Tento reklamační řád vydává Swiss Life Select pro účely stanovení a sjednocení administrativních postupů při vyřizování podnětů, stížností nebo reklamací ze strany svých klientů.

Swiss Life Select si je vědoma, že jak ve vztazích mezi obchodními partnery, tak i mezi klienty mohou vznikat nesrovnalosti nebo nedostatky stran očekávané kvality nebo kvantity vzájemně poskytovaných plnění.

Swiss Life Select je za všech okolností ochotna tyto případné nedostatky řešit a je nakloněna řešení pokud možno smírnému, vedoucímu ke vzájemné spokojenosti a k posilování vzájemné důvěry mezi Swiss Life Select a klientem.