Jako první finančně poradenská skupina na českém trhu nabízíme klientům od září portál s výhodami, které pro ně plynou ze směrnice Evropské unie PSD2. Díky klientskému portálu budou mít přístup na všechny své běžné bankovní účty, a tedy i kompletní a aktuální přehled o své finanční situaci. Finanční poradce jim tak bude moci nabídnout produkty, které přesně reagují na jejich potřeby.

PSD2 (Payment Services Directive - více ZDE) je směrnice EU, která významně mění a ovlivňuje způsob provádění online plateb a poskytování informací v platebním styku. Má přinést konkurenci na bankovním trhu s cílem zlepšit úroveň finančních služeb zákazníkům.

Finančně poradenská skupina Fincentrum a Swiss Life Select jako první nebankovní subjekt na českém trhu na to reagovala spuštěním klientského portálu, díky němuž budu mít klienti na jednom místě informace o stavu a pohybech na všech svých běžných účtech u bank v ČR. V tuto chvíli uvidí na portálu klienti své účty u vybraných bank (Česká Spořitelna, Airbank, ČSOB). Postupně budou zpřístupněny účty i ve zbývajících bankách.

Ve druhé fázi vývoje portálu budou moci klienti z jednoho místa zadávat jednorázové platební příkazy na kterýkoliv ze svých bankovních účtů. Zároveň, prostřednictvím aplikace, bude možné spravovat finance i z mobilních zařízení. Výhoda pro klienta je tedy zřejmá – ušetří čas a na jednom místě bude mít kompletní přehled o svých účtech.

Výhodou portálu pro klienta je i kategorizace výdajů. Jeho platby – ať už prostřednictvím příkazů nebo realizované kartou – jsou na klientském portálu roztříděny do kategorií, jako jsou bydlení, zábava, potraviny atd. Díky tomu klient uvidí, za co a kolik utrácí. To mu umožní mít přehled o svých financích. Pokud klient umožní svému poradci náhled na svůj účet, poradce získá přesné informace, které mu umožní velmi rychle navrhnout klientovi optimální řešení pro jeho finance.

„Zásadní výhodou našeho klientského portálu v porovnání s bankami je, že banky ve svém systému nevidí informace o pojistných nebo investičních produktech od jiných zprostředkovatelů. U nás však budou mít klienti kompletní přehled,“ řekl Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select Česká republika. „Nabízíme totiž klientský portál integrující veškeré finanční služby, které klient využívá. To banky klientovi nenabídnou.“

Pro klienta tedy znamená PSD2 možnost získat služby připravené na míru, protože s přístupem k bankovním datům bude finanční poradce znát přesně jeho finanční situaci. Bude to ale také vyžadovat vyšší kvalifikovanost finančních poradců.

„Pro poradce to bude mnohem zajímavější práce. Budou se moci více věnovat finanční analýze potřeb klientů. Bude to znamenat i mnohem užší vztah s klientem. Na druhou stranu si to vyžádá další vzdělávání finančních poradců. A to povede k tomu, že se bude český finančně-poradenský trh diverzifikovat a příležitost budou mít zejména kvalitní poradci,“ dodává Karel Šulc.

Klientský portál, který reaguje na směrnici EU PSD2, je jednou z prvních společných aktivit, Fincentra a Swiss Life Select, které klienti zaznamenají. Necelý rok po akvizici společnosti Fincentrum švýcarskou skupinou Swiss Life totiž dochází ke sloučení aktivit skupiny v České republice pod jednu společnost. Klienti i poradci tak budou profitovat z širší nabídky služeb, produktů a know-how.