Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Nahlédnutí do srdcí a myslí mileniálů

02.02.2018

Co mileniálové považují za největší problémy na světě? Co je pro ně důležité, pokud jde o práci? Nechali by si implantovat čip, aby si tak zlepšili svoji výkonnost? Průzkum „Global Shapers Survey“ pořádaný v rámci Světového ekonomického fóra, které se konalo od 23. do 26. ledna v Davosu, přináší odpovědi na tyto otázky.

original

Mileniálové: chtějí změnit svět a mít smysluplnou práci

Polovina světové populace je mladší 35 let. Jejich hodnoty budou mít trvalý dopad na naši budoucnost. Průzkum „Global Shapers Survey“, který se koná v rámci Světového ekonomického fóra a jež je největším průzkumem mínění mileniálů na světě, umožňuje jedinečné nahlédnutí do srdcí a myslí osob ve věku 18–35 let. Tohoto průzkumu se zúčastnilo přes 31 000 mladých lidí ze 186 zemí. Zodpovídali přitom otázky týkající se hodnot, jež vyznávají, a také oblastí, jakými je ekonomika, politika a společnost, práce a technologie.

Není pochyb o tom, co považují za nejpalčivější globální problém: změnu klimatu. Sedm z deseti respondentů se domnívá, že změna klimatu má přímou spojitost s lidskou činností, zatímco pouze 2,6 % o tom pochybuje. Mileniálové jsou taktéž znepokojeni možností rozsáhlých konfliktů a sociální a hospodářskou nerovností.

Pět největších problémů, se kterými se svět potýká

Mileniálové spatřují ve změně klimatu hlavní výzvu, před kterou lidstvo stojí. Uvedla to téměř polovina respondentů.

original

Zdroj: Anketa Global Shapers Survery 2017 / Vytvořeno pomocí Datawrapper

Na národní úrovni je znepokojují především konkrétní otázky: korupce, nerovnost, hospodářské příležitosti, chybějící vzdělání a chudoba. Korupce je nejen nejožehavějším problémem, ale je také považována za hlavní příčinu nerovnosti, která panuje v zemích, ze kterých pocházejí.

Existují však velké rozdíly mezi jednotlivými regiony: závažnost korupce byla zdůrazněna především v Severní a Jižní Americe, a to 57,6 % (Asie: 49,7 %, Afrika: 47,7 %). Evropa s 30,2 % se v tomto nápadně odlišuje. Nerovnost a stárnutí jsou v Evropě považovány za daleko závažnější problémy.

Pět nejzávažnějších problémů v zemích, ze kterých respondenti pocházejí

Mileniálové považují korupci, nerovnost, nedostatek pracovních příležitostí a příležitostí k úspěchu za hlavní problémy na národní úrovni.

original

Generace optimistů, která se cítí být nevyslyšena

Obecně vzato lze říci, že mileniálové napříč všemi kontinenty a kulturami jsou optimističtí, co se jejich budoucnosti týče. Dvě třetiny věří, že je na světě spousta příležitostí. Pouze jedna třetina považuje svět za místo plné dřiny a potíží. Zdá se, že ti, kteří se na budoucnost těší, nejsou vyvedeni z klidu, pokud jde o problémy, s nimiž se jejich kontinenty potýkají, přičemž 71,5 % z nich tvoří Afričané (Severní a Jižní Amerika: 68,4 %; Evropa: 67 %; Asie: 61,6 %).

Svět je plný...

original

Zdroj: Anketa Global Shapers Survery 2017 / Vytvořeno pomocí Datawrapper

Navíc mají mladí lidé pocit, a to bez ohledu na to, odkud pocházejí, že je nikdo nebere vážně – ať už v politických nebo hospodářských otázkách. 55,9 % z nich se domnívá, že na jejich názoru nezáleží nebo se mu při přijímání závažných rozhodnutí přikládá pouze nevalný význam. V Evropě se šest z deseti respondentů cítí být ignorováno těmi, kdo činí rozhodnutí.

Evropští mileniálové se cítí být ignorováni

„V mé zemi jsou názory mladých lidí brány v potaz před přijetím závažných rozhodnutí.“ Téměř 60 % evropských mileniálů s tímto tvrzením rozhodně nesouhlasí nebo do jisté míry nesouhlasí.

original

Údaje jsou zaokrouhleny
Zdroj: Anketa Global Shapers Survery 2017 / Vytvořeno pomocí Datawrapper

Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra, však argumentuje tím, že osoby přijímající rozhodnutí musejí mladým lidem více naslouchat: „Stále více si uvědomujeme, že do hledání řešení globálních výzev, se kterými se potýkáme, je třeba cíleně zapojit mladé lidi na všech úrovních – na místní, regionální, národní a celosvětové úrovni. Tato generace má nadšení, energičnost a podnikavost k utváření budoucnosti.“

„Dnešní mladí lidé mají nadšení, energičnost a podnikavost k utváření budoucnosti.“
Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra.

Nově kladený důraz na smysluplnou práci

Průzkum „Global Shapers Survey“ také ukázal, že miléniálové v Evropě chtějí, aby jejich práce měla význam. Rádi by svojí prací přispěli ke společenské změně. Minimálně polovina respondentů to označila za klíčové kritérium při výběru pracovní pozice namísto platu nebo kariérních příležitostí. To, aby byla práce smysluplná, patří na všech kontinentech při jejím hledání mezi tři hlavní kritéria.

Mileniálové chtějí smysluplnou práci

Mileniálové, obzvláště v Evropě, mají k práci jiný přístup než předchozí generace. Chtějí mít smysluplnou práci, což je pro ně důležitější než platové podmínky nebo kariérní vyhlídky. Rádi by svojí prací přispěli ke společenské změně a chtěli by mít dobrou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

original

Zaokrouhlené údaje pro Evropu
Zdroj: anketa Global Shapers Survery/ 2017 Vytvořeno pomocí Datawrapper

Alain Dehaze, výkonný ředitel společnosti Adecco Group, toho ví hodně o potřebách a přáních mileniálů. Tato personální agentura je globálním lídrem v oblasti HR a denně zaměstná 700 000 lidí ve 100 000 firmách. „Jsem nadšen soustředěností a etickými hodnotami mileniálů,“ říká. „Usilovně se snaží, aby jejich činnost měla co největší význam a pohání je smysl pro povinnost. Díky tomu přispívají k lepší společnosti. Mileniálové opravdu chtějí pracovat ve firmách, které vyznávají stejné hodnoty jako oni.“

„Mileniálové se snaží, aby jejich činnost mělo co největší význam, a pohání je smysl pro povinnost. Díky tomu přispívají k lepšímu světu.“
Alain Dehaze, výkonný ředitel společnosti Adecco Group

Druhou nejdůležitější věcí pro mileniály v Evropě je rovnováha mezi osobním a pracovním životem. „Chtějí mít ve své práci větší flexibilitu, aby se mohli naplno věnovat své kariéře a zachovávali si přitom správnou rovnováhu s osobním životem,“ říká Alain Dehaze. „Naším úkolem je utvářet s nimi svět práce. To znamená, že nesmíme věnovat pozornost pouze pracovním podmínkám, ale také hodnotným motivačním odměnám. Vzhledem k současným dramatickým změnám ve světě práce by to mělo platit především pro osoby pracující na volné noze. Flexibilita práce na volné noze je pro mileniály velmi lákavá.“

Nové technologie? Samozřejmě.

Mileniálové na celém světě mají k novým technologiím nezaujatý – dokonce optimistický – postoj. Přes tři čtvrtiny (78,6 %) mají za to, že přispějí k vytváření nových pracovních míst místo toho, aby je ničili. Většina z nich se domnívá, že to bude právě umělá inteligence, která naši společnost změní nejvíce – více než biotechnologie a robotika.

Nadšení mladých lidí pro nové technologie však má své hranice. Pouze malá část z nich by si nechala do mozku nebo pod kůži implantovat čip, který by zlepšil jejich schopnosti.

Člověk nebo kyborg?

„Nechali byste si pod kůži nebo do mozku implantovat čip, pokud by vám to mělo zlepšit vaše schopnosti?“

original

Zdroj: Anketa Global Shapers Survery 2017 / Vytvořeno pomocí Datawrapper

Mladí lidé se však na automatizaci a robotiku nedívají pouze pozitivně. Pouze tři procenta by nechala stroj, aby za ně rozhodoval. Nezávislost je tudíž v tomto ohledu pro mileniály nesmírně důležitá.

×