Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Finanční gramotnost: Ve vědění je moc

01.12.2016

Vzhledem k významným ekonomickým výzvám, kterým čelí evropská společnost, je důležité, aby byli lidé všech věkových kategorií vybaveni ekonomickou gramotností a dovedností plánovat. Aby dokázali posoudit svou potřebu finanční ochrany.

  • Úroveň finanční gramotnosti pro ekonomické zdraví jednotlivce tak zásadní, je napříč Evropou velice nízká
  • Vlády, vzdělávací instituce a zaměstnanci musí spolupracovat na zlepšení vzdělávání v oblasti financí
  • Internet a technologie budou sehrávat stále důležitější úlohu při finančním vzdělávání Evropanů
     
original

Správa financí se ve společnosti postupně přesouvá od institucí k jednotlivcům. Jednotlivci s vysokou úrovní finančních znalostí a sebevědomím mohou využít nových příležitostí, které dnes ekonomické prostředí nabízí. A přesto, bez robustního vzdělání nebo zkušeností ve finanční oblasti může být výběr správných produktů a vliv na finanční budoucnost jejich majitelů ošidný.

„Vzhledem k významným ekonomickým výzvám, kterým čelí evropská společnost, je důležité, aby byli lidé všech věkových kategorií vybaveni ekonomickou gramotností a dovedností plánovat. Aby dokázali posoudit svou potřebu finanční ochrany,“ říká Michaela Kollerová, generální ředitelka Evropské federace pojišťoven a zajišťoven. 

Evropanům schází finanční gramotnost

Studie o finanční gramotnosti publikovaná institutem McGraw Hill v roce 2014 zjistila, že pouze 52 % občanů Evropské unie je finančně gramotných. I přes rozdíly ve standardech finanční gramotnosti napříč EU dosáhly i ty nejvzdělanější národy jen hodnoty 65 %.

Podle studie OECD mezi 15letými Evropany z roku 2012 jen jeden z deseti byl schopný vyřešit složitější finanční úkoly, a dokonce každý sedmý mladý student nebo studentka nebyli schopni udělat ani ta nejjednodušší rozhodnutí ohledně každodenních výdajů.

Češi na tom nejsou o moc lépe. V nedávném testu finanční gramotnosti připraveným Českou bankovní asociací získali v průměru lehce přes polovinu z celkového počtu bodů. A to je žalostně málo. Gramotnějšími jedinci se ukázali muži, lidé z velkých měst a lidé s vysokoškolským vzděláním.

Podle Kollerové je nízká úroveň finanční gramotnosti problémem pro jednotlivce i pro společnost jako celek. „Vzdělávání v oblasti financí a pojištění může lidem pomoci činit informovaná finanční rozhodnutí, a pomáhat jim tak žít plnější a úspěšnější život. Ten je pak hybnou silou hospodářského růstu,“ vysvětluje.

„Vzdělávání v oblasti financí a pojištění může lidem umožnit činit informovaná finanční rozhodnutí, a tak jim pomáhat žít plnější a více prosperující život, jenž je hybnou silou hospodářského růstu.“
Michaela Kollerová, generální ředitelka Insurance Europe

Jak ji zvýšit?

Chtějí-li vlády zvýšit úroveň finanční gramotnosti mezi jednotlivci, musejí se zasadit o podporu finančního vzdělávání. I kdyby to mělo znamenat, že na čas ustoupí třeba ze státní podpory dlouhodobého spoření a alokují tyto peníze na vzdělávání.

„Finanční vzdělávání musíme posilovat a podporovat na národní úrovni – veřejnými orgány včetně ministerstev školství a regulátorů finančního trhu. Jejich role spočívá v tom, aby obrátili pozornost zákazníků a vzdělávacích institucí k významu finančního vzdělávání,“ říká Olivier Salles z Evropské komise, ve které se zabývá problematikou finančních služeb pro spotřebitele.

OECD ve své studii o finančním vzdělávání ve školách z roku 2012 například doporučuje školám, aby zahrnuly finanční vzdělávání do svých osnov, aby tak děti již od raného věku mohly získávat znalosti a dovednosti, které povzbudí odpovědné finanční chování. Potřebu tohoto kroku dokazují i zmiňované průzkumy.

Odpovědnost vybavit děti finančními vědomostmi pro plánování výdajů a příjmů ale není pouze na školách. Podle Petra Vitáska, generálního ředitele Swiss Life Select, se musí zapojit i rodiny: „Rodiče musí nést značnou odpovědnost za své děti. Musí je naučit obratně plavat moderní společností. Finanční gramotnost je podstatným aspektem, který jejich dětem udrží hlavu nad vodou,“ říká.

Vlády a školy si však nemohou dovolit pracovat v izolaci. Toto úsilí musí podporovat i soukromý sektor. Podle studie OECD z roku 2012 o zavedení národní strategie finančního vzdělávání mají vzhledem k jejich odborným znalostem a zdrojům zásadní úlohu soukromé společnosti, především pak finanční instituce.

Informační věk

Finanční vzdělávání jako součást vzdělávání po celé Evropě může zlepšit vyhlídky budoucích generací. Ale co ti, kteří již mají po studiích? Salles z Evropské komise zdůrazňuje potřebu přístupu k cenově dostupnému nezávislému finančnímu poradenství pro všechny, kdo potřebují pomoct s rozhodováním kdy, kolik a kam investovat.  

Poukazuje také na digitální poradenství jako na prostředek poskytování finanční podpory masovému trhu. Chytré telefony a on-line nástroje již dnes dokážou nabídnout snadný přístup k finančnímu vzdělávání podanému jazykem srozumitelným pro masy. Příkladem může být třeba švýcarský Fintool, který svým odběratelům pravidelně zasílá zdarma edukační videa. „Naše videa cílíme na obecnou populaci a ne na bankéře,“ vysvětluje svůj úspěch jeho zakladatel Erwin Henri. 

Nekomplikujte to

Za účelem zlepšení finanční gramotnosti je na banky, pojišťovny a obecně na finanční služby vyvíjen nátlak, aby zjednodušily buď samotné produkty, nebo jazyk, jaký používají k jejich prodeji. Příliš zjednodušené a ořezané produkty ale nemusejí dosáhnout cílů investorů, upozorňují experti.

Kouzlo podle Petra Vitáska ze Swiss Life spočívá v zachování srozumitelného jazyka a relevantnosti témat. „Vyvíjíme značné úsilí k tomu, abychom zjednodušili způsob, jakým vysvětlujeme naše produkty a služby, aby naše obchodní podmínky byly jasnější. Školíme nezávislé poradce v tom, jak vysvětlovat pojišťovací a finanční řešení srozumitelně a jak přesně ukazovat přidanou hodnotu pro klienta,“ vysvětluje.

„Vyvíjíme značné úsilí na to, abychom zjednodušili způsob, jakým vysvětlujeme naše produkty a služby, aby naše obchodní podmínky byly jasnější,“
říká Petr Vitásek, generální ředitel Swiss Life Select Česká republika.

Líbí se Vám článek? Sdílejte!

52 %
Ve studii McGraw Hill z roku 2014 bylo zjištěno, že pouze 52 % občanů Evropské unie je finančně gramotných.
×