Sám sobě je každý většinou špatným rádcem – a to zejména u tak zásadních otázek, jako je sestavování finančního plánu. Ten má být účinným nástrojem, jak efektivně řídit finanční situaci a současně má pomoci odpovědně nakládat s vlastním majetkem a chránit sebe i blízké před tím, aby se nenadálé události staly fatální finanční zátěží. Podle zkušenosti finančních poradců však Češi mají často tendenci nepříjemná fakta přikrášlovat nebo mají o své situaci často nesprávnou či neúplnou představu. Nemají často žádný nebo špatně nastavený finanční plán a připravují se tak o nemálo peněz.

Nejčastější stereotypy klientů:

  • často uvádějí mylné informace 
  • nevidí potenciální rizika
  • případně špatně odhadují životní situace

O tom, že by klienti rozhodně při přípravě finančního plánu neměli spoléhat jen sami na sebe, svědčí to, že podle zkušeností finančních poradců Fincentrum & Swiss Life Select, klienti bohužel až příliš často sami sebe přesvědčují o pravdě, která má ale velmi daleko k realitě a svou finanční situaci vnímají naprosto odlišně, než je skutečnost.

Téměř třetina klientů, s nimiž finanční poradci pracují při sestavování plánu, nesdělí svou skutečnou finanční situaci. Chtějí prostě vypadat lépe a to, na co mají, si raději přikrášlují. 41,6 % klientů pak má na svou finanční situaci zcela zkreslený pohled. Oba přístupy jsou špatně a neumožňují sestavit funkční finanční plán. Dalším nešvarem pak je to, že klienti neuvažují v kontextu celé své finanční potřeby. Prostě si chtějí koupit jenom určitý produkt – a ostatní souvislosti je příliš nezajímají. Postupuje tak více než polovina (51,2 %) klientů, kteří se tímto omezeným náhledem připravují nejen o peníze, ale například o zajištění svého majetku, zdraví a život sebe či svých blízkých.

Mezi dalšími „klacky“, které si klienti sami „hází pod nohy“ a komplikují finanční plánování, patří podle zkušenosti finančních poradců Fincentrum & Swiss Life Select: nedůvěra v některé finanční produkty, finanční negramotnost a také nedisciplinovanost v dodržování nastaveného finančního plánu.

Finanční plánování:

  • Schůzka s finančním poradcem
  • Sestavený finanční plán
  • Rodinné benefity a plnění nastavených cílů

 

mensi
mensi

U pojištění klienti neaktualizují hodnotu pojištěného majetku a například na pojištění invalidity nemyslí vůbec

Klienti mají také řadu stereotypů při sjednávání jednotlivých produktů, kterými si také zbytečně snižují jejich účinnost. Například u pojištění téměř dvě třetiny klientů – 65,6 % - své pojištění neaktualizují podle toho, jak se mění jejich životní situace nebo hodnota pojištěného majetku. Běžně se pak setkají s tím, že v případě nějaké nenadálé události zjistí, že svůj majetek mají tzv. podpojištěn (tedy podhodnocen) a pojištění nepokrývá výši škod vůči aktuální hodnotě majetku a cenám na trhu.

U životního pojištění dospělí myslí hlavně na to, aby komplexně pojistili své děti – ale na sebe, tedy rodiče, s životním pojištěním už tolik nemyslí. Takto postupuje téměř 46 % klientů. Z lidského hlediska je to pochopitelné, ale s ohledem na finanční zajištění rodiny je to krátkozraké. Finanční dopady případné nešťastné události pak mohou být pro rodinu fatální.

Chybný postup přitom často vyplývá z toho, že řada klientů – podle výzkumu mezi finančními poradci Fincentrum & Swiss Life Select je to 30,4 % - si nechce nechat doporučit vhodný pojistný produkt, který by odpovídající měrou kryl všechna rizika. Naopak, sveřepě setrvávají na své představě, která však neodpovídá jejich skutečným potřebám.

Přibližně 20 % klientů pak při uzavírání pojištění uvádí neúplné či nepřesné údaje, čímž rovněž devalvuje schopnost pojištění plnohodnotně pokrývat případná rizika. Zároveň málokdo – méně než 10 % klientů – pak myslí na pokrytí rizik spojených s trvalou invaliditou či trvalými následky úrazu.

U hypoték často klienti přecení své finanční schopnosti

Řadu komplikací a chybných postupů jsou klienti schopni způsobit také při uzavírání hypoték. Nejčastěji je to přecenění vlastních finančních schopností, kdy klienti nepočítají s dostatečnou finanční rezervou – tuto chybu dělá podle finančních poradců 63,4 % klientů. S tím často souvisí i nereálná očekávání ohledně výše hypotéky, kterou si mohou dovolit. Zde se přeceňuje až 38,2 % klientů. S hypotékou je pak také často spojeno krytí rizik životním pojištěním pro případ nenadálé nehody nebo jiné negativní životní události. Nedostatečné krytí rizik životním pojištěním má u hypotéky nastaveno až polovina klientů – 50,4 %.

fotochyby_mensi - kopie

Realisticky sestavený finanční plán pomáhá klientovi s naplňováním dlouhodobých životních cílů a s hledáním nejlepších cest, jak k těmto cílům dospět. Často hraje i motivační roli. Součástí plánu by měla být oblast investic, pojištění, úvěrů, hypoték nebo penzijního spoření.

Peníze na důchod často nečinně ztrácejí hodnotu na běžném účtu

S ohledem na nízké úročení bankovních vkladů jsou vhodnou volbou pro dlouhodobé uchování hodnoty peněz investice nebo penzijní fondy. Obojí jsou cestou, jak se dlouhodobě zabezpečit finančními prostředky na stáří a jak také zhodnotit finanční úspory.

I zde ale často klienti šlápnou vedle a tyto produkty buď nevyužijí, nebo je sice využijí, ale špatně. Namísto toho, aby nechali své peníze vydělávat, drží klienti velkou část volných prostředků na bankovních účtech s minimálním zhodnocením (72,6 %). Další častou chybou je netrpělivost, kdy klient požaduje krátký investiční horizont, i když spoří například 20 let vzdálenou penzi (31, 5 %). Peníze pak nemají čas se zhodnotit. Nereálná jsou i očekávání garance fixního výnosu – jako například u spořicího účtu. Tu nesmyslně očekává až 54 % klientů.

Omezená finanční gramotnost klientů nebo spíše neochota své finance detailně řešit se pak promítá přímo i do samotného finančního zajištění na důchod. Klienti často mají dlouhodobě zkreslenou představu o tom, kolik by měli mít našetřeno do důchodového věku, nespoří dostatečnou měsíční částku nebo nevyužívají státní příspěvek a odečet z daní.

Dobrá rada nakonec

Veškeré uvedené chyby a stereotypy, které klienti vkládají do svého finančního plánování, mohou přitom velmi výrazně ovlivnit kvalitu života – a přímo zhodnocení nebo spíše znehodnocení úspor či nárůst zbytečných výdajů. Proto je u finančního plánování, stejně jako například při stavbě domu, nebo řešení zdravotních problémů,zapotřebí obrátit se na odborníka, který dokáže společně s klientem těmto chybám předejít a dokáže sestavit reálný a efektivní finanční plán. 

Poznámka: Výsledky vychází z vlastního průzkumu Fincentrum & Swiss Life Select realizovaného v 1. čtvrtletí 2021.