Autopojištění bereme často jako nutné zlo, které musíme uzavírat ze zákona. Povinné ručení navíc stále mnoho lidí považuje za „pojištění pro toho druhého“. Není to ale tak. Povinné ručení chrání především majetek pojištěného. A v jakém případě je vhodné uzavírat havarijní pojištění? I v případě autopojištění platí, že bychom se měli poradit s odborníkem a zahrnout je do celého balíku pojištění, kterými chráníme svůj majetek a příjmy.

Povinné ručení chrání pojištěného

Pojišťovny z povinného ručení viníka dopravní nehody vyplácejí škodu na majetku a zdraví ostatních účastníků nehody. Proto toto pojištění řada lidí vnímá jako „pojištění pro toho druhého“, a tak se zajímá pouze o cenu pojištění – zkrátka „čím levnější, tím lepší“ a hlavně to mít za sebou. Ve skutečnosti ale povinné ručení chrání především pojištěného.

„Každý člověk je zodpovědný za své jednání. Když způsobí jakoukoli škodu, byť neúmyslně, musí ji zaplatit. A přestože je povinné ručení ze zákona povinné, plní stejnou funkci jako kterékoli jiné pojištění odpovědnosti – chrání majetek pojištěného pro případ, že musí zaplatit náhradu způsobené škody,“ říká Petr Jarůněk, senior zemský ředitel Fincentrum & Swiss Life Select.

Výběr povinného ručení čili pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla se proto nevyplatí podceňovat. Pojišťovna v případě způsobené dopravní nehody přebírá závazek pojištěného až do výše pojistných limitů. A pokud je škoda překročí, další náklady musí zaplatit viník nehody. Pro ochranu rodinného majetku je proto vhodné volit spíše vyšší pojistné limity.

Vyšší pojistné limity přitom nejsou násobně dražší než limity základní. Ze zákona činí minimální pojistné limity 35 mil. Kč pro škody na majetku a 35 mil. Kč pro škody na zdraví a pojišťovny za ně účtují částky v řádu tisíců korun ročně. Pojistné přitom závisí nejen na pojištěném vozidle a výkonu jeho motoru, ale i na majiteli či provozovateli vozu, jeho věku, bydlišti, bezškodním průběhu pojištění a dalších okolnostech. Za dvojnásobné pojistné limity přitom naúčtují příplatek v řádu stokorun. A k dispozici jsou i limity v řádech stovek milionů korun.

„Pravděpodobnost, že nastane škoda v řádu vysokých desítek či stovek milionů korun, není vysoká. Proto také pojišťovny účtují poměrně malý příplatek za vyšší limity. Pokud ale k takto vysoké škodě dojde, vyšší limity ochrání majetek pojištěného a jeho rodiny. Proto také vždy doporučujeme nespoléhat jen na základní pojištění,“ vysvětluje Petr Jarůněk a dodává: „Jen tak mohou naši klienti žít podle svých představ i v případě nešťastné události.“

People examining car body damages after car hit

Automobil je pro mnoho domácností po vlastním bydlení nejdražší věc, kterou si pořizují. Jeho pořízení bývá také jednou z hlavních součástí finančního plánu. A takto by k němu mělo být přistupováno. „Není to jen o samotném pořízení automobilu, které vyžaduje delší plánování a spoření, pokud se nechce rodina zbytečně zadlužit, ale je to především o zajištění, aby nedošlo k jeho ztrátě – ať už formou krádeže, nebo při dopravní nehodě.

Povinné ručení na pomezí

Pojišťovny vidí poměrně zřetelně nevoli části populace k povinnému ručení jako takovému. Proto vytvářejí nejrůznější benefity k základnímu pojištění, které kryjí i pojištěného. Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla se tak posouvá blíže k havarijnímu pojištění.

Jedno z prvních připojištění k povinnému ručení v ceně bylo pojištění střetu se zvěří. A nezůstalo jen u něj. Dnes některé pojišťovny nabízejí v rámci povinného ručení i pojištění nejrůznějších živelních událostí, např. krupobitní pojištění. A samozřejmě jsou zde i další připojištění, za která si klient může připlatit. Třeba pojištění skel.

Vybrat optimální povinné ručení tak zdaleka není jen o ceně. „Každý člověk je jiný a každý potřebuje pojistit trochu jinak. Proto je vhodné i povinné ručení konzultovat s finančním poradcem,“ radí Jarůněk.

Elegant middle age business man is happy and satisfied with fast towing service for help on the road. He showing thumb up. Roadside assistance concept.

Havarijní pojištění nepatří mezi nejlevnější pojistky. Při srovnání s pojištěním domácnosti na srovnatelnou pojistnou částku je zhruba desetinásobně drahé. Jenže… domácnost se nepohybuje stokilometrovou rychlostí a dopravní předpisy se jí také podaří porušit jen zcela výjimečně. Vyšší cena tak odpovídá vyššímu riziku.

Havarijní pojištění: kdy ano a kdy ne?

Havarijní pojištění je jakousi nadstavbou nad povinné ručení. Jeho smyslem je především krýt škody, které nejsou hrazeny z povinného ručení. Typickým příkladem je škoda na vlastním vozidle v případě způsobené dopravní nehody nebo krádež automobilu.

Cena havarijního pojištění se odvíjí především od ceny pojištěného automobilu. Může dosahovat řádu tisíců, ale i desetitisíců korun ročně. Má smysl ho pořizovat?

„Havarijní pojištění by mělo být součástí celkového finančního plánu rodiny a pojištění, která ji chrání. S finančním poradcem je pak dobré v kontextu finančního plánu posoudit, zda a jaké havarijní pojištění si pořídit. Záleží především na finanční situaci rodiny a samozřejmě na hodnotě automobilu. Jednoznačně se pojištění vyplatí v případě, kdy by jeho ztráta znamenala pro rodinu vážné finanční problémy,“ říká Petr Jarůněk. „To ostatně platí u jakéhokoli pojištění. Proto mě vždycky překvapí, když vidím, kolik lidí podceňuje životní pojištění. Zatímco povinné ručení má snad každý a havarijní pojištění přibližně polovina lidí, na pojištění výpadku příjmu v případě nemoci či úrazu myslí jen málokdo. Jako by lidem byl přednější majetek než zdraví. Náš finanční poradce proto připraví komplexní pojistný plán tak, aby jeho klient mohl žít život podle svých představ, i když okolnosti zrovna nepřejí.“

U havarijního pojištění platí stejná základní poučka týkající se pojištění: Má smysl pojišťovat taková rizika, jejichž realizace by ohrozila finanční stabilitu domácnosti. To ve zkratce znamená pojišťovat možné škody, které jsou pro rodinu vysoké a jež nelze snadno uhradit z finančních rezerv.

Pořídí-li si tedy rodina svůj vysněný automobil, na který šetřila po mnoho let, havarijní pojištění by mělo být jednoznačně součástí. Kupuje-li ale pouze „čtyři kola a volant“, které splní svou funkci a dopraví člověka z místa na místo za cenu odpovídající několika málo měsíčním příjmům, pak je havarijní pojištění zbytečným luxusem.

Abyste mohli žít život podle svých představ i při nepříznivých okolnostech, je důležité nepodcenit výběr povinného ručení ani havarijního pojištění. Poraďte se se svým zkušeným finančním poradcem, jaká pojištění jsou vhodná právě pro vás a vaši životní situaci.