčí projekty pomoci.  Projekty realizujeme  s dobročinnými nadacemi, nemocnicemi, domy pro seniory nebo s dobrovolnými pracovníky, abychom podpořili ty nejpotřebnější. Swiss Life podpořila již tisíce dětí a lidí, kteří se ocitli v nouzi nebo v ohrožení života. 

Kde pomáháme

118921025_2749624281917367_454763237842029511_n

Uhradili jsme speciální kočárek pro Adámka

Sdružení Paleček, podporující osoby malého vzrůstu, jsme podpořili financemi na nákup speciálního kočárku pro 4 letého Adámka, aby se mohl zapojit do mateřské školky a zvládnul spolu s ostatními dětmi veškeré aktivity, které bohužel v důsledku bolestí nožiček jinak nezvládne.

IMG_0952

Paruky z pravých vlasů již mají díky nám své malé majitelky

Pramen pomoci, nadační fond jsme podpořili financemi pro výrobu paruk z pravých vlasů pro malé slečny Adélky a Vanesky, které v důsledku nemoci a následné léčby přišly o vlásky.

Eliška Novotná NROS

Elišce jsme přispěli na nákup důležité pomůcky

SpolkuCDKL5 Czech, z.s. jsme poskytli finance na nákup vertikalizačního stojanu a zdravotní židle Baffin Automatic RS pro statečnou Elišku, která trpí vzácným a nevyléčitelným onemocněním CDKL5. 

Národ dětem 2

Uhradili jsme ultrazvukový přístroj pro FN Motol

Nadace "Národ dětem" díky naší pomoci pořídila ultrazvukový přístroj Sonosite, který  umožní vyšší úspěšnost a maximální bezpečnost při provádění centrální žilní kanylace především pro dětské pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol.

IMG_3330

Vybavili jsme prostor pro terapie a cvičení

Spolku ALSA  jsme poskytli finanční prostředky na yybavení prostor pro terapie a cvičení pro pacienty s ALS (amyotrofická laterární skleróza). Terapeutická lehátka, podkladové pomůcky, žíněnky, různé druhy míčů a cvičících prvků.

1000x1000-1573032685-foto-na-web-i

Pomohli jsme znevýhodněným rodinám v Jihočeském kraji

Jihočeská rozvojová, o.p.s. se poskytuje pomoc ohroženým rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Prostřednictvím našeho příspěvku bylo možné zorganizovat aktivity, které pomohou alespoň částečně zmírnit tíživou životní situaci rodin v důsledku sociálního vyloučení, posílí vztah mezi rodiči a dětmi, kompetentní jednání rodičů a rodiny jako celku a přispějí ke zvýšení prevence v oblasti hygieny a zdraví.

DSC_0707

Monitoring glykémie je díky nám snazší

Spolek Diapozitiv jsme podpořili financemi na nákup 29 zdravotnických pomůcek pro monitorování glykémie pro 5 dětí trpící chorobou diapetes melitus 1. typu.

mde

Přispěli jsem do veřejné sbírky malému Michálkovi

Prostřednictvím spolku FREE WILL jsme přispěli do veřejné sbírky pro zdravotně postiženého a těžce nemocného Michálka.

Berka 5

Uhradili jsme rehabilitace pro Tomáše

Nadačnímu fondu Rafael dětem jsme poskytli finanční prostředky na úhradu rehabilitací pro 13-ti letého Tomáše. Tomáš má diagnostikovanou mikrocefalie, dětskou mozkovou obrnu, poruchu zraku a psychomotorického vývoje.

DSC_0031

Přispěli jsem na rehabilitace a invalidní vozík pro Emičku

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry od nás získala prostředky na úhradu rehabilitací a invalidního vozíku pro 8-letou Emičku, která od narození trpí dětskou mozkovou obrnou.

charitativni-konto-swisslife

Uhradili jsme přístroj na podporu dýchání FN Hradec Králové

Fakultní nemocnici Hradec Králové jsme poskytli finanční prostředky na nákup přístroje AIRVO 2 Nasal High Flow, který je využíván na podporu dýchání u kriticky nemocných dětí.

Vyskytla se chyba. Prosím, zkuste to později.

Partnerschaft

Odpovědnost k životnímu prostředí

Zdravé životní prostředí je pro Swiss Life hlavní prioritou. Věnujeme mu velkou část času z našeho každodenního života. Celá skupina Swiss Life se zaměřuje na provozní ekologii a všechny druhy aktivit, které jsou k přírodě šetrné.

Provozní ekologie

Swiss Life usiluje o dlouhodobou udržitelnost a přikládá velký význam šetrnému chování k životnímu prostředí. Společnost se proto zaměřuje na opatření zajišťující úsporu elektrické energie a vody, výrobu energie z obnovitelných zdrojů a aktivní péči o životní prostředí v rámci svých interních operací.

Ochrana klimatu

Swiss Life po mnoho let hraje aktivní roli v ochraně klimatu. Swiss Life je jednou z jedenácti společností, které v roce 2008 založily nadaci na ochranu klimatu „Swiss Climate Foundation“.S přispěním všech partnerských společností „Swiss Climate Foundation“ podporuje efektivní energetickou účinnost a opatření na ochranu klimatu v malých a středních podnicích.