Jak mít více času, a přitom dostatek financí? Práce na částečný úvazek. Kombinace úvazků. Jaký je v současnosti trend, co muži a ženy vyhledávají? Funguje kombinace DPČ, částečného úvazku, fakturace?

Chcete objevovat svět, věnovat se rodině? Nemusíte pracovat jen na hlavní pracovní poměr. Variant a možností je celá řada. Budete tak mít více času na své koníčky, rodinu. Jak získat ten správný work-life balance?

Budoucnost patří mileniálům

Pracovní trh formují a současně jsou jím formováni příslušníci generace Y – takzvaní mileniálové. Jsou to lidé v produktivním věku narození mezi lety 1980 až 2000. Na svět pohlíží jinýma očima a velmi si váží volného času. Proto hledají i alternativní formy výkonu zaměstnání. Roli zde ale nehraje jen touha po volném čase, ale i rychle se měnící svět v rámci nových algoritmů v návaznosti na internet věcí, sítě 5G a rozšířenou a virtuální realitu.

Ve studii Mileniálové a kariéra: Vize 2020 se mimo jiné dočteme, že příslušníci generace Y vstoupili na trh práce v době globální recese s rekordní nezaměstnaností mladých lidí, rychleji se měnícími hospodářskými cykly, jakož i rostoucími požadavky na nové dovednosti. Následující léta i díky revoluce 4.0 přináší nové výzvy. Ze zmiňované studie ale i tak vyplývá, že většina mileniálů vidí budoucnost jako slibnou.
Právě díky jejich pohledu na volný čas a dobu strávenou v práci, se postupně mění i návyky zaměstnavatelů. Z různých průzkumů z posledních let vyplývá, že zhruba třicet procent žadatelů o práci nechce či nemůže pracovat osm hodin denně. Většinou se jednalo o ženy. Trend je ale takový, že po jiných formách úvazků sahají v současnosti příslušníci obou pohlaví.

Jde například o ty, kteří v rámci svého flexibilního zaměstnání hledají více úvazků a vyplatí se jim kombinace DPČ, fakturace a půl úvazku. Vydělají si slušné peníze, a přitom mají více volného času. Do budoucna bude mít tento trend vzrůstající tendenci.

SL_Actuaries_PEO_20_SP1A0024_3c

Homeworking a teleworking
V rámci všech typů úvazků se nabízí po dohodě se zaměstnavatelem práce z domova, takzvaný homeworking. Jedná se o stále se rozšiřující trend, který není třeba rozepisovat.

Další nadstavbou práce z domova je i díky zkušeností s koronavirovou pandemií stále se rozšiřující teleworking. Díky cloudovým službám, nástrojům pro online komunikaci a rychlému internetu, mohou být lidé online v podstatě kdykoliv a kdekoliv a komfortně si tak organizovat pracovní dobu s osobním životem. Propojí se díky tomu práce zaměstnanců vzdálených od sebe klidně stovky, tisíce kilometrů.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu či jejich kombinaci, máme pro vás stručný přehled:

Zkrácený úvazek
Doposud jej využívali spíše ženy, které chtěli trávit více času s dětmi. Tento způsob vyhovuje ale i řadě mužů a žen, kteří chtějí mít více volného času a mají ještě jiný zdroj příjmů. Připomeňme, že u tohoto typu úvazku za vás zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel. Výše odvodů činí 13,5 procenta z hrubé mzdy.

OSVČ
Pokud si sjednáte živnostenský list, můžete si vykonanou práci nechávat vyúčtovat i prostřednictvím faktur. Existuje řada volných živností, ke kterým nepotřebujete dokládat odbornost či vzdělání. Je jen na vás, kolik si jich při zřízení ŽL „zaškrtnete“. Nezapomeňte na to, že v tomto případě jste povinni vést účetnictví a jednou ročně podávat daňové přiznání.

DPČ, DPP
Oblíbená je i práce na zkrácený úvazek. V tuzemsku je to nejčastěji dohoda o provedení práce (DPP) či dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Může být kombinací fyzické práce v kanceláři s prací vykonávanou z domova. DPP i DPČ můžete uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů najednou. Liší se zejména tím, kolik hodin můžete odpracovat. U DPP je hranice stanovena na 300 hodin ročně, u DPČ je limit stanovený na 20 hodin týdně. Jedná se ovšem o průměr, ten se vypočítává vždy jednou za 52 týdnu – jednou za rok.

Pružná pracovní doba
Český zákoník práce zná také pružnou pracovní dobu. Má několik variant. Takzvaný pružný pracovní týden umožňuje zaměstnanci docházet do zaměstnání kdykoliv během dne. Jedinou podmínkou je odpracování celé osmihodinové směny. Existuje i pružný pracovní týden a měsíc. U této varianty je jedno, zda člověk dochází do zaměstnání třeba i o víkendech, odpracuje si osm hodin a pak si dá v týdnu dva dny volna.

Sdílené pracovní místo
Jedná se o další formu, kterou zaměstnavatelé po celém světě začínají uplatňovat. Ten se může se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou se stejným druhem práce dohodnout, že si budou na sdíleném pracovním místě po vzájemné dohodě sami rozvrhovat pracovní dobu. Nejedná se ale o nějakou domluvu mezi kamarády a šéfem u oběda. Dohoda musí být uzavřena se zaměstnancem písemně a musí obsahovat bližší pravidla pro rozvržení pracovní doby. Lze ji uzavřít na dobu určitou i neurčitou.

Stlačený pracovní týden
Některé firmy už se k němu odhodlali. Jedná se o to, že klasický pracovní týden je z pěti pracovních dnů snížený třeba na čtyři. Znamená to ale, že v dané dny musí zaměstnanec odpracovat více hodin, rozložit si do ostatních dnů po dvou hodinách pátečních osm a užívat si tak jeden volný den navíc.

Bude potřeba pracovat osm hodin denně?

Doba se rychle mění. Budoucnost vidí mnoho odborníků v kombinaci různých forem úvazků i teleworkingu. HR specialisté se shodují i v tom, že sociální kontakt je základem naší společnosti, proto bude i v budoucnu potřeba do zaměstnání alespoň jednou, dvakrát týdně docházet.

Zajímavostí je, že i přes obrovský technologický i společenský vývoj se pracovní doba v druhé polovině dvacátého století nezkracovala. Dojde k tomu vůbec někdy? V tom zatím nikdo jasno nemá.
Mnoho práce za nás sice budou vykonávat inteligentní algoritmy, ale ty bude muset někdo opravovat, hlídat, programovat. Jedno je jisté, znění různých forem úvazků se bude v zákonících práce stále zdokonalovat, aby odpovídalo trendům a změnám, které nás v rámci revoluce 4.0 čekají.