Přelom roku vždy vybízí k bilancování a k osobnímu „úklidu“. Některé z obligátních novoročních předsevzetí možná snesou odklad o další rok – jako třeba začít pravidelně cvičit či omezit kouření – ale některé odklad nesnesou. Mezi ně patří „úklid“ v osobních financích. Ke každoročnímu rituálu v prvních měsících nového roku by tak měla patřit schůzka s finančním poradcem. Nabízíme deset důvodů, proč se schůzkou neotálet a zajistit si finanční budoucnost podle svých představ.

1.  Rok 2020 zamával našimi životy

Ani lidé s velkou představivostí si loni v lednu nedovedli představit, co by rok 2020 mohl přinést. Pandemie koronaviru ovlivnila naše životy z mnoha stran – od omezení cestování a vládních restrikcí, přes ekonomické dopady, snižování příjmů a propouštění, po zdravotní komplikace a rodinné životní tragédie. Řada lidí v jejím důsledku přehodnotila svůj život a vytýčila si nové priority a cíle.

Změna cílů, které chce člověk či rodina v životě dosáhnout, znamená také změnu jejich finančních nároků. A to vytváří prostor pro pomoc finančních poradců. Zkušený finanční poradce dokáže upravit finanční plán domácnosti tak, abyste mohli žít život podle vašich představ a dosáhnout svých cílů ve správný čas. 

Při každé větší změně v životě je vhodné podívat se znovu na rodinný finanční plán a ujistit se, že vše stále platí, případně přistoupit k jeho úpravám. K tomu by mělo docházet též alespoň jednou ročně. A na začátku roku je ideální čas ke zhodnocení roku předchozího a setkání s finančním poradcem.

SL_30+_beratung_0109

2. Rodinný rozpočet… nemáte? Ideální čas začít

Rodinný rozpočet bohužel většina domácností nevede. Mají pak jen mlhavou představu o tom, kam utíkají jejich vydělané peníze. Začátek roku je nejlepší čas, kdy lze zkontrolovat příjmy a výdaje za uplynulé období a kdy lze s pomocí finančního poradce projít příjmy a výdaje i v případě, kdy jste ještě rodinný rozpočet nevedli.
Roční kontrola rodinného rozpočtu je důležitá, protože ne všechny příjmy a výdaje jsou pravidelné a některé z nich v průběhu roku mohou uniknout pozornosti. Nejčastěji se jedná o roční platby pojistného, vyúčtování služeb či mimořádné příjmy.

3. Mimořádné prémie či navýšení mzdy..... aneb Kam s nimi

Konec roku bývá v mnoha firmách spojen s mimořádnými prémiemi či 13. platem. V letošním roce navíc všichni zaměstnanci od ledna pocítí zvýšení mzdy v důsledku zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu na 15 %. Tyto peníze lze sice utratit, ale při jejich správném investování mohou velkou měrou pomoci k dosažení významnějších cílů než je současná spotřeba.

S pomocí finančního poradce lze nalézt nejefektivnější umístění peněz tak, aby se urychlilo splnění některých snů a cílů rodiny. Může se tak přiblížit pořízení nebo rekonstrukce vlastního bydlení, navýšit úspory pro děti či naplánovat koupě nového automobilu o něco dříve. 

SL_Actuaries_PEO_14_SP1A9739_3c

4. Investicím se dařilo… co s tím?

Navzdory koronakrizi a hlubokému propadu na kapitálových trzích v začátku první vlny pandemie se investicím v konečném součtu dařilo a dosahují zajímavých výnosů. Finanční poradce pomůže nalézt odpověď na otázku, zda realizovat zisk, investici prodat a peníze uložit jiným způsobem, či naopak najít nové zdroje, např. z mimořádných prémií, a investici ještě navýšit.  Zejména po růstu některých investic může být vhodné přehodnotit investiční portfolio. V roce 2020 se dařilo především akciovým investicím, které tak získaly větší podíl. To zároveň zvyšuje riziko celého portfolia a nemusí to být v souladu s rizikovým profilem investora. I toto je důvod pro konzultaci s finančním poradcem.

5. Vyčerpané finanční rezervy?

Vládní omezení a zavírání ekonomiky přivedlo řadu domácností k vyčerpání finančních rezerv. Jak je opět doplnit na optimální úroveň? I s tím může finanční poradce pomoci. Lze kupříkladu upravit některé platby na dlouhodobé investice, možná je změna některých pojistných smluv či přizpůsobení rodinného rozpočtu aktuálním možnostem rodiny. Pokud má domácnost dlouhodobé úspory, je možné zvážit i částečnou dezinvestici (částečný prodej investic) a uzamknout tak část zisků z předcházejících let. Takto se doplní finanční rezerva domácnosti a zároveň vytvoří volné prostředky k investování v případě poklesů na trhu. Správné nastavení takovéhoto investičního plánu není jednoduché a pomoc odborníka je rozhodně na místě.

6. Pojištění domácnosti… kdy jste kontrolovali naposled?

Pojištění domácnosti by mělo procházet pravidelnou kontrolou alespoň jednou za pět let. Důvodem je především „kupení věcí“ v rodině. Pojištění domácnosti (na rozdíl od pojištění nemovitosti) kryje vybavení vašeho bytu či rodinného domu. Tedy hodnotu věcí, které vlastníte. A s přibývajícím časem zpravidla roste i osobní majetek. Přestože se to na první pohled nemusí zdát, již jen oblečení může dosahovat hodnoty v řádu statisíce korun. Připočítejte nábytek a domácí spotřebiče a řády statisíců létají jak mrknutím oka. Se správným nastavením pojistných částek pomůže zkušený finanční poradce tak, abyste neplatili příliš mnoho na pojistném, ale zároveň abyste byli odpovídajícím způsobem kryti.

Eigenheim

7. Pojištění nemovitosti… kryje vás ještě?

Ceny nemovitostí v uplynulých letech raketově vzrostly. Jejich majitelé se tak mohou těšit ze zhodnocení svých peněz investovaných do vlastního i investičního bytu či rodinného domu. Ovšem zároveň by měli myslet na zajištění proti rizikům – pojištění. Starší pojistné smlouvy již nemusí mít dostatečné pojistné krytí a hrozí u nich podpojištění. Aby pojistná smlouva odpovídala hodnotě nemovitosti a vašim potřebám, je dboré se spojte se s vaším finančním poradcem, který ji zkontroluje. Má navíc přehled o cenách realit ve vašem okolí, a tak může odpovídajícím způsobem nastavit i pojistné částky. 

8. Životní pojištění: Kryjete, co potřebujete?

Život v koronakrizi mohl ukázat slabá místa ve smlouvě o životním pojištění. To nemusí krýt pouze riziko smrti tak, aby zajistilo případné pozůstalé, ale může krýt i invaliditu, úrazy, nemoci… včetně hospitalizace a výpadku příjmů v zaměstnání. Zdaleka ne pro každého je vhodné pojistit úplně všechno. Lidem s dostatečnými finančními rezervami stačí krýt základní rizika – smrt a invaliditu z jakýchkoli příčin. Pro mnohé rodiny je ale zásadní mnohem širší krytí, aby je případný výpadek příjmu při úrazu, nemoci či hospitalizaci nepřivedl do vážných finančních potíží. I životní pojištění pomůže nastavit finanční poradce tak, abyste mohli žít život podle svých představ za jakýchkoli okolností.

9. Máte hypotéku? Co takhle změnu…

Úrokové sazby hypotečních úvěrů v uplynulém roce padaly pod úroveň 2 %. To vytvořilo příležitost pro snížení splátek i současných dlužníků. Některé banky umožňují v souladu s výkladem zákona České národní banky (ČNB) předčasné splacení téměř zadarmo. Spolu s finančním poradcem tak můžete buď refinancováním úvěru k jiné bance, nebo vyjednáváním se stávající bankou dosáhnout nemalé úspory na splátce. I to je důvod, proč se v novém roce potkat se svým finančním poradcem.

10. Finanční poradce se o vás zajímá

Finanční poradci pomáhají s finančním plánováním domácností. A finanční plánování, byť to zní neosobně, je velmi osobní a závisí na skutečných přáních a touhách rodiny. Finanční poradce musí své klienty znát. Bez toho sice může pomoci, ale pořád bude prostor pro zlepšení. Nechte se od vašeho finančního poradce pozvat na kávu či čaj, popovídejte si s ním o životě a nechte se poznat. Takové setkání je přínosné pro obě strany. Finanční poradce vás lépe pozná – a vy lépe poznáte svého finančního poradce. Samozřejmě jsou veškeré služby zdarma .... hurá do toho!

Potřebujete poradit nebo si nezávazně a zdarma popovídat s profesionálem o vašich snech, potřebách a cílech?