V příštích 10 letech projdou všechny organizace dramatickými změnami. Generace Z (momentálně 5 až 22 let) začne totiž pracovat. Společnosti, které nezvládnout správně identifikovat a aplikovat potřebné změny neuspějí. Rozhovor s Aljan de Boerg o připravenosti firem a úsilí, které věnují přemýšlení o potřebách našich budoucích zákazníků a klientů.

Další generace

Budeme hovořit o sociokulturních trendech, hodnotách a chování, které utváří generaci Z. Obzvláště důležité jsou behaviorální síly. Konkrétně realistické nastavení mysli této generace a styl myšlení  „make-it-happend“. To má dopad na vztah generace Z k penězům, přístupu k práci, ke kariéře, a v neposlední řadě k duševnímu zdraví.

Výsledky průzkumů realizovaných v poslední době naznačují, že generace Z trpí problémy spojenými s mentálním zdravím více než generace předešlé. Musíme začít kriticky přemýšlet o řešení, jak umožnit generaci Z, aby se o svém mentálním zdraví rozhodovala sama.

Generation-Z

Fakta

  • 40 % světové populace náleží do generace Z
  • V roce 2030 bude v generaci Z jen v Asii téměř miliarda lidí
  • 25 % populace USA je z generace Z

Formativní roky definují generaci

Sociologové říkají, že lidé jsou „naprogramováni“ během svých formativních let – mezi věkem 10 až 25 let. Sociální, ekonomické a kulturní prostředí, styl výchovy a vzdělání ovlivňují v tomto období naše chování, potřeby a očekávání. Mnohé studie ukázaly, že formující roky neovlivňují jen jednotlivce, ale určují také nastavení mysli a chování celé generace.

Vzhledem k velkým rozdílům mezi průběhem formativních let v různých zemích není překvapivé, že výzkum odhaluje v generaci Z určité rozdíly. Přesto, vzhledem k propojení, tato generace sdílí společnou zkušenost s nepříznivými světovými událostmi. Například teroristický útok ve Francouzském Bataclanu, zavádění systému sociálního kreditu v Číně, slova Angely Merkel k mladým Němcům „Wir Schaffen Das“, ekonomický růst jihovýchodní Asie, Brexit, extrémní bouřky v USA a to, že pravděpodobně nejznámější představitel generace Z, Greta Thunberg, byla magazínem Times vyhlášena člověkem roku…  A koronavirus ručitě také sehraje svou roli v této společné zkušenosti.

Výsledkem jejich sdílených zkušeností je, že generace Z je nejspíše tou nejglobálnější generací.

Generace Z je realistická

Generace Z má typicky teenagerovské obavy ze zapadnutí. Na druhou stranu, i přes poměr nízký věk, dělají velmi rozumná a opatrná životní rozhodnutí ve snaze zajistit si stabilnější buducnost. Jejich dosavadní zkušenosti vysvětlují proč.

Generace Z žije v nejistých dobách. Jsou svědky jak negativních, tak pozitivních změn. Viděli mnohé teroristické útoky, zrod ISIS, pozastavené debaty o klimatické změně, politické protesty vedené mladými aktivisty, uprchlickou výzvu a nebezpečí střelby ve školách v USA. Viděli také mnohá pozitiva. USA zvolila svého prvního afro-amerického prezidenta a byly legalizovány sňatky párů stejného pohlaví. Zlepšila se rovnost pohlaví a také došlo k rapidnímu technologickému pokroku po celém světě.

Smysl pro realismus generace Z pramení z obavy, že se všechno může jednoho dne pokazit. A z pocitu, že existuje mnoho příležitostí, které by mohly pomoci vytvořit světlejší společnost. Mnohé studie odhalily zvětšující se propast mezi stavem světa a tím, jak je jeho stav vnímán. Lidský prožitek je pořád větší. Války, násilí a chudoba jsou na ústupu. Bohatství, radost a rovnost rostou.

Generace Z je navzdory těmto faktům tou nejpesimističtější vůči budoucnosti. Poznamenáváme, že existují nezanedbatelné rozdíly mezi rozvinutými trhy (negativní) a rozvíjejícími se trhy (pozitivní). Dalším faktorem přispívajícím k jejich pesimismu je intenzita a blízkost jejich zkušenosti s nepříznivými zprávami, které získávají přes sociální média.

Naštěstí je jedním z jejich projevů obav o budoucnost také aktivistické chování. Zejména pokud jde o problematiku klimatických změn. A nejde jen o protestování.  Je zde i touhu pracovat pro společnosti s přesvědčivým sociálním posláním.

Generace Z věří, že lidské možnosti nemají meze.

Postoj k penězům

V celosvětovém dotazníku provedeném ve dvaceti zemích a čítajícím 20 000 členů generace Z, 51 % odpovědělo, že peníze jsou pro ně jedním z hlavních zdrojů úzkosti (Varkey Foundation, 2016). I přestože jsou problémy s penězi pro generaci Z jen zřídka specifické, stojí kvůli své četnosti v odpovědích za zmíňku.

Vidíme dopad zkušeností jejich rodičů z generace X. Mnozí viděli své rodiče v těžké situaci během finanční krize v roce 2008. Někteří se kvůli ní museli stěhovat nebo se jim přestěhovali blízcí přátelé.

To, čeho jsou svědky u svých „bratranců a sestřenic“ z generace mileniálů také hraje svou roli. Vidí je pod tlakem dluhů, které často mají jen kvůli zajištění domova.

Výzkumníci z TrendsActive zjistili překvapivou konzistenci napříč planetou ve studiích zabývajících se úsporami generace Z. I přes nutnost vyžít z kapesného přikládá generace Z velký význam úsporám při rozhodnutích, která ovlivní jejich budoucnost.

Generace Z bere dluh jako nezodpovědnost.

Oživení korporátní kariéry

Nezávislý výzkum od McKinsey a Accenture zjistil změnu v přístupu ke kariéře. Generace Z si více váží stability než vysokého platu. Takže je opravdu možné, že nás čeká oživení korporátní kariéry z části podpořené nějakými menšími projekty.

Jednoduchým závěrem by mohlo být, že touha po bezpečnosti a stabilitě může u generace Z pozastavit úsilí k uskutečnění svých ambiciózních cílů. Ale důležitým vyvažujícím vlivem je jejich smýšlení stylu „make-it-happend“. Tento trend prozkoumáme dále.

Smýšlení „make-it-happend“

Rodiče z generace X chtějí, aby jejich děti byly více nezávislé a dobře připravené na budoucnost. Máma a táta nic nezkrášlovali. Chtějí, aby jejich děti měly znalosti a nástroje, které potřebují k vypořádání se s drsnou realitou dnešního světa. Výchova skeptické generace X znamená, že generaci Z bylo řečeno, že jsou součástí generace, které nemůže být zaručena lepší budoucnost. Jsou dobře informování o benefitech těžké práce a braní života vážně. To jsou rozhodně inspirativní a sebeurčující postoje.

72 % účastníku studie z generace Z věří, že štěstí je volba (Tapery, 2016). V mnohých zemích dnešní náctiletí méně pijí a kouří. Jsou méně sexuálně aktivní. Proč? Protože chtějí (nebo musí) být produktivní, aby jim to v životě vyšlo (Snap Inc & Global Web Index, 2019), aby viděli pozitivní dopady svých rozhodnutí.

Nevýhodou je rostoucí krize duševního zdraví. Generace Z má vysoká očekávání od života a od sebe sama. Denně v průměru stráví 4 hodiny a 15 minut na sociálních sítích, kde vidí streamovaný obsah ukazující lidi žijící idylické životy v této „výkonnostní společnosti“. Sociologové tvrdí, že toto nemá vliv jen na jednotlivce, ale naopak je možné tento vliv nejlépe pochopit pomocí dopadů na vnímání sociálních norem.

Z praktického hlediska má generace Z více životních možností než generace předešlé. S touto svobodou a flexibilitou se váže větší tlak na činění správných rozhodnutí. A právě kombinace těchto faktorů může mít nepříznivé dopady na duševní zdraví.

Důkazy změn jsou nepopiratelné. Analýzou několika výzkumných materiálů docházíme k závěru, že celosvětově na tom mladá populace není emočně nejlépe. Věci jako neřešení svých problémů, pocity úzkosti, šikana, pocity samoty a nedostatku lásky jsou součástí životů dnešních mladých lidí. Více než polovina (54 %) generace Z již teď hovoří o problémech se stresem, což je více než nejbližší generace Y (41 %) (Randstad, 2019).

Pozitivem na jejich výchově je vznik ambiciózní a odpovědné generace, která chce od života co nejvíce.

Možná proto není překvapující, že WHO předpokládá, že do roku 2030 bude deprese nejrozšířenější světovou nemocí. V posledních letech osobnosti jako Billie Eilish, Kanye West či Lady Gaga veřejně vystupují a promlouvají o svých problémech s duševním zdravým a o tom, jak se s nimi vypořádávají.

Výsledkem je, že duševní zdraví už není zatíženo takovým stigmatem, jako tomu bylo u předešlých generací. Generace Z a moderní korporátní lídři chápou pozitivní vlivy duševní pohody. Tato změna v povědomí a ochotě angažovat se je důvodem pro optimismus spojený s ohýbáním křivky, kterou náš výzkum odhalil. Věříme, že podpora generace Z, možnost svobodného rozhodování a nauka, jak dělat tato rozhodnutí správně, bude klíčová pro dosažení tíženého výsledku. Také zaměstnavatelé budou muset s ohledem na přetrvávající výzvy duševního zdraví zlepšit přístup k procesu léčby a zotavování svých pracovníků.

Zaměstnavatelé mají možnost se do problému duševního zdraví pustit včas a efektivně.

Závěr

Kombinací  marketingových výzkumů a poznatků z humanitních věd, jako je psychologie a sociologie, jsme se pokusili vás hlouběji informovat o silách, které formují generaci Z. Zdůraznili jsme, jak formativní roky nastavily jejich realistické myšlení a sebeurčující mentalitu. Pozorování generace Z z lidské perspektivy nám umožňuje komplexně pochopit jejich odlišné pohledy na finance, práci, kariéru a duševní pohodu. Zaměstnavatelé musejí přemýšlet o podpoře generace Z jinak než u předešlých generací. Ti, kteří toto udělají správně, povedou naši společnost k větší prosperitě.

Koronavirová krize

Očekává se, že realistické nastavení mysli generace Z bude touto krizí posíleno. Také se radikálně změní trh práce. Talentovaní členové generace Z mají spousty příležitostí vést život podle svých představ. Mnoho společností hledalo před krizí ty správné talenty a přemýšlelo, jak si je udržet. Toto se pravděpodobně změní. Nabídky na trhu práce se zmenší. Očekáváme, že v důsledku této krize se také zvýší tlak na duševní zdraví. Doufejme, že aktivismus a smýšlení stylu „make-it-happend“ uvolní kreativitu a obrní je houževnatostí v dostatečné míře, aby tuto krizi překonali.

Head of Inspiration ve společnosti TrendsActive

aljan-de-boer

Aljan de Boer

Aljan de Boer je Head of Inspiration v TrendsActive (www.trendsactive.com). Je členem představenstva Dutch Platform of Innovative Marketing. Aljan je široce uznávaný jako profesionální mluvčí na téma kritické trendy, které budou formovat společnost, firmy a zákaznickou zkušenost v příštích dekádách.

O TrendsActive

TrendsActive je první poradenství měnící sociokulturní trendy na užitečné strategie pro zajištění budoucí relevance pro společnosti. Pravidelně monitoruje nejlepší světové výzkumy a průzkumy. Důležitou součástí jejich práce je dát do kontextu populární výzkum s pohledy z akademického pole sociálních věd - sociologie, antropologie a psychologie. Tyto studie pomáhají lépe pochopit generaci Z.