Cena nemovitostí v posledních letech extrémně vzrostla. To ovšem klade na jejich majitele a investory další požadavky - zejména v oblasti pojištění.

Investice do nemovitostí se blíží podnikání. A v každém podnikání je třeba efektivně řídit rizika.
U nemovitostí jich velká část může být ošetřena pojištěním. Majitelé investičních bytů se mohou
nyní radovat – hodnota jejich majetku vzrostla. Ovšem je tu i druhá strana mince. Za pojištění
nemovitosti by měli začít platit o něco více. Doporučujeme, abyste si existující pojistnou smlouvu adekvátně upravili a navýšili na aktuální hodnotu.

V některých případech za uplynulé dva roky stoupla cena nemovitostí o polovinu. V případě škody
byste nedostali celou náhradu, ale pojistné plnění by bylo kráceno. A to by znamenalo, že byste nebyli schopní obnovit majetek z plnění od pojišťovny. Určitě není na místě řídit se tvrzením, že byste dostali tolik, kolik jste do bytu investovali a o svou investici jste nepřišli. Je třeba si uvědomit, že byste přišli o výnos z růstu ceny investice a to není nezajímavá částka. 

Pojištění by mělo kopírovat růst ceny investiční nemovitosti. To ovšem při současném růstu cen realit znamená, že pojistné částky musí být navyšovány o desítky procent ročně. V současné době rozhodně neplatí, že stačí aktualizovat pojištění nemovitosti jednou za pět let. je dobré si uvědomit, že před pěti lety byly ceny investičních nemovitostí poloviční, a pojištění by tak bylo již dávno zcela nedostačující.

Investorům do nemovitostí může růst ceny jejich investice nadělat vrásky. Nájem, který účtují
nájemníkům, nemohou navýšit jen proto, že jim vzrostly náklady na pojištění. A tak vyšší cena bytu
spojená s vyšším pojistným na pojištění nemovitosti může o něco více zatížit jejich cash-flow,
i když nepůjde o nijak dramatické částky. Tento problém se týká především drobných realitních
investorů.

Pokud si rodina koupila jeden investiční byt s hypotečním úvěrem, nájem sotva pokryje běžné
náklady. Když tyto náklady vzrostou, musí hledat další zdroje peněz. To je často na úkor běžných
rodinných výdajů. Neaktualizovat pojištění nemovitosti je ale v takovém případě špatným řešením. Navíc u běžného investičního bytu se jedná o položku v řádu tisíců korun ročně, která ale dává jistotu pro případ nenadálých událostí v řádu milionů korun.