Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

„O penězích mluvte s dětmi co nejčastěji“

18.01.2019

Jak to vypadá s finanční gramotností mezi mladými lidmi? Co by rodiče v žádném případě neměli dělat? A jakou roli hraje kapesné? Na tyto otázky odpovídá Annamaria Lusardi, ředitelka globálního centra finanční gramotnosti na Univerzitě George Washingtona.

original

Paní Lusardi, jak velké kapesné jste jako dítě dostávala?
Vůbec žádné.

Jak jste se tedy v mládí naučila hospodařit s penězi?
Vyrostla jsem v malé severoitalské vesničce a doprovázela jsem svého otce, který podnikal, při cestě na trh – kupovala a prodávala se zde spousta různého zboží. S velkým zájmem jsem zde naslouchala tomu, jak prodejci diskutovali o cenách, dohodách a propadech odbytu. To ve mně vzbudilo zájem o základy ekonomiky a uvědomila jsem si důležitost znalostí problematiky financí.

Jste v současnosti považována za průkopnici finanční gramotnosti. Jaký je aktuální stav finanční gramotnosti mezi mladými lidmi?
Není vůbec dobrý. I když se jednotlivé země liší, pokud jde o vzdělání, pracovní trh nebo přístup na finanční trh, v otázkách souvisejících s finanční gramotností to na celém světě není nijak slavné. V téměř každé zemi chybí velmi velké části populace dokonce i naprosté základy finanční gramotnosti. Např. v USA dokáže pouze 30 procent obyvatelstva provést jednoduchý výpočet s procenty. Finanční negramotnost je obzvláště vážná mezi lidmi ve věku 18–25 let a na střední škole: pouze 7 procent studentů lze považovat za finančně gramotné. Je to znepokojující a nebezpečné.

„Začněte se svými dětmi mluvit o penězích, když jim začnou vypadávat mléčné zuby“

Jak je to nebezpečné?
Mladí lidé dnes musí činit mnohem více finančních rozhodnutí, než kolik jsme jich museli činit v minulosti. Jak našetřit peníze, jak se připravit na důchod. Důchodové systémy se mění a vyžadují od mladých lidí větší osobní zodpovědnost. Kromě toho mladí lidé čelí novému ekonomickému prostředí se složitějšími finančními trhy. Musíme své děti vybavit správnými nástroji, díky kterým budou schopné přežít v této společnosti.

V jakém věku by rodiče měli začít své děti učit správnému chování ve finančních otázkách?
Již v co nejútlejším věku. Nejpozději tehdy, když jejich dětem začnou vypadávat mléčné zuby a Zubničková víla jim výměnou za tyto zoubky dává pod polštář peníze, které si dají do prasátka. Rodiče by s dětmi měli mluvit o penězích, ale je s podivem, kolik z nich s tím má problémy. 70 procent rodičů v USA se zdráhá diskutovat se svými dětmi o penězích. V důsledku toho je začnou děti utrácet ještě předtím, než jim rodiče pomohou pochopit, jak peníze fungují.

Jak by rodiče měli se svými dětmi mluvit o penězích?
Existuje spousta situací, které jsou k tomu vhodné. Například tehdy, když děti dostanou kapesné od prarodičů. Je to ideální příležitost promluvit si s nimi
o tom, zda si chtějí peníze střádat nebo raději utratit. Rodiče mohou také zmínit rozhodnutí, která sami činí – proč například šetří dětem na jejich vzdělání. Je důležité učinit toto téma relevantní, aby si děti uvědomily, proč by měly s penězi nakládat opatrně. A je důležité s nimi o penězích mluvit co nejčastěji, protože „opakování je matka moudrosti“.

„Kapesné zvyšuje finanční sebedůvěru“

Nakolik je kapesné důležité?
Je to velmi důležité. Kapesné zvyšuje finanční sebedůvěru v dospělosti, jak vyplývá z nové studie, kterou provedl můj kolega Dario Sansone. Umožňuje to dětem, aby se naučily jak nakládat s penězi a porozuměly nákladům obětovaným příležitosti. Pokud peníze utratí za zmrzlinu, nebudou je moci použít na něco jiného. Plyne z toho poučení, že v životě nemáme nevyčerpatelné prostředky; místo toho musíme uvážlivě přemýšlet o tom, jak naložíme s tím, co máme. Druhou důležitou věcí, kterou se děti díky kapesnému mohou naučit, je význam času a trpělivosti.

Jak?
Kromě dávání kapesného doporučuji, aby rodiče dětem také říkali: „Pokud si peníze budeš šetřit, dám ti o něco větší kapesné.“ Je velmi důležité naučit děti, jaký má střádání význam. Budou za to totiž odměněny, a čím déle si budou šetřit, tím větší z toho budou mít prospěch. Je zásadní porozumět tomu, jak funguje složené úročení. Platí to především pro mladé lidi, kteří mají dlouhodobý investiční horizont.

Měli bychom dětem platit za domácí práce, jako je sečení trávníku nebo odklízení sněhu?
Ano. Pochopí tak, že peníze jednoduše „nepřilétnou“ z bankomatu, ale je nutné si je vydělat prací. A tato práce vyžaduje disciplínu. Je nutné se dostavit včas a svědomitě provést daný úkol. Dokonce bych doporučila, aby rodiče dětem za dobře odvedenou práci dávali více peněz. Díky tomu děti pochopí, že se tvrdá práce vyplatí.

A jak je to s finančními odměnami za dobré známky ve škole?
V této věci existují různé vědecké názory, ale osobně to nemám ráda. Studenti si musí uvědomit, že dobré známky dostávají sami pro sebe, ne pro své rodiče. Musí si uvědomit, že dobré známky znamenají lepší budoucí vyhlídky. Takže motivací není okamžitá odměna, ale spíše větší odměna v budoucnosti.

Jsou rodiče těmi jedinými, kdo je zodpovědný za to, aby dětem předal znalosti o finančních otázkách?
Ne. Sice sehrávají důležitou roli, ale pokud to necháme pouze na rodičích, budeme mít velmi nerovnoměrnou společnost. Školní třída je tím nejlepším místem, ve kterém jsou finanční znalosti přístupné úplně každému, především chudším lidem a ženám. Stejně jako jsme před 100 lety zavedli povinnou školní docházku, abychom děti naučili číst a psát, všechny děti by se ve škole měly naučit základy financí.

Velká trojka – tři standardní otázky týkající se finanční gramotnosti

Annamaria Lusardi a Olivia Mitchell ukázaly, že znalosti tří základních konceptů jsou klíčové v tom, aby lidé byli schopní činit finanční rozhodnutí: síla složeného úročení, způsob fungování inflace a diverzifikace rizika. K tomuto účelu vytvořily tři standardní otázky:

Otázka 1
Řekněme, že máte 100 franků na účtu s 2 % úročením. Jaký bude zůstatek na účtu za pět let?

 • více než 102 franky
 • přesně 102 franky
 • méně než 102 franky
 • nevím

Otázka 2
Úroková míra na účtu je 1 % a míra inflace je 2 %. Po jednom roce bude možné za peníze na účtu…

 • ...koupit více, než kolik se toho dá koupit nyní
 • ...koupit přesně stejné množství jako nyní
 • ...koupit méně, než kolik se toho dá koupit nyní
 • …nevím

Otázka 3
Koupě jednotlivého podílu je obvykle méně riziková než koupě jednotky v kapitálovém fondu. Toto tvrzení je...

 • ...pravdivé
 • ...nepravdivé
 • ...nevím

Řešení:
Otázka 1: více než 102 franky
Otázka 2: ...koupit méně, než kolik se toho dá koupit nyní
Otázka 3: nepravdivé

Líbí se Vám článek? Sdílejte!

original

Annamaria Lusardi (56) je profesorka ekonomie a účetnictví na Univerzitě George Washingtona a zakladatelka a ředitelka globálního centra finanční gramotnosti na této univerzitě. Narodila se v Itálii. Již mnoho let zkoumá „finanční gramotnost“ a její zjištění se těší velké pozornosti, a to i mezi politiky, obzvláště od doby hospodářské krize. Podílela se na vytvoření tří klíčových otázek („velká trojka“), které jsou nyní považovány za globální standard ve výzkumu finanční gramotnosti.

×