Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

SL Select Czech Republic

Hospodářské výsledky Swiss Life Group za první pololetí roku 2018

14.08.2018

Společnost Swiss Life zvyšuje příjmy z poplatků v první polovině roku 2018. Čistý zisk společnosti vzrostl o 7% na 561 milionů CHF.

original

- Společnost Swiss Life v prvních šesti měsících roku 2018 pokračovala v růstu zisku. Upravený zisk z operací byl o 3% vyšší než v předchozím roce - 808 milionů CHF. Čistý zisk vzrostl o 7% na 561 milionů CHF.

- Příjem z poplatků se zvýšil o 10% na 798 milionů CHF. Výsledek v oblasti poplatků byl o 6% vyšší než minulý rok - 248 milionů CHF.

- Swiss Life Group vygenerovala pojistné ve výši 10,7 miliardy CHF, což se rovná 4% růstu.

- Společnost Swiss Life vytvořila příjmy z přímých investic ve výši 2,24 miliardy CHF (předchozí rok: 2,99 miliardy CHF). Výnosy z neinvestovaných přímých investic byly stabilní na úrovni 1,5%; čistý investiční výnos činil 1,7% (předchozí rok: 1,4%).

- V obchodování s třetími stranami správci aktiv Swiss Life vykázali čistá nová aktiva v hodnotě 3,7 miliardy CHF. V důsledku toho se spravovaná aktiva třetích stran ke konci června 2018 zvýšila na 64,6 miliardy CHF (nárůst o 5% oproti konci roku 2017).

- Hodnota nového obchodu vzrostla o 20% na 212 milionů CHF. Marže z nového obchodu zůstává na 2,6%.

- Společnost Swiss Life dosáhla v prvních šesti měsících roku upraveného výnosu z vlastního kapitálu ve výši 9,7% (předcházející období: 10,5%).

- Plánovaná změna ve vedení společnosti: Matthias Aellig (47) bude od 1. března 2019 novým finančním ředitelem společnosti Swiss Life Group.

"Společnost Swiss Life v první polovině roku 2018 pokračovala ve svém pozitivním vývoji", říká Patrick Frost, generální ředitel společnosti Swiss Life Group. "Pokračující růst v oblasti poplatků sehrál významnou roli v příjemném růstu našich výsledků. Zvláště je dobré si uvědomit, že nárůst výnosu v oblasti poplatků vyplývá z našich čtyř pojišťovacích jednotek. Výrazné zvýšení hodnoty nových obchodů navíc ukazuje, že roste ziskem."

Zvýšení zisku z provozní činnosti a čistého zisku - vyšší výnosy z investic

Skupina Swiss Life zvýšila v první polovině roku 2018 svůj upravený zisk z provozních operací o 3% na 808 milionů CHF. Výsledný čistý zisk vzrostl o 7% na 561 milionů CHF. Výsledek v oblasti poplatků se zvýšil, a to zejména díky vlastním IFA, o 6% ve srovnání s předchozím rokem z 233 milionů CHF na 248 milionů CHF.

Společnost Swiss Life vytvořila příjmy z přímých investic ve výši 2,24 miliardy CHF (předchozí rok: 2,99 miliardy CHF). Výnosy z neinvestovaných přímých investic byly stabilní na úrovni 1,5%. Výsledek čistých investic v prvním pololetí činil 2,64 miliardy CHF (předchozí rok: 2,05 miliardy CHF), čistý investiční výnos činil 1,7% (předchozí rok: 1,4%).

Na domácím, švýcarském trhu Swiss Life zvýšila výsledek segmentu o 4% na 439 milionů CHF. Výše v oblasti poplatků vzrostla z 11 milionů CHF v předchozím roce na 14 milionů CHF. Ve Francii dosáhla společnost Swiss Life segmentového výsledku ve výši 130 milionů EUR (mínus 3% oproti předchozímu roku), výsledek v oblasti poplatků vzrostl o 25% na 37 milionů EUR. Německo zvýšilo svůj výsledek ve srovnání s předchozím rokem o 22% na 79 milionů EUR. Výsledek v oblasti poplatků zde vzrostl o 26% na 41 milionů EUR. Společnost Swiss Life International dosáhla výsledku ve výši 29 milionů EUR, což odpovídá 26% nárůstu, a výsledku v oblasti poplatků 20 milionů EUR (+ 17%). Správci aktiv Swiss Life dosáhli v první polovině roku 2018 segmentového výsledeku ve výši 118 milionů CHF. Snížení o 4% je způsobeno zejména nižšími transakčními poplatky a vyššími náklady na správu aktiv třetích stran.

Další růst v oblasti poplatků a vyšší pojistné

Společnost Swiss Life v první polovině roku 2018 úspěšně vzrostla v oblasti poplatků. Příjmy z poplatků se zvýšily celkově na 798 milionů CHF, což představuje 10% nárůst. Vlastní IFAs (+ 11%), vlastní produkty a služby třetích stran (+ 6%) a správci aktiv (+ 2%) přispěli k tomuto růstu. Pojistné se zvýšilo o 4% v místní měně na 10,7 miliardy CHF, zatímco důraz byl kladen na ziskovost a kapitálovou efektivitu. Pojistné rezervy ve prospěch pojistníků společnosti vzrostly o 2% v místní měně.

Na švýcarském domácím trhu společnost Swiss Life zvýšila pojistné o 3% na 6,1 miliardy CHF. Příjem v oblasti poplatků dosáhl 125 milionů CHF, což představuje nárůst o 9%. Ve Francii společnost Swiss Life zvýšila pojistné o 15% na 2,6 miliardy EUR. V oblasti poplatků se příjmy zvýšily o 8% na 141 milionů EUR. Společnost Swiss Life v Německu dosáhla v prvních šesti měsících roku přírůstku ve výši 589 milionů EUR, což představuje nárůst o 2%. Výnosy v oblasti poplatků se zvýšily o 17% na 198 milionů EUR. Společnost Swiss Life International vytvořila pojistné ve výši 810 milionů EUR, což představuje pokles o 17%. Výnosy v oblasti poplatků se naopak zvýšily o 2% na 106 milionů EUR.

Správci aktiv Swiss Life udrželi růst v obchodování s třetími stranami. Čistá nová aktiva v první polovině roku 2018 dosáhla 3,7 miliardy CHF a aktiva spravovaná třetími stranami vzrostla od konce roku 2017 o 5% na 64,6 miliardy CHF. Ke konci června 2018 disponovala společnost Swiss Life Asset Managers celkovými aktivy ve správě ve výši 225,1 miliardy CHF (+ 1% oproti konci roku 2017). Společnost Swiss Life Asset Managers zvýšila svůj celkový příjem o 3% na 326 milionů CHF, přičemž správa majetku třetích stran přispívá 175 miliony CHF (předchozí rok: 172 milionů CHF).

Silná nová obchodní marže a solidní solventnost

Společnost Swiss Life vytvořila v první polovině roku 2018 novou obchodní marži 2,6% (předchozí rok: 2,6%). Hodnota nových obchodů vzrostla z 177 milionů CHF v předchozím roce na 212 milionů CHF. Průměrná technická úroková sazba se snížila o 4 bazické body na 1,33%, zejména díky posilování rezerv ve prospěch pojistníků společnosti a zlepšené kombinaci produktů v nových obchodech. Průměrná technická úroková sazba pro švýcarské podniky činila 0,99%. V první polovině roku 2018 společnost Swiss Life zaznamenala nižší návratnost výnosů z vlastního kapitálu ve výši 9,7% (odpovídající období předchozího roku: 10,5%), což bylo důsledkem 16% navýšení vlastního kapitálu. Společnost Swiss Life odhaduje svůj poměr SST na úrovni 170% k 30. červnu 2018 na základě schváleného interního modelu a podmínek.

Matthias Aellig bude nástupcem Thomase Buesse v roli finančního ředitele společnosti Swiss Life Group

Matthias Aellig (47 let, vedoucí oddělení pro řízení rizik od roku 2010) převezme od 1. března 2019 pozici finančního ředitele a stane se členem Výkonné rady společnosti. V pozici nahradí Thomase Buesse (61 let), který se po deseti mimořádně úspěšných letech ve společnosti Swiss Life rozhodl přejít do již nevýkonné role, která mu umožní uplatnit své zkušenosti.

Patrick Frost, generální ředitel švýcarské společnosti Swiss Life, uvádí: "Nominace Matthiase Aelliga je pro nás ideálním nástupním řešením. Opět se nám podařilo obsadit pozici ve Výkonné radě společnosti vynikajícím interním kandidátem. Matthias Aellig je zkušený vůdce se širokou znalostí v oblasti pojištění a financí. Jako ředitel pro řízení rizik se podílel na všech klíčových otázkách, jimž čelí Výkonná rada společnosti. Znamená pro nás důležitou kontinuitu."

original

Matthias Aellig je od roku 2010 ředitelem pro řízení rizik skupiny Swiss Life Group. V této funkci odpovídá za kvantitativní a kvalitativní řízení rizik, pojistně-matematickou kancelář a řízení produktů a marží. V uplynulých letech přispěl k silné kapitalizaci společnosti, rozvoji podnikového řízení rizik a stabilizaci úrokové marže.

Tisková zpráva

Hospodářské výsledky Swiss Life Group za první pololetí roku 2018

Sdílejte zprávu

×