Odpovědnost k životnímu prostředí

Zdravé životní prostředí je pro Swiss Life hlavní prioritou. Věnujeme mu velkou část času z našeho každodenního života. Celá skupina Swiss Life se zaměřuje na provozní ekologii a všechny druhy aktivit, které jsou k přírodě šetrné.

Provozní ekologie

Swiss Life usiluje o dlouhodobou udržitelnost a přikládá velký význam šetrnému chování k životnímu prostředí. Společnost se proto zaměřuje na opatření zajišťující úsporu elektrické energie a vody, výrobu energie z obnovitelných zdrojů a aktivní péči o životní prostředí v rámci svých interních operací.

Ochrana klimatu

Swiss Life po mnoho let hraje aktivní roli v ochraně klimatu. Swiss Life je jednou z jedenácti společností, které v roce 2008 založily nadaci na ochranu klimatu „Swiss Climate Foundation“.S přispěním všech partnerských společností „Swiss Climate Foundation“ podporuje efektivní energetickou účinnost a opatření na ochranu klimatu v malých a středních podnicích.