Pořízení vlastní nemovitosti je pro mnoho lidí životní událostí a často také během na dlouhou trať. Od nutnosti absolvovat nesčetně prohlídek a často až tvrdá „utkání“ s dalšími zájemci, přes řešení financování, až po nutné rekonstrukce a stěhování. Ve změti všech těchto často náročných kroků však nesmíme zapomenout na velmi důležitou potřebu – správné pojištění. Pořízení nemovitosti totiž není spjato jen s pojištěním nemovitosti samotné, myslet je třeba na vícero věcí. Které to jsou? Jak ochranu správně nastavit a čeho se vyvarovat?

Pojištění nemovitosti

Začněme záležitostí, kterou většina kupujících, ať už nemovitost pořizují prostřednictvím realitní kanceláře nebo bez, naštěstí neopomíjí – pojištěním nemovitosti. To již většina Čechů vnímá jako nezbytnou součást vlastnictví nemovitosti. Bohužel často však pojištění není správně nastaveno nebo není zvolen vhodný produkt.

Je pochopitelné, že při výběru produktu mnoho klientů dá především na cenu pojištění. Ta by však rozhodně neměla být při výběru produktu určující. Zajímat bychom se měli především o kvalitu pojistné ochrany. Je nezbytné seznámit se s podmínkami, limity plnění i případnými výlukami z pojištění. Mezi hlavní kritéria pro výběr vhodného pojištění patří rozsah pojistných nebezpečí, limity pojistného plnění či výše spoluúčasti. Mezi základní pojistná nebezpečí, která jsou obsažena již v základních variantách pojistných produktů, patří požár, úder blesku, výbuch a pád letadla (souhrnně jsou tato nebezpečí označována zkratkou „FLEXA“). Ve většině produktů je také automaticky obsaženo například nebezpečí vichřice a krupobití, úniku vody z vodovodního zařízení, sesuvu půdy či tíhy sněhu nebo námrazy. Naopak připojistit většinou musíme nebezpečí povodně či záplavy, krádeže či vandalismu. Pro určitá nebezpečí přitom pojišťovny často omezují pojistné plnění speciálními limity – ty se napříč pojišťovnami liší a měli bychom je při výběru vhodného produktu jistě brát v potaz.

Zásadní je především správné stanovení pojistné částky. Pokud je pojistná částka nemovitosti stanovena nižší, než je její skutečná hodnota, dojde k podpojištění a pojišťovna má právo snížit případné pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty. Většina pojišťoven přitom nemovitost pojistí na tzv. reprodukční (novou) cenu, nikoliv na cenu tržní (obvyklou). Reprodukční cena je v podstatě cena, za kterou by bylo možné podobnou nemovitost znovu vybudovat a bývá často značně nižší, než cena tržní. Co se bytů týče, některé pojišťovny je již umí pojistit na cenu tržní. Základem je tak mít jasno, jak pojišťovna ke stanovení ceny přistupuje.

SL_30+_umzug_0196

Zásadní je především správné stanovení pojistné částky. Pokud je pojistná částka nemovitosti stanovena nižší, než je její skutečná hodnota, dojde k podpojištění a pojišťovna má právo snížit případné pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti bývá u klientů často zaměňováno s pojištěním nemovitosti. Ne vždy je klientům jasné, že jde o dvě různé záležitosti. Zatímco pojištění nemovitosti má chránit nemovitost jako takovou, pojištění domácnosti kryje škody na věcech, které jsou vybavením této domácnosti (jde v podstatě o soubor movitých věcí v místě pojištění).

Při výběru správného produktu platí podobně to, co bylo řečeno výše u pojištění nemovitosti. Zásadními kritérii pro výběr produktu by měly být výluky z pojistného krytí, rozsah pojistných nebezpečí, limity pojistného plnění i výše spoluúčasti. Pojistnou částku je třeba stanovit tak, aby v případě škody postačila na obnovení domácnosti do původního stavu, v nových cenách.

SL_30+_div_0053

Pojistnou částku je třeba stanovit tak, aby v případě škody postačila na obnovení domácnosti do původního stavu, v nových cenách.

Pojištění odpovědnosti

Je třeba si uvědomit, že v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti ručíme za škody způsobené třetím osobám, ty přitom nemusí vzniknout v přímé souvislosti s naším jednáním či chováním. Co si pod takovými škodami představit? Kvůli prasklé vodovodní trubce vytopíme souseda, led spadlý ze střechy zraní kolemjdoucího nebo kvůli zanedbané údržbě spadne strom na majetek souseda. Takové události mohou způsobit nemalé škody, vůči kterým nás může ochránit pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. U většiny pojišťoven lze toto pojištění sjednat pouze současně s pojištěním občanské odpovědnosti. To je přitom naprostým základem ochrany naší odpovědnosti, ať už nemovitost vlastníme či nikoliv. Navíc se nám právě doma může velmi hodit. V jakých situacích? Rozbitá pračka vytopí sousedy, nedbalostí způsobíme požár, který se rozšíří i do jiných bytů v domě, nebo třeba dítko hrající si před domem rozbije sousedovi okno. Běžné situace, které nás mohou potkat a finančně značně ohrozit. Přitom díky dobré odpovědnostní pojistce můžeme být chráněni již za pár stovek korun ročně.

SL_30+_beratung_0109

Ať už jde o kterýkoliv typ pojistné ochrany, nesmíme zapomínat na její pravidelnou aktualizaci. Ceny nemovitostí i vybavení domácnosti se v čase mění, stejně jako naše finanční situace z pohledu příjmů a výdajů. Kvalitní finanční poradce dokáže produkty s ohledem na požadavky a potřeby klienta porovnat a vybrat ten nejvhodnější. Zároveň nastaví pojistnou ochranu komplexně, nejen s ohledem na výši úvěru

Životní pojištění

Pokud je pořízení nemovitosti financováno hypotečním nebo jiným úvěrem, je vhodné jeho výši zohlednit v pojistné ochraně sjednané v rámci životního pojištění, abychom se případně nedostali do problémů s jeho splácením. Zásadní by mělo být především správné nastavení pojištění invalidity, úmrtí a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Banky často nabízejí vlastní produkty přímo k úvěru a při jejich sjednání zvýhodňují nabízenou úrokovou sazbu. Ač většina klientů po této možnosti sáhne, bývá z hlediska podmínek spíše vhodnější sjednat si pojištění zvlášť. Samostatné produkty životního pojištění nabízí často značně lepší pojistné podmínky a navíc nejsme omezeni výběrem produktu. Kvalitní finanční poradce dokáže produkty s ohledem na požadavky a potřeby klienta porovnat a vybrat ten nejvhodnější. Zároveň nastaví pojistnou ochranu komplexně, nejen s ohledem na výši úvěru.

Ať už jde o kterýkoliv typ pojistné ochrany, nesmíme zapomínat na její pravidelnou aktualizaci. Ceny nemovitostí i vybavení domácnosti se v čase mění, stejně jako naše finanční situace z pohledu příjmů a výdajů. Sjednáním pojištění to zkrátka nekončí a pojistnou ochranu je třeba alespoň jednou za čas zrevidovat a udržovat aktuální.

svecova

Ing. Věra Švecová

Specialistka produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, a.s. Vystudovala obor Finance se specializací Bankovnictví a pojišťovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Během svého studia získala profesní zkušenosti zejména v České podnikatelské pojišťovně. Ve společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, a.s. má starosti zejména oblast pojištění osob, především po stránce metodické a produktové podpory obchodní sítě, školení, analýz pojistných produktů a monitoringu pojistného trhu.