Změnila pandemie chování a přístup generace mileniálů k životu? Posunula ji dál? A změnil se nějak pohled mladých na vlastní finanční zajištění a investice?

Pandemie koronaviru je pro mileniály zkušenost, která se jim v životě bude hodit. Pochopili, že spousta věcí, které brali jako běžné, nejsou samozřejmostí. Život se ale nezastavil. Mladí lidé zakládají rodiny, přivádějí na svět děti a přemýšlejí o své buducnosti a investicích.

Pravdou je, že svět po pandemii bude trochu jiný. Mnoho věcí se urychlí. Například v návaznosti na využívaní různých nástrojů pro videokonference bude narůstat podíl lidí pracujících formou home workingu.

Z průzkumu provedeného v době pandemie společností Deloitte vyplývá, že pandemie vyvolala u
mileniálů a příslušníků generace Z velkou nejistotu a stres v souvislosti s jejich finanční budoucností. Jako hlavní příčinu stresu uvedlo obavu o finanční situaci v budoucnu 46 % mileniálů, kteří se ve stejné míře obávají také o životní podmínky svých rodin. Finanční budoucnost stresuje také zetkaře (48 %). Hlavním stresovým faktorem pro ně však je nejistota ohledně zaměstnání a kariérních vyhlídek, kterou uvedlo na prvním místě 50 % dotazovaných „zetkařů“.

Nadpoloviční většina oslovených mileniálů uvedla, že možnost práce z domova by u nich v budoucnu mohla snížit míru stresu. Díky tomu by mohli lépe vybalancovat svůj soukromý a pracovní život. Tento výsledek není překvapující. Mileniálové si zakládají na kvalitním trávení jak volného, tak času stráveného v zaměstnání. Právě ten je pro ně jednou z nejcennějších komodit.

Mladí si také mnohem více váží své stávající práce. V předešlých průzkumech přitom převážná část uváděla, že plánuje po dvou letech své zaměstnání opustit. Aktuálně ale chtějí u současné firmy zůstat po dobu nejméně pěti let. 

Junge Berufstätige

Mileniálové dlouhodobě pohlížejí na investice jinak a aktuální globální situace to ještě umocnila. Peníze chtějí zhodnocovat v dlouhodobém horizontu. Nejdou po rychlém zisku, rádi si na něj počkají.

Prim hrají dlouhodobé finance

Nepřehlédnutelné je, že téměř polovina mladých uvedla, že se cítí být ve stresu. Velké procento z nich se obává zejména o dlouhodobé finance a „blaho“ své rodiny. Více než polovina mladých spoří. Chtějí se tak mít prostředky pro nečekané výdaje.

Mileniálové dlouhodobě pohlížejí na investice jinak a aktuální globální situace to ještě umocnila. Peníze chtějí zhodnocovat v dlouhodobém horizontu. Nejdou po rychlém zisku, rádi si na něj počkají.
Mladí jsou si vědomi toho, že právě krizové situace jsou dobou, kdy se dají volné finanční prostředky úspěšně zhodnotit. Samozřejmě platí, že finance bychom měli zhodnocovat ať je nějaká krize či nikoliv.

Podílové fondy a akcie

Ideálním jsou pro řadu mladých lidí po celém světě investice do diverzifikovaných podílových fondů. Jedná se vlastně o nejjistější a nejjednodušší formu investování i pro laiky.

Ekonomové uvádí, že v současné době se vyplatí investovat do fondů zaměřených na několik regionů. Větší váhu by v následujících měsících měly mít cenné papíry z například z Asie či střední a východní Evropy. Lákavá je jejich nižší cena, která ale může rychleji růst.

Stálicí a jistotou jsou pak fondy ze Severní Ameriky. Ta je dlouhodobě nejrozvinutějším akciovým trhem světa a těží z daleko většího rozsahu, množství a kvality titulů a taktéž flexibilnosti a podpory ze strany centrální banky.

Mezi investory jsou v současné době v oblibě i korporátní dluhopisy. Ti zkušenější pak mohou investovat do fondů zaměřených na dividendy či odkup akcií. Ekonomové také radí investovat do oborů zdravotnictví a nových technologiích, které jsou stabilní a dále porostou. Právě díky pandemii nového koronaviru se ukázalo, že je zdravotnictví velmi poddimenzované a dá se očekávat, že do něj budou proudit masivní investice.

Boom digitálních firem

Na hodnotě stále více získávají i digitální technologie. Díky karanténě se ukázalo, že bez nich by svět v rámci home office či distanční výuky v podstatě „nemohl fungovat“. I zde se proto dá čekat zrychlený vývoj a další tok finančních prostředků.

Akcie IT firem během pandemie posílily nejvýrazněji a z dlouhodobého pohledu jim do budoucna nemá příliš co bránit v cestě. Otázkou bude, jak výrazná bude změna chování spotřebitelů a firem po pandemii. Respektive kolik subjektů se přesune k online nákupům. Otázkou také je, jak budou společnosti rozvíjet své firemní sítě spojené s vyšším využitím home office.

Mezi technologické firmy, které jsou u investorů oblíbené, patří například Apple, Alphabet (pozn. vlastník Google), Mastercard, Microsoft a Visa nebo ratingové agentury S&P a Moody´s. Vedle zmíněných společností můžeme do této kategorie přidat ještě Amazon.

Nesázejte vše na jednoho koně…

Vhodné je také rozložit investice do více produktů. Své portfolio tak ochráníte před špatným načasováním či „sázkou na špatného koně“. Obecně platí, že by investoři měli využívat spíše globálních akciových fondů než těch úzce regionálně nebo sektorově zaměřených. Pro prvotní investice lze doporučit rozkládání investic v čase a využít tím případné kolísavosti akciových trhů.

Život s finanční jistotou

Pokud chcete žít život podle vlastních představ, je pro vás finanční jistota a zajištění velmi důležitá. Naši odborníci vám pomohou porozumět vašim financím a světu investic.

Svět podle mileniálů…

Z 80 % jsou dnešní mladí stejní, jako generace před nimi. Těch 20 %, kterými se odlišují, je ale v konečném důsledku přelomových. Jejich chápaní financí, volného času, práce, života samotného, je skutečně revoluční a jde ruku v ruce z překotnými změnami, které nás v 21. století v rámci revoluce 4.0 čekají.