Omezování sociálního a ekonomického života v důsledku protiepidemických opatření přináší nejistotu do mnoha domácností. I když v tuto chvíli nikdo nedokáže s jistotou predikovat, jaký vývoj české ekonomiky a trhu práce nás čeká, stále více lidí začíná myslet na zadní kolečka. Chtějí být připraveni a mít větší finanční zajištění v neznámých časech. Na úkor spotřeby si tak daleko více spoří. Nezastupitelnou roli by při úvahách, kam umístit volné prostředky, měly hrát investice.

Bezpečná finanční rezerva je v současné situaci – a pochopitelně nejen v ní – rozhodně na místě. Nicméně neméně důležitý je způsob jejího umístění. Úspory totiž můžeme optimalizovat nejen jejich výší, ale také zvolením vhodného investičního nebo peněžního instrumentu. „Rozhodně doporučujeme si nechat v těchto otázkách poradit od nezávislého finančního poradce. Český trh je přeplněn mnoha produkty, v kterých se dokáže vyznat pouze zkušený profesionál se sofistikovaným analytickým zázemím. Navíc je lepší finanční situaci konzultovat s nezávislým finančním poradcem, který si drží nadhled a není svázán finančními produkty, které nabízí instituce, kterou zastupuje,“ řekl Karel Šulc, místopředseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

Jaké mít rezervy?

Obecně bychom měli mít pro případy nečekaného nárůstu výdajů nebo výpadku příjmů finanční rezervu ve výši trojnásobku až šestinásobku průměrných měsíčních výdajů. Cesta k dosažení takovéto úrovně vede přes odkládání 10 až 30 % ze svého příjmu. Zásadní ovšem je vybrat si ty nejvhodnější finanční produkty.

Karel Sulc 2
Rozhodně doporučuji si nechat v těchto otázkách poradit od nezávislého finančního poradce. Český trh je přeplněn mnoha produkty, v kterých se dokáže vyznat pouze zkušený profesionál se sofistikovaným analytickým zázemím. Navíc je lepší finanční situaci konzultovat s nezávislým finančním poradcem, který si drží nadhled a není svázán finančními produkty, které nabízí instituce, kterou zastupuje.

Častá chyba při výběru finančních produktů

V dnešní nejisté době dominují především peněžní produkty. Lidé je pochopitelně vyhledávají jako bezpečný přístav s vysokou likviditou. Od začátku roku domácnosti na svých účtech nechaly o 210 miliard korun víc. Ne vždy si však neuvědomují, že zde podstupují téměř jistou reálnou ztrátu vlivem inflace. Ta za září činila 3,2 %. Nominální úrok na této úrovni ale můžeme hledat ztěžka.

„České domácnosti jsou bohužel stále zdrženlivé, co se týká investování na finančních trzích. U podoby jejich finančních rezerv se projevuje český konzervativní přístup, kdy je velká část úspor alokována na běžných a spořících účtech. To je vhodné složení z hlediska krátkodobých rezerv, kdy je zapotřebí disponovat likvidní formou prostředků. Na druhou stranu jsou takto konzervativně investovány i prostředky určené pro dlouhodobé rezervy a cíle. Zde český investor přichází o výrazně vyšší výnosy plynoucí z jiných investičních instrumentů,“ vysvětluje Karel Šulc, místopředseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.
 

bechnik
Snažíme se zprostředkovat svět investic naprosto všem. Chápeme tedy požadavky a specifika jak drobného, tak bonitního klienta. Naše sofistikované zázemí a servis má jako hlavní prioritu usnadnit jim život. Proto jsme připraveni zainvestovat jejich prostředky nejen jednorázově, ale také rozložit riziko v čas a investice provádět na pravidelné bázi. Vše pak už můžete nechat na nás.

Přijatelná rizikovost investic

Mezi českými domácnostmi je totiž stále zakořeněna nedůvěra vůči investicím spojená s pohyby na finančních trzích. Přitom právě rozdílná míra investování dnes přispívá k rozevírání sociálních nůžek bohatství obyvatelstva. „Zatímco některé domácnosti dokážou participovat na aktuálním tržním růstu a využívají tak cenové příležitosti k nákupu, jiná reálně o své finanční rezervy vlivem inflace přichází. U investic se přitom může jednat o přijatelný poměr výnosu k riziku. Vše záleží i na rizikovém profilu investora. Investice je mu tedy nastavena podle rizikové averze,“ řekl Karel Šulc, místopředseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

I když finanční trh čas od času čelí zvýšenému cenovému kolísání, samotná dlouhodobá statistika ukazuje zajímavá čísla. Pokud investor dodržuje stanovený investiční horizont, tak např. na hlavním americkém akciovém indexu po 15 letech nikdy nerealizoval ztrátu při jakémkoliv načasování investice. Tím spíše to platí při pravidelném investování. Například akciový index Nasdaq v září propadl o 5,7 %. Za necelou půli října to už ale téměř stačil dohnat s růstem 5,4 %.

Navíc lze do určité míry i předcházet krátkodobým cenovým poklesům při sektorové a geografické diverzifikaci. O tom se můžeme přesvědčit na konkrétním příkladu. I když na šíření koronaviru nahlížíme jako na globální problém, jednotlivé regiony zasahuje v čase s výrazně odlišnou intenzitou. Na to pak cenami reagují i zdejší aktiva jako akcie či dluhopisy. Nikdo začátkem roku netušil, že zrovna Čína a Taiwan budou v pololetí na poli akciových trhů představovat jedny z nejvýkonnějších titulů. Jediným bezpečným přístupem v takovém prostředí byla a je diverzifikace, být tedy zainvestován globálně.

bechnik
Důležitým předpokladem správného portfolia je nejen schopnost zhodnotit dlouhodobé fungování všech fondů, ale i znalost veškerých makroekonomických souvislostí a predikcí. Naše společnost se proto rozhodla využít dlouhodobých zkušeností vlastních analytiků a uvést na trh dva nové fondy – Progresivní a Vyvážený., Best Solution Funds SICAV.

Investiční řešení Fincentrum & Swiss Life Select

Dodržování těchto pravidel je také filozofií našich investičních řešení. Díky zázemí a zkušenostem celé naší nadnárodní společnosti jsme si mohli dovolit představit našim klientům dva ambiciózní investiční produkty. V nich se můžeme mimo jiné opřít o analýzy Swiss Life Asset Managers, což je špičkový správce aktiv v objemu přesahujícím 6 bilionů korun. S nadsázkou řečeno se zde spojuje švýcarský smysl pro detail spolu s českým důvtipem. Ve výsledku tak nabízíme velice komplexní investiční řešení, které je přizpůsobeno délce investičního horizontu a rizikovému profilu klienta.

shutterstock_1305610966

ETF Constellation

Prvním unikátním produktem, založeným na portfoliu ETF fondů, určeným jak pro standardní, tak bonitní klienty je ETF Constellation. Jedná se o skloubení bezpečných přístavů v podobě konzervativních investic spolu se zaměřením na zajímavé trhy s vysokých potenciálem růstu. 

Pod jedním produktem řízeným na základě investičních signálů největšího světového správce aktiv, společnosti BlackRock, tak investor najde diverzifikaci, měnové zajištění i zastoupení dluhopisových ETF spolu s výběrem dynamických akciových ETF. Nechybí zde ani zastoupení dlouhodobých trendů, jako je sociálně a enviromentálně odpovědné investování.

shutterstock_1482960251

Progresivní a Vyvážený podfond, Best Solution Funds SICAV

Výjimečná metoda tvorby portfolií těchto dvou fondů eliminuje investorům, zjednodušeně řečeno, nutný čas, který je potřebný pro provedení podrobné analýzy trhu. Je logické, že každý investor chce do svého portfolia zařadit vždy to nejlepší. Vzhledem k počtu existujících fondů a složitosti dané problematiky se však může jednat o časově velmi náročný úkol, který je nutno v pravidelných intervalech opakovat. 

V rámci struktury majetku se jedná o fondy fondů, jejichž portfolia obsahují cenné papíry vydávané jinými investičními fondy. V rámci progresivní a vyvážené strategie investují zejména do cenných papírů vydávaných akciovými a dluhopisovými fondy. Součástí speciálního algoritmu výběru fondů jsou mimo jiných parametrů také kvalitní historické výsledky při zvýšené volatilitě trhů, tedy pohled na přidanou hodnotu portfolio manažerů.

Samozřejmostí a nespornou výhodou je provádění automatického vyvažování a realokace portfolií. Vše tak probíhá bez nutnosti zdlouhavých administrativních úkonů, investor předává starost o portfolio našim investičním specialistům. S vyškolenými finančními konzultanty se v rámci pravidelného servisu zaměřuje především na plnění svých finančních cílů a jejich postupným úpravám, které našim klientům život vždy přináší. Efektivní úsporu času přináší i daňové hledisko. Změny portfolií v rámci fondu nespadají do povinnosti daňového přiznání. 

Do fondů je možné navíc investovat již od 500 CZK měsíčně. Jsou tedy vhodné i pro začínající investory, kteří se tak mohou podílet na vývoji finančních trhů a diverzifikovat tím rozložení svých finančních rezerv. 

Fondy zájemcům představí a informace o možném nákupu poskytnou poradci Fincentrum & Swiss Life Select. Více informací o fondech a našich službách najdete na stránkách  www.fcsls.cz.