Malému Fabiánkovi jsme přispěli na zajištění odborné asistence.

Fabiánek od narození trpí mentální retardací a epilepsií. Díky naší pomoci, má rodina zajištěnou odbornou asistenci na zhruba 5 měsíců.