Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Swiss Life Holding

Základní fakta a čísla o Swiss Life Holding.

loading

Výroční zprávy

V této sekci naleznete hospodářské výsledky společnosti Swiss Life Group za uplynulé roky se všemi klíčovými finančními daty.

Pololetní výsledky roku 2018

Společnost Swiss Life zvyšuje příjmy z poplatků v první polovině roku 2018. Čistý zisk společnosti vzrostl o 7% na 561 milionů CHF.

 • Společnost Swiss Life v prvních šesti měsících roku 2018 pokračovala v růstu zisku. Upravený zisk z operací byl o 3 % vyšší než v předchozím roce - 808 milionů CHF. Čistý zisk vzrostl o 7% na 561 milionů CHF.
 • Příjem z poplatků se zvýšil o 10 % na 798 milionů CHF. Výsledek v oblasti poplatků byl o 6 % vyšší než minulý rok - 248 milionů CHF.
 • Swiss Life Group vygenerovala pojistné ve výši 10,7 miliardy CHF, což se rovná 4 % růstu.
 • Společnost Swiss Life vytvořila příjmy z přímých investic ve výši 2,24 miliardy CHF (předchozí rok: 2,99 miliardy CHF). Výnosy z neinvestovaných přímých investic byly stabilní na úrovni 1,5 %; čistý investiční výnos činil 1,7 % (předchozí rok: 1,4 %).
 • V obchodování s třetími stranami správci aktiv Swiss Life vykázali čistá nová aktiva v hodnotě 3,7 miliardy CHF. V důsledku toho se spravovaná aktiva třetích stran ke konci června 2018 zvýšila na 64,6 miliardy CHF (nárůst o 5 % oproti konci roku 2017).
 • Hodnota nového obchodu vzrostla o 20 % na 212 milionů CHF. Marže z nového obchodu zůstává na 2,6 %.
 • Společnost Swiss Life dosáhla v prvních šesti měsících roku upraveného výnosu z vlastního kapitálu ve výši 9,7 % (předcházející období: 10,5 %).
 • Plánovaná změna ve vedení společnosti: Matthias Aellig (47) bude od 1. března 2019 novým finančním ředitelem společnosti Swiss Life Group.

Tisková zpráva

Výroční zpráva roku 2017

Švýcarská finanční skupina Swiss Life zvýšila v roce 2017 svůj čistý zisk o 9 % na 1013 milionů CHF.

 • Společnost Swiss Life v roce 2017 dosáhla dalšího operačního pokroku: upravený zisk z operací vzrostl o 5 % na 1475 milionů CHF. Čistý zisk byl navýšen o 9 % na 1013 milionů CHF.
 • Příjem z poplatků se zvýšil o 8 % na 1480 milionů CHF; výsledek v oblasti poplatků byl o 11 % vyšší než minulý rok - 442 milionů CHF.
 • Swiss Life Group vygenerovala pojistné ve výši 18,6 miliard CHF, což se rovná 6% růstu.
 • Přímý investiční výnos z pojišťovací činnosti byl 4,3 miliard CHF (loni: 4,3 miliard CHF). Přímý výnos z investic činil 2,8 % (loni: 3,0 %) a čistý výnos z investic pak 2,5 % (loni: 3,3 %).
 • V obchodování s třetími stranami správci aktiv Swiss Life vygenerovali čistá nová aktiva v hodnotě 7,1 miliard CHF. Spravovaná aktiva třetích stran na konci roku 2017 činila 61,4 miliard CHF, což znamená, že vzrostla o 24 %.
 • Hodnota nového obchodu vzrostla o 18 % z 296 milionů CHF na 351 milionů CHF; marže z nového obchodu se zvýšila z 2,1 % na 2,5 %.
 • Vlastní kapitál vzrostl o 13 % na 15,5 miliard CHF. Upravená návratnost vlastního kapitálu činila 9,3 % (loni: 9,6 %).
 • Společnost dosáhla svého záměru, pokud jde o výsledek v oblasti poplatků v rámci celoskupinového programu “Swiss Life 2018”, o rok dříve, než plánovala a je také v předstihu u objemu nových obchodních činností a hotovostní úhrady ve vztahu k holdingové společnosti.
 • Představenstvo navrhuje na výroční valné hromadě zvýšit dividendy z 11,00 CHF na 13,5 CHF.

Pololetní výsledky roku 2017

Švýcarská finanční skupina Swiss Life působící také v České republice zvýšila v prvním pololetí roku 2017 svůj čistý zisk o 5 % na 524 miliónů CHF

 • V průběhu prvních šesti měsíců roku 2017 Swiss Life opět zlepšila své výsledky a zvýšila provozní zisk o 5 % na 763 milionů CHF.
 • Čistý zisk skupiny se zvýšil o 5 % na 524 miliónů CHF.
 • Společnost Swiss Life Asset Managers dosáhla čistých aktiv z obchodu třetích stran ve výši 3,3 miliardy CHF. Díky tomu dosáhla hodnota jí spravovaných aktiv třetích stran na konci června 2017 výše 54,3 miliard CHF (o 10 % více než na konci roku 2016).
 • Vlastní kapitál se oproti konci roku 2016 zvýšil o 2 % na 13,9 miliard CHF. Návratnost vlastního kapitálu dosáhla 10,5 % oproti 11,1 % za stejné období předchozího roku.

Pololetní výsledky 2017

Info kit

V této info sadě můžete najít veškeré klíčové údaje a další informace týkající se výročních výsledků.

Info sada [EN]

Online Půlroční finanční report 2017 [EN]

Pololetní výsledky roku 2016

Švýcarská finanční skupina Swiss Life působící také v České republice zvýšila v prvním pololetí roku 2016 čistý zisk na 500 milionů CHF

 • V prvním pololetí 2016 zlepšila skupina Swiss Life svou výkonnost a zvýšila upravený provozní zisk o 4 % na 730 milionů švýcarských franků (CHF).
 • Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí 2016 objemu 500 milionů CHF (předchozí rok: 493 milionů CHF).
 • Příjem z provizí vzrostl o 3 % na 656 milionů CHF, hospodářský výsledek v této oblasti rostl o 16 % na 194 milionů CHF.
 • Příjmy z pojistného činily 10,1 miliard CHF (9% pokles).
 • Příjmy z přímých investic se mírně zvýšily na 2,2 miliardy CHF (o 56 milionů CHF).
 • Společnost Swiss Life Asset Managers měla ke konci června 2016 ve správě majetek třetích stran v objemu 44,4 miliard CHF i díky novým aktivům v objemu 4,9 miliard CHF (2015: 4,2 miliard CHF). Hodnota celkového majetku ve správě společnosti dosáhla 202,2 miliard CHF (9% růst proti konci roku 2015).
 • Navzdory extrémně nízkým a negativním úrokovým sazbám dosáhla marže nových obchodů cílové úrovně 1,5 % (předchozí rok: 1,7 %). Hodnota nových obchodů dosáhla 113 milionů CHF (předchozí rok: 145 milionů CHF).
 • Akciový kapitál vrostl o 18 % na 14,3 miliard CHF. Skupina Swiss Life dosáhla upravené návratnosti kapitálu ve výši 11,1 % (2015: 11,6 %).

Pololetní výsledky 2016

Info kit

V této info sadě můžete najít veškeré klíčové údaje a další informace týkající se výročních výsledků.

> Info sada [EN]

> Online Půlroční finanční report 2016 [EN]

Výroční zpráva roku 2015

Skupina Swiss Life v roce 2015 zlepšila svou výkonnost a dosáhla upraveného zisku z provozní činnosti ve výši 1,3 miliardy CHF (nárůst o 17 %). K tomuto růstu přispěly všechny jednotky skupiny.

 • Skupina Swiss Life v roce 2015 zlepšila svou výkonnost a dosáhla upraveného zisku z provozní činnosti ve výši 1,3 miliardy CHF (nárůst o 17 %). K tomuto růstu přispěly všechny dceřiné společnosti skupiny
 • Čistý zisk skupiny se zvýšil o 7 % na 878 milionů CHF
 • Skupina Swiss Life znovu zlepšila svůj výsledek z provizí, který vzrostl o 36 % na 342 milionů CHF, v oblasti řízení rizik se zvýšil o 4 % na 395 milionů CHF
 • Příjem z pojistného ve výši 18,9 miliard CHF odpovídá 5% růstu v místních měnách a poklesu o 1 % ve švýcarských francích
 • Společnost Swiss Life Asset Managers pokračovala v dalším růstu. Nová čistá aktiva pod správou třetích stran 7,2 miliard CHF (2014: 4,5 miliard CHF)
 • Skupině Swiss Life se podařilo i v prostředí nízkých úrokových sazeb dosáhnout vysoké čisté míry návratnosti investic ve výši 3,7 % (2014: 3,8 %)
 • Marže z nových obchodů činila 1,7 % (2014: 1,8 %), hodnota nových obchodů se zvýšila o 5 % na 268 milionů CHF
 • Akciový kapitál klesl o 5 % na 12,2 miliard CHF. Upravená návratnost vlastního kapitálu dosáhla 9,7 % (2014: 9,6 %)
 • Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvýšit dividendu ze 6,50 CHF na 8,50 CHF

Výroční zpráva 2015

Info kit

V této info sadě můžete najít veškeré klíčové údaje a další informace týkající se výročních výsledků.

Info sada k výročním výsledkům za rok 2015 [EN]

Pololetní výsledky roku 2015

Pololetní výsledky 2015

Přehled výročních údajů za rok 2014

Výroční zpráva 2014

Pololetní výsledky 2014

Výroční zpráva 2013

Pololetní výsledky 2013

loading
×