Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Pouze jeden ze dvou lidí má pocit finanční jistoty – důchodové zabezpečení je zdrojem obav

08.11.2018

Z výsledků reprezentativního průzkumu, provedeného ve Švýcarsku, Francii, Německu, Rakousku a Velké Británii, vyplývá, že celkem pouze 46 % respondentů má pocit jistoty ohledně své současné finanční situace.

  • Z výsledků reprezentativního průzkumu, provedeného ve Švýcarsku, Francii, Německu, Rakousku a Velké Británii, vyplývá, že celkem pouze 46 % respondentů má pocit jistoty ohledně své současné finanční situace.
  • Nejmenší stres kvůli otázce financí pociťují Švýcaři (27 %), největší pak Francouzi (53 %), Britové (42 %) a Němci (40 %).
  • Lidé si dělají největší obavy kvůli tomu, že ve stáří nebudou mít dostatek peněz (42 %). Pouze něco méně než třetina dotázaných má omezenou důvěru ve státní systém důchodového zabezpečení.
  • Tři ze čtyř respondentů cítí nutnost, aby si šetřili na stáří. Osobní odpovědnost je velmi vysoká zejména ve Švýcarsku (86 %) a v o něco menší míře ve Velké Británii (78 %), Francii (71%), Německu (70 %) a Rakousku (69 %).
  • Přes 80 % lidí je připravených upravit svůj současný životní styl tak, aby si i ve stáří zachovali požadovanou životní úroveň. Dobrá polovina respondentů je připravena na důchod spořit více a 40 % by jich bylo ochotných odejít do důchodu později.
  • Mileniálové jsou obzvláště skeptičtí: o něco méně než tři čtvrtiny zástupců mladší generace nemají žádnou představu o tom, jaká bude jejich finanční situace ve stáří. Je to zhoršeno i tím, že třetina lidí neví, s kým by se mohli poradit ohledně financí.

Patrick Frost, výkonný ředitel Swiss Life Group, říká: „Důvěra ve své vlastní finance je nutným předpokladem k tomu, aby lidé mohli po všech stránkách rozhodovat o tom, jak budou žít. Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že si lidé dělají obavy kvůli svým financím ve stáří a že důvěra ve státní systém důchodového zabezpečení je omezená. V důsledku toho považují respondenti za svou povinnost, aby činili více pro své vlastní budoucí finanční zabezpečení.“

Malá finanční jistota – významné geografické rozdíly

Z výsledků této studie vyplývá, že finanční jistota je malá: celkem pouze 46 % respondentů uvedlo, že mají pocit jistoty ohledně své současné finanční situace. Toto číslo se významně liší napříč různými zeměmi: 65 % švýcarských respondentů se cítí spokojených se svými financemi a jenom 27 % z nich je ve stresu kvůli finanční situaci. Naproti tomu je finanční jistota výrazně menší v Rakousku (48 %), Německu (44 %) a Velké Británii (41 %), přičemž ve Francii je to pouze 32 % dotázaných. Současně se 53 % Francouzů cítí vystresovaných v souvislosti se svou finanční situací. Tyto údaje jsou založeny na reprezentativním průzkumu společnosti Swiss Life, kterého se zúčastnilo 4157 osob ve Švýcarsku, Francii, Německu, Rakousku a Velké Británii, jehož výsledky byly zveřejněny při příležitosti dnešního Světového dne spoření.

“Důvěra ve své vlastní finance je nutným předpokladem k tomu, aby lidé mohli po všech stránkách rozhodovat o tom, jak budou žít.”
original

Patrick Frost, výkonný ředitel Swiss Life Group

original

Osobní odpovědnosti je přikládán velký význam

Co se týče důvodů stresu, 42 % respondentů uvádí nejistotu ohledně toho, zda budou mít ve stáří dostatek peněz; je to dokonce hlavním zdrojem obav i mezi mladými lidmi. 32 % dotázaných pak má omezenou důvěru ve státní systém důchodového zabezpečení. Obavy respondentů o jejich zdraví se zařadily až na třetí místo (30 %).

„Světový den spoření je v dnešní době relevantnější než kdykoli předtím: význam převzetí osobní odpovědnosti za budoucí finanční zabezpečení i nadále poroste současně s demografickými změnami. Lidé si jsou také vědomi závažnosti této otázky, ale představuje to pro ně zdroj obav.“
original

Patrick Frost, výkonný ředitel Swiss Life Group

Tři čtvrtiny respondentů cítí odpovědnost za své vlastní důchodové zabezpečení, přičemž nejvyšší podíl respondentů je ve Švýcarsku, kde činí 86 % (Velká Británie: 78 %; Francie: 71 %; Německo: 70 %; Rakousko: 69 %). 44 % dotázaných má za to, že za jejich důchodové zabezpečení nese odpovědnost stát. Co se však týče osobního důchodového plánování, pouze 48 % respondentů má pocit, že jejich současné zaopatření jim poskytne dostatek finančních prostředků ve stáří. Jde-li však o to, aby si lidé i ve stáři zajistili požadovanou životní úroveň, jsou zástupci všech generací ochotni upravit svůj současný životní styl a zvýšit výši částky, kterou vynakládají na budoucí zabezpečení. Mezi nejpopulárnější opatření patří vyšší spoření (52 %), pozdější odchod do důchodu (40 %) a investice úspor (36 %).

Patrick Frost říká: „Světový den spoření je v dnešní době relevantnější než kdykoli předtím: význam převzetí osobní odpovědnosti za budoucí finanční zabezpečení i nadále poroste současně s demografickými změnami. Lidé si jsou také vědomi závažnosti této otázky, ale představuje to pro ně zdroj obav. A právě zde chce společnost Swiss Life zaujmout svoji roli ve společnosti, převzít odpovědnost a pomáhat lidem v tom, aby vedli takový život, ve kterém budou moci o všem rozhodovat.“

O průzkumu

Z podnětu společnosti Swiss Life realizoval institut LINK od 5. do 13. dubna 2018 studii na téma „Finanční jistota“. Celkem se tohoto průzkumu zúčastnilo 4157 osob, a to ze Švýcarska (838), Německa (830), Francie (830), Rakouska (829) a Velké Británie (830) ve věku 18 až 79 let. Respondenti byli požádáni, aby online zodpověděli otázky týkající se tohoto tématu. Každá národní skupina respondentů byla rovnoměrně tvořena zástupci každé z následujících generací: mileniálové (osoby ve věku od 18 do 35 let, generace X (osoby ve věku od 36 do 50 let), silné ročníky narozené v době populační exploze (osoby ve věku od 51 do 65 let) a senioři (osoby ve věku od 66 do 79 let). Tato studie je reprezentativní.

×