Očekáváte, že v důchodu bude váš příjem stejný jako dnes? Nechci vás zklamat, ale velmi pravděpodobně to tak nebude. Většina lidí totiž nevyužívá možnosti, které jsou k dispozici. Přitom i s malými změnami můžou ovlivnit výši svého budoucího příjmu v důchodu.

Už jste slyšeli o "pětipilířovém důchodu"? O řešení, kterým máte důchod zajištěný ne z jednoho, ale z pěti různých zdrojů. 

Zahrnuje také řešení, která vám mohou poskytnout okamžité zvýšení příjmu při spoření na důchod. Princip spočívá v daňové povinnosti, protože některá penzijní řešení mohou snížit daň z příjmu, kterou dnes platíte státu.

První pilíř. Jenom? Většina lidí zná pouze tzv. "první" a "druhý pilíř". Prvním pilířem je pilíř, který platí Sociální pojišťovna a do kterého všichni platíme větší část svých příspěvků na důchodové zabezpečení. Peníze z tohoto pilíře se však nikde neodkládají, ale stát je používá na vyplácení důchodů současným seniorům. Jedná se tedy o pilíř solidarity, jehož prostřednictvím platíme příspěvky my všichni, kdo platíme příspěvky. Pomáháme tak důchodcům v naději, že další generace bude skládat na náš důchod.

Funkčnost tohoto pilíře je však ovlivněna možností aktivních pracujících a demografický vývoj předpovídá stárnutí generace, tj. stále méně pracujících, kteří se budou sami komponovat na důchody. Zatímco dnes jsou na důchod jednoho důchodce téměř 4 pracující, za 15 let to bude jen 2,5 osoby. Za méně než 50 let bude moci odejít do důchodu pouze 1,5 pracujícího člověka z jednoho důchodce. Díky stárnutí populace bude výrazně více důchodců a zároveň množství peněz, které do PR poteče

Druhý a třetí pilíř? Stát proto přišel s dalšími možnostmi, jako je druhý a třetí pilíř. Druhý pilíř má v současné době velkou výhodu v tom, že peníze, které v něm spoříte, jsou vaším majetkem a pokud je neutratíte v důchodu, stanou se předmětem dědického řízení. Nevýhodou tohoto pilíře je však fakt, že předchozí vlády výrazně omezily možnost peněz, které do tohoto pilíře jdou z příspěvků na důchodové pojištění.

Třetí pilíř je dobrovolný. Pokud na něj ale přispívá váš zaměstnavatel, vyplatí se ho využít. Protože pokud si tam budete posílat stejnou sumu, jakou vám přispívá zaměstnavatel, budete mít rovnou 100 % zhodnocení svého vkladu.

Druhý a třetí pilíř mají ještě jednu výhodu. Můžete si vybrat dynamické strategie, které jsou rizikovější, ale také z dlouhodobého hlediska mnohem ziskovější než konzervativní strategie.

Čtvrtý a pátý pilíř. Čtvrtý a pátý pilíř jsou vlastně investice do různých investičních nástrojů, které mohou být osvobozené od daně z příjmu. Mějte však na paměti, že stejně jako u předchozích pilířů se jedná o nástroje určené pro dlouhodobé investování a je velmi důležité je správně nastavit, aby nedocházelo k nečekaným ztrátám.

Regulace. Velkou výhodou je, že všechny penzijní pilíře podléhají přísné regulaci ze strany České národní banky. Je to právě proto, aby byli vaše peníze v bezpečí.

Zdá se vám to složité? Nechte si poradit. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho řešení a strategií, je velmi důležité je všechny analyzovat, včetně legislativních předpisů. Proto vám nabízím svou pomoc, protože se tomuto tématu věnuji již delší dobu, mám přehled o tom, co je aktuálně v platnosti, a také o tom, jaké změny se chystají. Pomohu vám nastavit nebo upravit vaši důchodovou strategii. Domluvíme si schůzku, kde zdarma zanalyzuji vaše možnosti a navrhnu řešení na míru.

 

Chci více informací

Naplánujme si setkání

Určitě máte představu o tom, jakou minimální výši důchodu chcete mít. Máte ale nastavená současná řešení, jak toho dosáhnout vstupem do důchodu? Zdarma zanalyzuji vaše možnosti a společně nastavíme cestu k dosažení vašeho vysněného důchodu. Napište mi.

Upozornění

Předmětné informace nepředstavují osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, které by dostatečně zohledňovalo individuální situaci investora, zejména pokud jde o jeho finanční situaci nebo investiční cíl. Swiss Life Select Česká republika, a. s. nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé v důsledku jejich chybné interpretace a špatného investičního rozhodnutí. Investice do fondů s sebou nesou riziko kolísání hodnoty investované částky a výnosů z ní a zpočátku není zaručena návratnost původní investované částky. Minulé výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů nejsou zárukou budoucích výnosů.