Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Vyjádření Swiss Life k uvolnění měnového závazku ČNB

07.04.2017

Přinášíme vám vyjádření Swiss Life Select na to, jaký dopad bude mít ukončení devizových intervencí České národní banky na českou ekonomiku. Vyjádření nám poskytli také naši švýcarští analytici ze Swiss Life Asset Managers.

Proč ČNB přistoupila k měnovému závazku?

Primárním cílem ČNB je udržování měnové stability, tedy míry inflace. Ta je z pohledu ekonomů nejdůležitějším ukazatelem zdraví ekonomiky. Pokud je inflace příliš nízká nebo příliš vysoká, není to pro ekonomiku dobré a ČNB musí přistoupit k léčbě. Nástrojů k léčbě mají centrální bankéři více. Tím nejběžnějším jsou pohyby základních úrokových sazeb. Pokud se však banka dostane se sazbami na nulu, je potřeba sáhnout po jiném nástroji, v tomto případě ovlivňování kurzu měny. K tomuto kroku banka přistoupila v listopadu 2013 svým prohlášením, že bude na trhu nakupovat eura v neomezeném rozsahu za 27 korun. V tomto režimu se kurz eura udržoval do včerejšího dopoledne.

Proč ČNB závazek nyní opustila?

Makroekonomické prognózy ukazují, že inflace se vrátila na hodnoty, které ČNB považuje za žádoucí. Pozitivní je i dlouhodobý výhled, inflace by se i nadále měla držet ve vymezeném pásmu. Pozitivní jsou i další ekonomické ukazatele jako růst HDP nebo míra nezaměstnanosti. Další udržování fixního kurzu není potřeba.

Jak se ČNB vyrovná se ztrátou, která jí díky intervencím vznikla?

Centrální banka je velmi specifický subjekt. Vzhledem k tomu, že eura nakupovala za nově „vytvořené“ peníze, jsou úvahy o účetním zisku a ztrátě, tak jak tento pojem vnímáme z komerčního sektoru nepřesné. Banka nyní drží obrovskou zásobu eur, za které nakoupila a nakupuje eurové konzervativní investiční nástroje (převážně státní dluhopisy) které ji budou nést v čase výnos. Ztrátu, kterou ČNB vykáže, tedy nebude muset být nijak sanován ze státního rozpočtu.

Jaká byla bezprostřední reakce na uvolnění měnového závazku?

Poměrně mírná. ČNB se povedlo velmi dobře trh na tuto skutečnost připravit. Viz prohlášení, které guvernér učinil k 1.4. Účastníci trhu nebyli zaskočení a reakce nebyly tak prudké jako například při ukončení intervencí švýcarské centrální banky na franku. Kurz se propadl až k hodnotě 26, 5 aby se po zbytek dne stabilizoval na hodnotě kolem 26,6 Kč/EUR. Dnes (v pátek) ráno začala koruna mírně posilovat, aktuální kurz je 26,67 Kč/EUR.

Jaký vývoj kurzu očekáváme v nejbližších dnech?

Prvotním impulsem je posílení koruny na kurz, který reálněji odráží její hodnotu. Silnější kurz koruny odpovídá růstu ekonomiky (tempu růstu HDP) i kladnému úrokovému diferenciálu (rozdílu úrokových sazeb) mezi ČR a zeměmi eurozóny. Na druhou stranu bude tento tržní vývoj ovlivňovat velký příliv korun, který vznikne při uzavírání pozic zahraničních měnových spekulantů, kteří účelově nakupovaly české státní dluhopisy a čekali na zhodnocení kurzu. Naším odhadem je tak nepříliš velké posílení a kurz kolem 26,3 Kč/EUR na konci roku. Jisté ale je, že před nalezením této rovnováhy bude trh velmi rozkolísaný a kurz bude vykazovat pohyby do obou stran.

Jaké je nyní doporučení pro investory posílající koruny do eurových nástrojů?

Vyčkat minimálně několik týdnů na stabilizaci kurzu. Nevystavovat se měnovému riziku na rozkolísaném trhu. Platí to především pro chystané větší jednorázové investice. Z pohledu pravidelných dlouhodobých spořicích plánů nemá přerušení nebo omezení investic příliš velký význam.

Jaký je bezprostřední dopad ukončení intervencí na investiční nástroje?

Investor, jehož domácí měnou je česká koruna a investuje do korunových nebo měnově zajištěných instrumentů žádné bezprostřední následky nepocítí. Nejběžnější investiční nástroje typu programů pravidelných investic (například Conseq Horizont Invest, Pioneer Rentier 3S, Generali Partner Invest, apod.) jsou plně měnově zajištěny nebo přinejmenším zajišťují eurové pozice. Změna kurzu se tedy na jejich výkonnosti neodrazí.

Jaký bude mít dopad přechod zpět na tržní měnový kurz na výkonnosti investic?

Ve většině případů pozitivní. V intervenčním režimu velmi vzrostly náklady na zajištění měnových pozic. Tyto náklady snižovaly celkovou výkonnost fondů. Pokles nákladů se pozitivně odrazí na výkonnosti. Negativně budou reagovat nezajištěné investice. Například investor, který koupil za koruny eurový investiční nástroj při kurzu 27 Kč a bude jej nyní prodávat při kurzu 26,5 Kč (a tedy měnit eura zpět na koruny), realizuje kurzovou ztrátu 1,85 %.

Jaké další zásahy centrální banky lze čekat a co přinesou?

Krokem, který logicky na navazuje na ukončení intervencí, je růst úrokových sazeb. Do konce letošního roku nás tak pravděpodobně čekají jedno nebo dvě zvýšení. Přímým dopadem bude růst úrokových sazeb bankovních vkladů, růst úrokových sazeb hypoték a růst výnosu dluhopisů, který se odrazí v poklesu jejich cen.  Zvýšení úrokových sazeb ovšem nebude skokové, ale velmi mírné. Příkladem, který již můžeme sledovat ve světě, je postup americké centrální banky, která sazby posouvá postupně po mírných krocích ve výši 0,25 procentního bodu.

Níže uvádíme komentář analytického týmu ze Swiss Life Asset Managers:

Měnový závazek ČNB měl podobné cíle, jaké pro stejný krok uváděla švýcarská centrální banka (SNB), tedy boj s deflací, a byl tak označován jako švýcarská inspirace. Jiné však bylo ukončení. ČNB upustila od intervencí s odůvodněním, že bylo dosaženo požadovaného cíle, zatímco SNB jako důvod ukončení označila přílišný odklon hodnoty CHF od USD a velký objem devizových rezerv.

ČNB se snažila vyhnout způsobu ukončení, který použila SNB (při kterém došlo k posílení franku o 15 % během jediného dne) a proto na ukončen trhy dopředu připravila. To sice přilákalo spekulativní investory, ale velký objem prodávaných korun zbrzdil přílišné posílení měny (koruna posílila zhruba o 1,5 %). Tento mírný vývoj zdá se dokazuje správnost přístupu ČNB k ukončení.                

Dle oficiálního vyjádření bude ČNB tolerovat zvýšenou volatilitu, ale zasáhne při extrémních výkyvech. I po uvolnění se tak bude snažit kurz řídit, tentokrát v pevně daném kurzovém pásmu.

Vzhledem k výše uvedenému (předpoklad zásahů ČNB a velký objem prodejů koruny spekulativními investory), zakládá předpoklad spíše mírného tempa posilování měny.

original
loading
×