Investici do sebe vám nikdo nevezme. Vložit finanční prostředky do svého vzdělání, zkušeností, znalostí, ale i vzhledu, se vyplatí. Je to ta nejlepší investice, kterou ve svém životě můžete udělat.

Být sebevědomým vyrovnaným člověkem je při startu kariéry jen polovinou úspěchu. Asi není třeba připomínat, že díky průmyslové revoluci 4.0 se svět výrazně promění. V podstatě ani nevíme, jaká zaměstnání budeme za pár let vykonávat, či jak se změní to naše. Myslet byste na to měli hned po skončení vysoké školy a neusnout na vavřínech.

Z analýzy, kterou zpracoval Český statistický úřad (ČSÚ) už dnes vyplývá, že zhruba třetina lidí ve věku mezi 20 až 34 roky nevyužije v práci svou kvalifikaci. Přibližně polovina mladých lidí přitom absolvovala během svého vzdělávání více než šestiměsíční povinnou praxi.

S uplatněním svého vzdělání jsou podle analýzy nejspokojenější vysokoškoláci. I ti ale musí dát pozor, aby jim neujel vlak. Rozhodně ale není třeba se ničeho bát. Pro uplatnění na trhu práce je proto vhodné investovat například do kurzů programování či počítačové grafiky.

V povoláních budoucnosti bude potřeba mnohem více kreativity. Nemluvíme zde ale o architektech či hercích. Prostor pro kreativitu se totiž najde i v byznysových pozicích. V souvislosti s vyspělými robotickými algoritmy, rozšířené a virtuální reality, či stále většího rozšíření internetu věcí, bude potřeba nových postupů, produktů i způsobů jednání se zákazníky. Ten, kdo bude zvládat takzvané „soft skills“ – schopnost vyjednávat ruku v ruce se znalostí moderních technologií, bude na koni.

Všude se dočteme, že „nám práci vezmou roboti“. Tak to ale není. Řada povolání sice zanikne, ale mnoho dalších je naopak nahradí.

Výhodou před konkurenty může být i placená stáž v nějaké prestižní zahraniční firmě. Získané zkušenosti můžete uplatnit v praxi, a navíc její absolvování se bude skvěle vyjímat ve vašem životopisu.

Klara_gelnarova
Ne vždy je asertivita u člověka jeho přirozenou součástí, může být pouze hraná, ale i to je pořád lepší než žádná. Trénovat asertivitu v již vzniklé situaci tak může být jednodušší, člověk je něčemu vystaven, očekává se jeho reakce. Jednat sám za sebe asertivně je dalším krokem.

Jste po škole. Kde začít?

Vzdělání a například dovednosti na zmiňované stáží jsou pro start kariéry velmi důležité. Zaměstnavatelé ale kromě těchto faktorů hledí i na vaše skutečné dovednosti, na způsob sebeprezentace. Pokud půjdete na pohovor, myslete na to, co máte na sobě či jak se vyjadřujete. Finanční prostředky vynaložené za kurzy zaměřené na sebeprezentaci a asertivitu jsou už dnes samozřejmostí a skutečně se vám vyplatí.

Stále více mladých lidí proto vyhledává rady psychologů či specialistů na neverbální komunikaci. Lektoři sebeprezentace a asertivity uvádí, že mladí lidé by se neměli bát našetřené finanční prostředky investovat do oblastí, které je posunou dál. Dobře vynaložené peníze se vám v budoucnu mnohonásobně vrátí.

Zmíněné asertivní chování vám pomůže správně a sebevědomě přistupovat k problémům, budovat dlouhodobé obchodní i mezilidské vztahy. Platí samozřejmě, že byste sebe měli klást na první místo,
ale přitom brát ohled i na druhé. "Ne vždy je asertivita u člověka jeho přirozenou součástí, může být pouze hraná, ale i to je pořád lepší než žádná. Trénovat asertivitu v již vzniklé situaci tak může být jednodušší, člověk je něčemu vystaven, očekává se jeho reakce. Jednat sám za sebe asertivně je dalším krokem," uvádí terapeutka, Klára Gelnarová. Další odborníci také uvádí, že po psychologické stránce vám může pomoct
i investice do vašeho zevnějšku, například do chrupu.

Vynaložené peníze se vám mnohonásobně vrátí

Investovat do sebe, svých zkušeností, vzdělání, znalostí, dovedností či vzhledu, je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Mnoho lidí na to ale zapomíná. Investice do sebe se vám vždy vyplatí. Má vždy největší potenciál a vrátí se vám několikanásobně zpět. Lidské vědění a působení na druhé bylo vždy ceněnou komoditou a dnes to platí dvojnásob.