Dobročinné projekty, které pomáhají lidem

Swiss Life a její pracovníci podporují druhé v nouzi. Realizujeme množství smysluplných projektů, ať už s dobročinnými nadacemi, nemocnicemi, domy pro seniory nebo s dobrovolnými pracovníky.

original

Na lidech, kteří nemohou žít nezávislý život a potřebují pomoci, nám záleží. Proto naši pracovníci dobrovolně přispívají částí svého platu a tím vytvářejí hlavní ekonomický základ pro realizaci dobročinných projektů. Veškeré náklady na správu přebírá společnost Swiss Life a příspěvky pracovníků tak slouží přímo na dílčí projekty pomoci. Swiss Life podpořila již tisíce dětí a lidí, kteří se ocitli v nouzi nebo ohrožení života.

Nejnovější projekty

Podívejte se, kde jsme již pomohli

Další novinky a projekty

Swiss Life – pro delší život podle vlastních představ.

Pokroky v medicíně, technologii a vzrůstající povědomí o přínosech zdravějšího životního stylu umožňují mnoha Evropanům kvalitně žít až do věku více než 80 nebo 90 let. Společenské a hospodářské důsledky tohoto vývoje se však velmi podceňují.

Swiss Life se zabývá otázkou „delšího života podle vlastních představ“, kterou chce veřejně komunikovat. V současné době se na dlouhověkost často pohlíží negativně, a to především z hospodářského hlediska, navzdory celé řadě výhod pro jednotlivce i společnost, které tento trend nabízí.

Většina Evropy je špatně připravena čelit výzvám stárnoucích populací a je potřeba usilovat o větší zapojení starších občanů.

loading
×