Co je to vlastně finanční plánování? Je to něco, co byste měli umět? Týká se to i vás? Přečtěte si víc.

Finanční plánování vede k vytvoření "finančního plánu". Finanční plán definuje finanční cíl, tedy to, čeho chcete dosáhnout.

Může to být:

Určité množství finančních prostředků, které chcete mít k dispozici po určitou dobu. Něco konkrétního, co si chcete koupit za své ušetřené peníze, například vysněnou dovolenou, nové auto, nový dům, byt nebo cokoli jiného, co si přejete.Finanční plánování je soubor rad a pravidel, které byste měli dodržovat, abyste dosáhli požadovaného cíle v požadovaném časovém horizontu.

Chci více informací

Naplánujme si setkání

Máte vysněný cíl a chcete si ho splnit? Pomůžu vám s tím. Bezplatně zanalyzuji vaše možnosti a nastavíme společně cestu, jak vysněného cíle dosáhnout. Napište mi.

Upozornění

Předmětné informace nepředstavují osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, které by dostatečně zohledňovalo individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho finanční situace nebo investičního cíle. Swiss Life Select Česká republika, a. s. nenese odpovědnost za případné ztráty, které vzniknou jejich nesprávnou interpretací a špatným investičním rozhodnutím. Investice do fondů v sebe nesou rizika kolísání hodnoty investované sumy a výnosy z ní a není zaručena návratnost původní investované sumy. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou příštích výnosů.