Díky daňové reformě si od ledna polepšily čtyři miliony Čechů. Zaměstnancům přistálo do domácího rozpočtu až několik tisíc korun zrušením superhrubé mzdy a zvýšením slevy na daňového poplatníka. Při průměrné hrubé mzdě třicet tisíc je to například přilepšení o 1 771 korun.

Víc peněz zůstává i drobným podnikatelům, kteří se přihlásili k paušální dani. A vzrostla i zaručená mzda. Jak co nejlépe naložit s tisícikorunou, o kterou je rodinný rozpočet vyšší?

První možností je zvýšená spotřeba. Tedy peníze, které přistály do rozpočtu navíc, jednoduše utratit. Zvýšenou spotřebou a větším utrácením je tak možné trochu přispět k zotavení utlumené ekonomiky. 

bechnik
To by však podnikatelé museli za utržené peníze pořizovat například vybavení pro svůj business. Samotné krátkozraké projídání však dlouhodobě nepomůže ani domácnosti, ani ekonomice, říká investiční analytik Richard Bechník ze společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Pak je zde druhá, rozumnější možnost, jak s penězi naložit. Utvořit si větší finanční rezervu pro horší časy nebo určité budoucí cíle. „Podle průzkumů stále více lidem dochází, že svou finanční situaci dlouhodobě podceňovali a jejich peněženka není dostatečně plná. Až čtyřicet procent Čechů přiznává, že nyní přemýšlí o důležitosti spoření daleko víc než před příchodem pandemie,“ poznamenává analytik Šimon Schloff ze společnosti Conseq Investment Management.

Důležitost finanční rezervy potvrzuje i další průzkum, který v únoru provedla společnost Fair Credit. Celkem 43 procent Čechů zvládne nyní ufinancovat jen základní výdaje, příliš peněz navíc jim nezbývá. Zhruba deset procent lidí pak má s financováním základních výdajů krátkodobé, ale i dlouhodobé problémy. Zbývajících 47 procent dotázaných zvládá bez problémů financovat základní výdaje, jako jsou platby za bydlení, energie a jídlo. Sedm z deseti Čechů přitom přiznává, že vlivem pandemických omezení ušetřili za cestování, každý druhý za jídlo z restaurací, nejméně pak za nákupy potravin (5 procent) a za děti (7 procent).

„Lidé s napjatým finančním rozpočtem v naší společnosti vždy byli a budou. Aktuální pandemie ale do těchto rodin, a nejen tam, vnáší vyšší míru nejistoty. Společně s nulovými úsporami a chybějícím pomyslným světlem na konci tunelu mohou mít tito lidé tendence řešit finanční problémy neuváženě a rizikově. Ve složité situaci, jaké nyní čelíme, se ukazuje výhoda i minimálních úspor,“ říká Tomáš Konvička, jednatel úvěrové společnosti Fair Credit.

Pokud se rozhodnete myslet na horší časy a tvořit si postupně finanční rezervu, bude před vámi rozcestí se zásadní otázkou: „Do jakého finančního produktu ušetřené peníze vložit?“ Možností je několik, volba konkrétní varianty je na každém.

1. Běžné a spořicí účty

Držet peníze na běžném účtu, který nenese žádný úrok, nebo volit spořicí účet, kde se úrokové sazby nyní pohybují nejvýše na úrovni jednoho procenta, ale spíš méně, není žádné terno.

„Spořicí a běžné účty mají samozřejmě své využití. Z hlediska likvidity je skoro až nutné mít na těchto účtech hotovost alespoň ve výši dvou až tří měsíčních platů pro případy nouze, poruchy auta či domácích spotřebičů. Inflace se však pohybuje na úrovni okolo tří procent. Z toho vyplývá, že pomocí spořicího účtu střadatel teoreticky ztrácí cca dvě procenta ročně,“ poznamenává Šimon Schloff. Jaký výběr finančních produktů je optimálnější?

2. Stavební spoření

Stavební spoření se v roce 2020 až překvapivě těšilo vysoké poptávce. Stalo se vyhledávaným především kvůli strachu z nejistého vývoje na finančních trzích a také díky státní podpoře.

„Stavebko si jako jeden z mála spořicích produktů dokáže poradit i s inflací. Zhodnocení úspor významně vylepšuje státní příspěvek. Pokud spoříte měsíčně zhruba 1 700 korun, máte ročně nárok na státní příspěvek ve výši 2 000 korun. Vklady jsou navíc úročeny vyššími sazbami než jiné spořicí produkty ( okolo jednoho procenta – pozn. red. ). Po sečtení všech těchto výhod tak stavební spoření nabízí garantované zhodnocení až okolo 3,5 procenta ročně,“ přibližuje Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Podmínkou pro získání státní podpory je však spořit minimálně po dobu šesti let a naspořené peníze během této doby nevybírat. Kdo peníze vybere dřív, o státní podporu přijde. Stavební spořitelny přitom každoročně přicházejí se speciálními akčními nabídkami, díky kterým se dá výnosnost „stavebka“ zvýšit. Vyplatí se proto porovnat jednotlivé akční nabídky.

3. Doplňkové penzijní spoření

Jestliže hledáte nějaký produkt především kvůli zajímavé státní podpoře, jako možná alternativa se nabízí doplňkové penzijní spoření. Aby vznikl nárok na státní příspěvky, musí klienti spořit alespoň do šedesáti let věku a minimálně pět let. Lidé nad 55 let tak mají povinnost držet penzijní spoření právě jen pět let.

„Zde maximalizujete státní příspěvek při měsíčním spoření jednoho tisíce korun, a to ve výši 23 procent. I kdybyste však měsíční vklad dále navyšovali, až do úrovně 2 300 korun měsíčně budete na tom se státním příspěvkem stále lépe než u stavebního spoření. U penzijního spoření vám navíc státní příspěvek přijde do penzijní společnosti daleko dřív než v případě stavebního spoření. Může tak být dříve zainvestován a z toho můžou plynout vyšší výnosy,“ přibližuje analytik Richard Bechník.

Doplňkové penzijní spoření skýtá i další často opomíjené výhody. „Zaměstnavatel může takto svým zaměstnancům přispívat, přičemž v porovnání se standardní mzdou zde až do hodnoty padesáti tisíc korun ročně neplatí povinné odvody na sociální a zdravotní, a to ani za zaměstnance. Díky příspěvkům na penzijní spoření si za rok také můžete uplatnit daňový odpočet až do výše 24 tisíc korun,“ dodává Bechník.

Podle údajů Asociace penzijních společností i navzdory pandemii zhodnotily loni vyvážené fondy doplňkového penzijního spoření investované prostředky účastníků okolo čtyř procent, dynamické pak kolem šesti procent. „Doplňkové penzijní spoření je vyloženě určeno pro důchodové zabezpečení. Předčasné výběry jsou pak zatíženy výraznými škrty z vašich prostředků,“ poznamenává Richard Bechník.

4. Investice do podílových fondů

Další možností jsou investice do podílových fondy. „Ty nabízejí širokou škálu možností, do čeho peníze investovat, a navíc zajišťují dostatečnou diverzifikaci. Investor se může podle své povahy, časového horizontu a vnímání rizika rozhodnout, do jakého typu aktiv a na jakou dobu bude investovat,“ říká Šimon Schloff.

Fondy můžeme základním způsobem rozdělit na akciové, dluhopisové, alternativní a smíšené. Jednotlivé fondy lze různě kombinovat jak na základě aktuální tržní situace, tak podle přání a agresivity investora, tedy ochoty podstupovat riziko. Pokud se člověk v tomto odvětví nepohybuje nebo nemá dostatečné informace, ideálním řešením je oslovit finančního poradce s dlouhodobou historií a zkušenostmi.

„Podílové fondy jsou v dlouhodobém horizontu schopné úročit úspory i daleko nad hodnotou inflace a generovat investorovi zisk. Rizikovým faktorem je však volatilita, tedy kolísavost jednotlivých aktiv, která na finančních trzích obzvláště v krizových obdobích roste. Lze ji vnímat jako riziko, ale také jako příležitost,“ poznamenává Schloff. Míru rizika lze ale snížit pomocí kvalitně sestaveného portfolia a pravidelně investované částky. A právě pravidelně investovaná částka každý měsíc dokáže průměrovat finální nákupní cenu aktiva.

5. Investice do drahých kovů

Podle odborníků je dobré investovat i do zlata či dalších drahých kovů a mít v nich deset až třicet procent úspor nebo majetku. Na našem trhu existuje několik společností, které umožňují do drahých kovů investovat postupně již od několika stokorun měsíčně. Cihličku zlata či stříbra si tak investor může pořídit na splátky. Vklady použité na nákup fyzických drahých kovů však ze zákona pojištěné nejsou.

Pokud se rozhodnete využít výhod průběžného nákupu investičních drahých kovů, je dobré si předem prověřit společnost, u které byste chtěli tímto způsobem investovat. Solventnost a hospodaření firmy se dá zjistit tak, že se podíváte se na veřejně přístupný obchodní rejstřík a stáhnete si výroční zprávy. Z nich poznáte, jak firma dlouhodobě hospodaří. Také je dobré předem se seznámit s tím, jak konkrétně nákup drahých kovů na splátky u konkrétní firmy funguje.

6. Životní a majetkové pojištění

Předtím než začnete vytvářet jakékoli finanční rezervy, je nutné se ujistit, že vaše finance stojí na pevných základech. Co je tím myšleno? „Především správná ochrana rizik, tedy pojištění. To vás ochrání před nečekanými událostmi a výkyvy v příjmech a rezervách domácnosti, které by pak mohly negativně ovlivnit právě vaši schopnost vytvářet rezervy a plnit si cíle,“ říká Věra Švecová, pojistná analytička společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

U životního pojištění je zásadní položit si otázku, zda jste si jisti, že výše sjednaných pojistných částek pokryje výpadek příjmů ve vážné životní situaci. Zásadní jsou především pojistné částky pro případ invalidity, trvalých následků, smrti a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pojistná částka má v těchto případech pokrýt právě hrozící deficit v rozpočtu domácnosti. Se správným nastavením může pomoci zkušený poradce. Naopak obejít se můžete bez pojištění drobných rizik, takovým je třeba pojištění denního odškodného úrazu.

Zrevidujte také aktuální pojistné částky vašich majetkových pojistek. Hodnota nemovitostí v posledních letech výrazně rostla, možná jste také do bytu pořídili nové vybavení nebo nějakou část zrekonstruovali. Je tak velmi pravděpodobné, že si vaše pojistka zaslouží aktualizaci. „Pokud vaše sjednané pojistné krytí neodpovídá skutečné hodnotě majetku, vystavujete se v případě pojistné události riziku krácení pojistného plnění,“ upozorňuje Švecová.

Šetřit se nevyplatí ani u odpovědnostních pojistek. Pojistka „na blbost“, neboli pojištění občanské odpovědnosti přijde na pár stovek ročně. Škoda na zdraví, kterou můžete druhým způsobit, však může vyšplhat do milionů.

Chtěli byste vědět, kam dávat uspořených tisíc korun, aby to mělo smysl? Rádi vám poradíme.

Zdroj: iDNES.cz