Jedenáctý ročník analýzy českého investičního trhu – Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2020 – zná své vítěze. Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvních místech v jednotlivých kategoriích umístily: Erste Likviditní fond v kategorii Konzervativní fond, Fidelity Funds – Euro Bond Fund v kategorii Dluhopisový konzervativní fond, mezi Dluhopisovými progresivními fondy obsadil první příčku BNP Paribas Global Convertible, v kategorii Smíšených fondů zvítězil JPMorgan Global Balanced Fund a Morgan Stanley INVF Europe Opportunity Fund zvítězil v kategorii Akciový fond.

Cílem každoroční prestižní analýzy domácího investičního trhu je zhodnotit investiční fondy objektivní a zároveň – pro běžného českého investora – srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou a ukazuje investorům možnosti zhodnocení finančních prostředků.

„Fondy prokázaly i v roce 2020, že dokážou – i přes zhoršené vnější podmínky – generovat investorům velmi zajímavé zisky. Věříme, že rok 2021 bude opět úspěšný. Fondy jsou nejatraktivnější forma zhodnocování prostředků menších investorů,“ řekl Filip Duchoň, generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

„Zajímavým fenoménem, který se promítl i do výsledku ocenění Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2020, je vzestup sektoru obnovitelných energetických zdrojů. Fondy investující do akcií těchto „zelených“ společností byly spolu s fondy investujícími do technologického sektoru jednoznačnými favority uplynulého roku. Zatímco technologické společnosti jsou tahounem ekonomiky (zejména té americké) již několik let, obnovitelné zdroje dostaly vzpruhu zejména díky nedávným výsledkům amerických prezidentských voleb. Nová vláda největší světové ekonomiky je totiž připravena do toho sektoru v nejbližších letech masivně investovat,“ řekl Jan Macek, vedoucí oddělení produktového managementu, Fincentrum & Swiss Life Select.

I přes jeden z největších propadů na akciových trzích skončil rok 2020 pozitivně. Výjimkou nebyly zisky ve vysokých desítkách procent. Vítěz Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2020 v kategorii Akciových fondů, Morgan Stanley Europe Opportunity Fund, přinesl svým investorům v uplynulém roce zisk 35 %, a to na celkově loni slabém evropském trhu. Zajímavostí je například fond na třetím místě, Erste Stock Enviroment, který je úspěšnou součástí vlny „zelených“ investic. Z pohledu absolutního výnosu roku 2020 tento fond překonal i zmiňovaného vítěze, když loni dokázal zhodnotit o více než 80 %.

O tom, že na evropském trhu lze dosáhnout výnosů i při konzervativním investování, svědčí vítěz kategorie Konzervativních dluhopisových fondů. Fidelity Fundy Euro Bond Fund uspěl zejména díky své stabilitě, s jakou výnosy pro své konzervativní investory přináší a pro nízkou míru rizika, kterému jsou investoři vystavováni.

Výsledky
Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2020

banner_INVR2020_1200×630_loga_tabulka vitezu_2
banner_INVR2020_1200×630_loga_tabulka vitezu_2

Metodika 
Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2020

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prestižní vyhodnocení českého fondového trhu. Nezávislá analýza společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která je založená na objektivních parametrech investičních fondů, má za cíl upozornit na ty nejúspěšnější fondy v rámci daných kategorií. Jsou jimi ty, které dokázaly dosáhnout nejvyšších výnosů v co nejlepším poměru k podstupovanému riziku, a to nejen v jednom roce, ale i s přihlédnutím k letům předchozím. Celkem bylo v rámci Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2020 hodnoceno 946 fondů.

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku odráží trendy, které investičnímu trhu vládly a naznačuje i směry, kterými se investice budou vyvíjet dále.

Fondy jsou vyhodnocovány v pěti kategoriích podle typu aktiv, do kterých investují:
• Konzervativní fond
• Konzervativní dluhopisový fond
• Progresivní dluhopisový fond
• Smíšený fond
• Akciový fond

Do vyhodnocení Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku jsou zahrnuty pouze fondy, které jsou dostupné běžnému drobnému investorovi. Nejsou tedy vyhodnocovány například fondy kvalifikovaných investorů, které jsou omezeny výškou vstupní investice (například od 1 mil. Kč). Fondy musí mít minimálně tříletou historii a musí být registrovány pro prodej v České republice. Tuto podmínku dnes splňuje kolem tisícovky fondů od přibližně padesáti investičních společností. Nejčastějšími distributory těchto investičních nástrojů jsou bankéři a finanční poradci. Celý český fondový trh má objem přes půl bilionu korun.

Celé vyhodnocení Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prováděno automaticky za pomocí algoritmů posuzujících jednotlivé parametry fondů (viz tabulku) a je tak zcela objektivní. Pro výpočty jsou využívána data poskytovaná společností Thomson Reuters (Refinitiv).

FD
Fondy prokázaly i v roce 2020, že dokážou – i přes zhoršené vnější podmínky – generovat investorům velmi zajímavé zisky. Věříme, že rok 2021 bude opět úspěšný. Fondy jsou nejatraktivnější forma zhodnocování prostředků menších investorů.

Parametry hodnocení fondů
Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2020

Absolutní výkonnost – čistá výkonnost daného fondu v roce 2020 a ve dvou předešlých letech, a to v korunovém vyjádření. Čím vyšší výnos, tím lepší.

Sortino ratio – zjednodušeně řečeno vztah výkonnosti fondu (jaké zhodnocení přinesl) k jeho volatilitě (jak moc cena fondu v průběhu času kolísala). V ideálním případě fond dosahuje vysokého výnosu při minimálním kolísání. I zde je kromě samotného roku 2020 částečně zohledněn rok 2019 a 2018.

Information ratio – porovnání tržního nadvýnosu fondu s jeho volatilitou. Tržní nadvýnos je v podstatě přidaná hodnota portfolio manažera fondu. Tedy to, o kolik fond vydělal více než trh, na kterém se pohybuje. Opět ideálně – pokud fond poráží trh za cenu nízkého kolísání a opět s přihlédnutím k historii let 2019 a 2018.

Děkujeme partnerům:

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
ARTS Asset Management
BNP Paribas Czech Republic
Conseq Investment Management, a.s.
Cyrrus, a.s.
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
NN Investment Partners ČR, a.s.
Solek

Více informací najdete na www.investiceroku.cz.

Chtěli byste finančně zabezpečit sebe a své blízké? Máte dotaz ohledně investic a investování? Rádi vám poradíme.