Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Pojištění majetku

Pojištění majetku je souhrnné označení pro několik odvětví neživotního pojištění.

  • Pojištění budov

Pojištění budov poskytuje pojistnou ochranu obytných budov a souvisejících staveb, umístěných na tomtéž pozemku. Předmětem pojištění může být tedy rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupa či chata, byt v osobním vlastnictví, garáž a další stavby, jako jsou ploty, bazény, skleníky apod. Tímto druhem pojištění lze pojistit budovu již ve fázi výstavby.

  • Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je pojištěním souboru movitých věcí, tvořících zařízení domácnosti a sloužících jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti. Pojištěny mohou být též součásti stavby a příslušenství budov, jako např. plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn a stropů apod. Místem pojištění jsou obytné prostory bytu na uvedené adrese a obvykle i některé prostory mimo tento byt, jako např. půda, sklep či jiné nebytové prostory.

Pojištění motorových vozidel

  • Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lidově řečeno povinné ručení) poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených.

  • Havarijní pojištění

Havarijní pojištění poskytuje ochranu vašeho vlastního vozidla pro případ jeho zničení, poškození nebo odcizení. Předmětem pojištění mohou být vozidla všech kategorií (osobní, nákladní, motocykly, autobusy, návěsy, čtyřkolky atd.).

Pojištění odpovědnosti

  • Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Toto pojištění se nejčastěji sjednává s pojištěním domácnosti. Produkt kryje rizika spojená s běžným občanským životem, např. vytopení sousedů, nechtěné škody způsobené dětmi, domácími zvířaty apod. V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (Občanská odpovědnost) jsou obvykle pojištěny všechny osoby trvale žijící s pojištěným v jedné domácnosti.

  • Pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání

Každý zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škody způsobené při výkonu povolání, a to až do výše čtyřapůlnásobku svého platu. Pojistný produkt chrání pojištěného právě pro případ takovýchto neúmyslně způsobených škod. Může se jednat např. o poškození služebního mobilního telefonu nebo služebního vozidla (na poškození vozidla se ale smlouva vztahuje pouze v případě, že je zde výslovně ujednáno).

  • Pojištění odpovědnosti za škodu z držení nemovitostí

Z tohoto typu pojištění lze hradit škody vzniklé v souvislosti s vaším nemovitým majetkem. Příkladem může být např. situace, kdy se z vašeho domku uvolní část okapu a poškodí v blízkosti stojící sousedův skleník.

  • Pojištění odpovědnosti členů orgánu společnosti

Toto pojištění kryje osobní povinnost členů orgánů obchodní společnosti či družstva nahradit újmu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce. Členové orgánů společnosti mohou např. způsobit újmy v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání či podobného činu, který se váže k výkonu jejich funkce, a poškodit tak akcionáře, společníky, věřitele, zákazníky, orgány veřejné moci apod.

  • Pojištění odpovědnosti podnikatele

Pojištění podnikatelů, především profesní odpovědnosti, poskytuje pojistnou ochranu pro případ, že by pojištěný způsobil jinému neúmyslnou škodu, kterou by byl povinen nahradit. Vhodnou kombinací jednotlivých druhů pojištění se dá zajistit komplexní ochrana jakýchkoli podnikatelských aktivit - od drobných živnostníků až po velké průmyslové podniky.
 

loading
×