original

Nejnovější články

Další články k dlouhověkosti

Tento reklamační řád vydává společnost Swiss Life Select Česká republika s.r.o. pro účely stanovení a sjednocení administrativních postupů při vyřizování podnětů, stížností nebo reklamací ze strany svých klientů (fyzických osob).

Swiss Life Select si je vědoma, že jak ve vztazích mezi obchodními partnery, tak i mezi klienty mohou vznikat nesrovnalosti nebo nedostatky stran očekávané kvality nebo kvantity vzájemně poskytovaných plnění. Swiss Life Select je za všech okolností ochotna tyto případné nedostatky řešit a je nakloněna řešení pokud možno smírnému, vedoucímu ke vzájemné spokojenosti a k posilování vzájemné důvěry mezi Swiss Life Select a klientem.

Swiss Life – pro delší život podle vlastních představ.

Pokroky v medicíně, technologii a vzrůstající povědomí o přínosech zdravějšího životního stylu umožňují mnoha Evropanům kvalitně žít až do věku více než 80 nebo 90 let. Společenské a hospodářské důsledky tohoto vývoje se však velmi podceňují.

Swiss Life se zabývá otázkou „delšího života podle vlastních představ“, kterou chce veřejně komunikovat. V současné době se na dlouhověkost často pohlíží negativně, a to především z hospodářského hlediska, navzdory celé řadě výhod pro jednotlivce i společnost, které tento trend nabízí.

Většina Evropy je špatně připravena čelit výzvám stárnoucích populací a je potřeba usilovat o větší zapojení starších občanů.

Cesta po Swiss Life

Klip o společnosti, který zábavnou a informační formou ve třech minutách nabízí přehled o celé skupině Swiss Life. Představuje také produkty a služby na všech jejich trzích. Klip využívá stop-motion animace s více než dvěma tisíci obrázky. Tato technika tak umožňuje netradičním způsobem zobrazit cestu společností Swiss Life.

Zapojte se do debaty na Twitteru

×