Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Návrat do Tiskové zprávy

Hospodářské výsledy Swiss Life Group za rok 2016

06.03.2017

Švýcarská finanční skupina Swiss Life působící i v České republice zvýšila svůj čistý zisk o 5 % na 926 milionů CHF.

  • Skupina Swiss Life v roce 2016 opět zlepšila svou výkonnost a dosáhla provozního zisku ve výši 1 402 milionů CHF, což představuje meziroční růst o 5 %.
  • Čistý zisk skupiny se zvýšil o 5 % na 926 milionů CHF.
  • Společnost Swiss Life Asset Managers pokračovala v růstu. Čistá aktiva z nového obchodu třetích stran dosáhla 8,5 miliard CHF, aktiva třetích stran pod správou vzrostla o 28 % na 49,6 miliard CHF (2015: 38,8 miliard CHF).
  • Vlastní kapitál se zvýšil o 12 % na 13,7 miliard CHF. Návratnost vlastního kapitálu (ROE) dosáhla 9,6 % (2015: 9,7 %).
  • Představenstvo společnosti navrhne na valné hromadě zvýšení dividendy z 8,50 CHF na 11,00 CHF.

Patrick Frost, generální ředitel skupiny Swiss Life: „Výsledky za rok 2016 jsou opět potěšující. Náš silný provozní výkon dokazuje, že zvyšujeme ziskovost i v náročném prostředí a plníme naše plány v rámci celoskupinového strategického programu „Swiss Life 2018“. Investice do rozvoje se nám vyplácí.“

original

Skupina Swiss Life zvýšila svůj čistý zisk z 878 milionů CHF na 926 milionů CHF (meziroční nárůst o 5 %). Provozní zisk vzrostl o 5 % na 1,402 miliardy CHF. Pobočka Swiss Life Švýcarsko zvýšila svůj provozní zisk o 7 % na 812 milionů CHF. Ve Francii skupina Swiss Life zaznamenala zvýšení výsledku o 2 % na 224 milionů EUR. Pobočka skupiny Swiss Life v Německu přispěla k celkovému výsledku částkou 115 milionů EUR (pokles o 5 %). Swiss Life International, do které patří také česká Swiss Life Select, dosáhla zisku ve výši 41 milionů EUR (nárůst o 6 %). Společnost Swiss Life Asset Managers přispěla k celkovému výsledku skupiny částkou 243 milionů CHF, což představuje meziroční růst o 8 %.

Významný pokrok v plnění programu „Swiss Life 2018“

original

Kromě výsledků v oblasti provizí a pojištění rizik dosahuje skupina Swiss Life také pokroku v plnění cílů v rámci programu „Swiss Life 2018“. Ukazatel efektivnosti skupiny v pojišťovnictví se zlepšil o tři bazické body na 0,58 %. Provozní náklady v pojišťovnictví klesly o 1 % a pojistné rezervy se zvýšily o 3 %. Navzdory dalšímu poklesu úrokových sazeb vzrostla marže u nových obchodů na 2,1 % v porovnání úrovní 1,7 % v předchozím roce. Stalo se tak díky disciplinovanému řízení marže a lepšímu, kapitálově efektivnějšímu novému mixu obchodních činností.

Hodnota nových obchodů vzrostla z 268 milionů CHF v roce 2015 na 296 milionů CHF (nárůst o 10 %). Skupina Swiss Life dosáhla v roce 2016 upravené návratnosti vlastního kapitálu ve výši 9,6 % (předchozí rok: 9,7 %) a opět se tak dostala do horní úrovně cílového pásma 8 až 10 %. Peněžní převody společnosti Swiss Life Holding Ltd se zvýšily na 598 milionů CHF ve srovnání se 411 miliony CHF v roce 2015. Akciový kapitál činil 13,7 miliard CHF (nárůst o 12 %). Skupina Swiss Life odhaduje, že její ukazatel podle Švýcarského testu solventnosti bude 1. lednu 2017 činit přibližně 160 % (na základě podmínečně schváleného interního modelu).

Zvýšení dividendy na 11 CHF na akcii

Na výroční valné hromadě, která se bude konat dne 25. dubna 2017, navrhne správní rada zvýšení dividendy na 11 CHF na akcii (2015: 8,50 CHF).

Sdílejte zprávu

original
„Výsledky za rok 2016 jsou opět potěšující. Náš silný provozní výkon dokazuje, že zvyšujeme ziskovost i v náročném prostředí a plníme naše plány v rámci celoskupinového strategického programu „Swiss Life 2018“. Investice do rozvoje se nám vyplácí.“
Patrick Frost, generální ředitel skupiny Swiss Life
Skupina Swiss Life v roce 2016 opět zlepšila svou výkonnost a dosáhla upraveného zisku z provozní činnosti ve výši 1 402 milionů CHF, což představuje meziroční růst o 5 %.
×