Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Genderové rozdíly v důchodech: diskuze na sociálních médiích

08.02.2018

Jak se otázka „zajištění důchodů pro ženy“ řeší na Twitteru, Facebooku atd.? Společnost Swiss Life provedla analýzu údajů ve Švýcarsku, Německu a Francii, která přináší odpovědi a informace.

original

Skutečnost, že průměrné důchody žen jsou v Evropě mnohem nižší než důchody mužů, se stala aktuálnějším tématem veřejné debaty, což vedlo k prvním politickým a ekonomickým protiopatřením. Jak se na ženy a jejich zajištění na stáří dívají sociální média? Kdo o tomto problému hovoří na Twitteru, Facebooku atd. a co k tomu říká? Jak se liší zpravodajství zaměřené na toto téma ve Švýcarsku, v Německu a Francii?
Určitý vhled do této diskuze přinesl rozbor sociálních médií zadaný společností Swiss Life, který provedla agentura Kuble. Údaje byly shromažďovány od 18. října do 15. prosince 2017 prostřednictvím monitorovacího nástroje Brandwatch, a to z Twitteru, Facebooku, Instagramu, zpravodajských portálů, blogů a fór. Analýza zahrnovala celkem 21 535 zmínek. „Sociální média jsou součástí každodenního života mnoha lidí. Proto jsou při analyzování názorů na témata, jako jsou genderové rozdíly v důchodech, digitální kanály spolehlivým zdrojem,“ říká k údajům Christoph Hess z agentury Kuble. Klíčová zjištění byla následující:

1. Kde se o tématu nejvíce hovoří

(podle jednotlivých zemí)

original

Údaje: Brandwatch, období: 18. října – 15. prosince 2017

Problematika zajištění důchodů pro ženy se mnohem víc rozebírá ve Švýcarsku než v sousední Francii a Německu. Zde byl uveden počet zmínek v poměru k počtu uživatelů internetu, protože lze tak jednotlivé země lépe porovnat (zmínky v novinových článcích, tweetech a jiném online obsahu).

Tento výrazně větší zájem ve Švýcarsku v porovnání s Francií a Německem může souviset s veřejnou analýzou a diskuzí o výsledcích referenda o penzijní reformě koncem září 2017.

2. Velmi rozdílný pohled podle národnosti

(podle jednotlivých zemí)

original
original
original

Mraky slov (word clouds) zobrazují kontext, v němž bylo téma předloženo. Mezi jednotlivými zeměmi jsou velké rozdíly.

●    Ve Švýcarsku, zejména v jeho francouzsky hovořící části, se hodně odkazuje na penzijní reformu. V německy mluvící části Švýcarska se zajištění na důchod také často objevuje ve spojení se slovy „peníze“ a „děti“. To ukazuje na vzrůstající povědomí o zajištění žen v případě, že zakládají rodinu.

original

Překlad tweetu: „Ženy, které se starají o děti, se v jejich pozdějším věku často nevrací do práce a místo toho pečují o své rodiče nebo rodiče svého manžela.“ Žádná #mzda, žádný #důchod #ženská práce #mýtus o souladu.

●    V Německu se důchodové zajištění žen ve zkoumaném období objevovalo v koaličních diskuzích, takže bylo často zmiňováno ve spojitosti s politickými stranami. Často se mluvilo o typu zaměstnaneckého poměru (na plný/částečný úvazek), protože právě ten má velký vliv na objem důchodu a často představuje jeden z hlavních problémů, které pracující matky řeší.

●    Ve Francii se do této diskuze často zapojují mladé ženy. Může to být díky skupině podporující Emmanuela Macrona „Femmes en Marche avec Macron“, která se touto záležitostí zabývá a očividně mnoho mladých žen mobilizuje.

3. Muži o tématu hovoří častěji než ženy

(Pokrytí tématu podle pohlaví a země, zdroj: pouze Twitter)

original

Výzkumy a studie ukázaly, že ženy se o zajištění na penzi obecně zajímají méně. Také Twitter je toho důkazem. Muži tuto otázku vznášejí více než ženy ve všech třech zemích. Platí to zejména v Německu, o něco méně pak ve Švýcarsku. Nejmenší je tento rozdíl ve Francii, kde o toto téma projevuje zájem téměř stejný počet mužů a žen (Ž: 46 %, M: 54 %).

4. Ženy v Německu znepokojuje chudoba ve stáří

original
original
original

Mraky slov ukazují, jak o tomto problému hovoří na Twitteru ženy ve třech sledovaných zemích. Ukazují se zde zajímavé rozdíly mezi Francií a Německem. V Německu, kde žije v chudobě každý desátý důchodce, se o zajištění pro ženy hovoří hlavně ve spojitosti s chudobou ve stáří a hashtag #Altersarmut (chudoba ve stáří) je už poměrně dobře zavedený.

original

Na druhou stranu, ve Francii o zajištění důchodů hovoří také mnoho mladších žen a toto téma je vnímáno více jako otázka generační.

5. Mezi nejvlivnější osoby na Twitteru patří zástupci médií a politici

(Nejvýraznější hlasy podle země – zdroj: Twitter)

original

Překlad tweetu: @MarleneSchiappa pro přesné informace dnes večer na #LesVoixDeLinfo! Diskuze na pódiu předcházející vašim poznámkám se zaměřila na velmi aktuální téma: důchody žen.

Analýza deseti nejvýraznějších vlivných osob ve Švýcarsku, Německu a Francii ukazuje ve všech třech zemích velkou podobnost: největší vliv mají média a politici. Diskuze probíhá zejména mezi institucemi a politiky na levé straně politického spektra.

Závěrem lze říct, že zajištění důchodů žen se prioritou v politické diskuzi musí teprve stát. V popředí není ani v akademické nebo výzkumné oblasti. Profesor ekonomie Marcel Fratzscher z Humboldtovy univerzity v Berlíně je jediným akademikem v první desítce. Zajištění žen na stáří není prioritou ani v podnikatelské komunitě, alespoň ne na sociálních médiích, protože mezi nejvlivnějšími osobami na Twitteru zatím nejsou žádná obchodní sdružení ani společnosti.

6. Nerovnost mezd přitahuje více pozornosti než nerovnost důchodů

(Zaměření na genderové rozdíly v důchodech a genderové rozdíly mezd)

original

O genderových rozdílech mezd se podle komparativní analýzy z 11.–22. prosince 2017 hovoří přibližně třikrát častěji než o genderových rozdílech v důchodech. To se odráží na míře, v jaké jsou obě otázky probírány ve veřejné a politické debatě. O nerovnosti mezd se diskutuje mnohem častěji a více do hloubky, zatímco o genderových rozdílech v důchodech se začíná hovořit teprve v poslední době.

Na závěr lze říci, že diskuze o ženách a jejich zajištění na stáří na sociálních médiích začala. O tématu se hovoří ve Švýcarsku, Německu a Francii, ačkoliv někdy pouze jako o tématu vedlejším. Zásadní společenský význam genderových rozdílů v důchodech zatím však v žádné ze tří sledovaných zemích nemá adekvátní pozornost.

Dokonce ani samotné ženy se o problém zajištění důchodů příliš nezajímají. Sociální média tak na mobilizaci a hnutí zaměřené na zlepšení důchodového zajištění žen teprve čekají. Snad si toto důležité téma v digitálním světě brzy získá pozornost, jakou si zaslouží.

×