Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

loading

Specializované služby pro nelékařské profese

original

Odpovědnost

 • Zajistíme, aby pojištění krylo jakékoli neúmyslné pochybení lékaře, i kdyby šlo o závažnou odbornou chybu.
 • Doporučíme vám nastavení pojistných limitů tak, abyste neplatili příliš velké pojistné a přitom se vyhnuli rizikům neproplacení části nároků.
 • Vybereme pro vás vhodná připojištění, tak abyste minimalizovali finanční dopady vedlejších škod.
 • Doporučíme pojišťovny, které nekomplikují výplatu pojistného plnění.
 • Lékařům, kteří ukončili činnost provozovatele NZZ, nabídneme uzavření udržovacího pojištění za snížené pojistné.
original

Právní ochrana

Pojištění právní ochrany pomáhá zejména v těchto situacích:

 • Obvinění z ohrožení nebo ublížení na zdraví
 • Obvinění z postupu non lege artis
 • Řízení před lékařskou komorou
 • Reklamace přístrojů a zařízení
 • Poškození nebo vykradení ordinace
 • Problémy s dodávkou materiálu
 • Neuhrazení výkonu či krácení plateb pojišťovnou
 • Reklamace poskytnuté péče nebo napadení pacientem
 • Problém se zaměstnancem či daňovou kontrolou
original

Neschopnost výkonu profese

 • Poradíme vám, jak kompenzovat výpadek vašeho příjmu v případě krátkodobé nebo trvalé pracovní neschopnosti, a to z důvodu nemoci nebo úrazu. 
 • Zhodnotíme vaše stávající zabezpečení, pokud již nějaké využíváte, a v případě potřeby navrhneme jeho optimalizaci. 
 • Zabezpečení pro případ pracovní neschopnosti a výpadku příjmů zohledníme při celkovém zajištění ochrany příjmů vaší rodiny pro případ úmrtí nebo vážné invalidity.
original

Ochrana majetku

 • Doporučíme pojišťovnu, která, podle našich dlouhodobých zkušeností, nekomplikuje výplaty náhrady škody.
 • Z desítek pojistných produktů, které jsou na trhu k dispozici vybereme a nastavíme optimální řešení přímo pro vás.
original

Přerušení provozu

 • Zajistíme kompenzaci nákladů a ušlého zisku v případě, kdy budete muset z vážných důvodů na čas uzavřít svou ordinaci.
 • Navíc, vám poradíme jak se na takové situace připravit a čemu se naopak dopředu vyhnout.
original

Investice

 • Společně nastavíme vhodnou strategii zhodnocování volných finančních prostředků.
 • V úvahu vezmeme zejména investiční horizont, váš rizikový profil a objem prostředků.
 • Nabídneme Vám možnosti investování do specifických produktů v oborech zdravotnictví a farmacie.
 • Zajistíme kvalitní diverzifikaci vašeho portfolia a jeho pravidelné rebalancování.  
original

Tvorba rezerv

 • Pomůžeme vám stanovit vaše finanční cíle a priority.
 • Stanovíme, kterých cílů můžete dosáhnout, kdy a jakým způsobem.
 • Doporučíme vhodné finanční nástroje.
 • Připravíme návrh kompletního řešení a zajistíme jeho realizaci.
original

Privátní penze

 • Vždy zůstane jen na vás, jestli chcete žít v penzi skromně, nebo si udržet životní standart, který vás bude těšit
 • Pomůžeme vám vyčíslit potřebnou rezervu na penzi a navrhneme strategii její tvorby. Přitom zohledníme zejména věk, kdy plánujete částečný či úplný odchod do důchodu a očekávaný životní standard, resp. jeho finanční náročnost.
original

Úvěry

Vyhledáme a doporučíme vhodnou banku pro zajištění úvěru.

 • Doporučíme vhodný způsob splácení.
 • Vybereme účelový nebo neúčelový typ úvěru.

Pomůžeme vám s vyhledání vhodného zájemce o koupi podílu nebo celé praxe

 • Registrace do našeho systému poptávek a nabídek praxí je zdarma
original

Daně

 • Doporučíme vám prověřené daňové profesionály, kteří zařídí veškerou administrativu spojenou s vedení účetnictví a také daňového poradenství.
 • Upozorníme vás na důležité termíny a splatnost daní
 • Součástí servisu může být:
  • Zpracování daňového přiznání
  • Zpracování silniční daně
  • Vedení podvojného účetnictví
original

Prodej praxe

 • Zajistíme služby kvalifikovaných znalců pro cenový odhad praxe a poradenství při zprostředkování a prodeji nebo koupi praxe
 • Pomůžeme vám s vyhledání vhodného zájemce o koupi podílu nebo celé praxe
 • Pomůžeme vám s transformací na s.r.o., včetně například:
  • Zajištění sepsání zakladatelské listiny notářem
  • Zpracování provozního řádu
  • Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • Registrace k dani z příjmu na FÚ
  • Žádosti o udělení Oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro další provozovny
  • Příprava předávacích protokolů ke zdravotnické dokumentaci
  • Převedení smluv se zdravotními pojišťovnami na novou firmu
original

Ostatní služby

 • Řada životních situací může přinést neočekávané a nebo neobvyklé příležitosti a potřeby jejich řešení. Jde například o záležitosti související se zřizováním nebo prodejem vlastní praxe. Konzultace v rámci rozvoje kariéry, včetně získání praxe v zahraničí. Může jít také o nečekané řešení předání či převzetí majetku nebo podnikání.
 • Využíváme naší sítě kontaktů a spolu s vámi můžeme diskrétně zvážit možnosti jak maximalizovat využití všech těchto či podobných potenciálních příležitostí. 
loading
×