Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Ochrana rizik

Každý zodpovědný člověk by měl mít ochráněna rizika jak v pojištění majetku, tak v životním pojištění. Pojištění by mělo chránit před neočekávanou událostí, kterou může být úraz, nemoc, ale třeba i požár v domácnosti nebo krádež automobilu. Ochrana rizik sice nezabrání vzniku pojistné události, ale může klientovi pomoci s vyřešením složité situace.

loading

Ochrana života

Většina lidí má dokonale zajištěn majetek, ale to nejcennější, co máme, tedy vlastní život a zdraví, má velká část lidí buď zajištěno špatně, nebo vůbec. Cílem pojištění osob je poskytnout pojištěnému ochranu před neočekávanými, nahodilými událostmi.

Životní pojištění nezaručí, že vás nebo vaše blízké nepotká úraz, nemoc nebo smrt, ale může v těžké životní situaci pomoci překlenout složité období.  

Důležitým krokem pro správný výběr pojištění a s tím souvisejících pojistných rizik a odpovídajících pojistných částek je zjištění komplexní finanční situace celé rodiny (příjmy, výdaje, úspory a dluhy).

Mezi základní rizika, která by měl mít klient pojištěna, řadíme:

 • Pojištění smrti
 • Pojištění invalidity
 • Pojištění závažných onemocnění
 • Pojištění krátkodobé pracovní neschopnosti

Tato základní rizika by měla být vždy pojištěna jak pro případ nemoci, tak i pro případ úrazu.

Pojištění těchto rizik pouze pro případ úrazu je naprosto nedostatečné, protože dle statistik jsou pojistné události následkem úrazu zastoupeny jen v minimálním počtu. 

original

Optimální nastavení výše pojistných částek se liší podle životní situace každého klienta, ale obecně se doporučuje, aby u pojištění smrti byla pojistná částka nastavena na násobek až trojnásobek ročního čistého příjmu.  U pojištění invalidity by měla být pojištěna invalidita 3. stupně na 1. – až 2násobek čistého příjmu a pro nižší stupně invalidity může být zvolena pojistná částka nižší.  U pojištění závažných onemocnění by měla být pojistná částka nastavena na násobek ročního čistého příjmu.

U pojištění krátkodobé pracovní neschopnosti by měla být pojistná částka nastavena tak, aby spolu s nemocenským pojištěním dorovnala výpadek čistého příjmu (měsíční příjem – nemocenská/30). 

Pojišťovny, se kterými společnost Swiss Life spolupracuje a jejichž produkty vám v rámci životního pojištění může nabídnout, jsou:

 • Allianz pojišťovna
 • AEGON pojišťovna
 • AXA pojišťovna
 • ČSOB pojišťovna
 • Česká podnikatelská pojišťovna
 • Pojišťovna České spořitelny
 • Pojišťovna České pojišťovny
 • NN pojišťovna
 • Generali pojišťovna
 • Kooperativa pojišťovna
 • UNIQA pojišťovna

Úkolem Swiss Life je pomoci klientům k dosažení jejich cílů a zvládnutí nástrah života, zvažovat aktuální situaci a vést klienta k uvažování o tom, zda jsou dílčí sledované cíle realistické a dosažitelné, a pomáhat vytvořit strategii k jejich dosažení.

loading
×