Dnešní Češi stále častěji spolu žijí aniž by byli svoji. Jak na společný účet, splácení úvěrů nebo hypotéky? Mít vše společné nebo si držet vlastní, oddělené osobní finance? A jak se postarat o peníze potomkům?

Západní společnost se od takzvané sexuální revoluce 60. let dvacátého století razantně proměnila. Pro dnešní mladé už není svatba nutností. I pohled veřejnosti se na páry, které spolu žijí takzvaně „bez papíru“, výrazně změnil. Svou roli hraje i na Západě příznivější klima pro spolužití párů stejného pohlaví, i takzvanou transgender komunitu. 

Jaká je ale situace, pokud svůj pohled otočíme na finance? Vyplatí se páru oddací list? Odpověď je velmi jednoduchá, vždy záleží na domluvě partnerů. Manželství rozhodně není přežitek, ale nezaručí vám harmonický vztah. Mnoho párů dokáže žít bez něj, a přitom spolu skvělé vycházet a mít vyřešené i své finance. Podívejme se, jak na to.

Vyplatí se mít společný účet nebo je lepší, aby měl každý svůj? 

Takovou otázku si musí položit většina párů, které řeší společné výdaje. Zajímavostí je, že z průzkumů vyplývá, že až 40 % lidí žijících v páru si i ve vztahu tajně spoří. Nešetří ale jen na vánoční dárky. Častým důvodem je i obava, že současný vztah do budoucna nevydrží. Část z nich také nechce, aby partner věděl, kolik vydělávají a jaké částky měsíčně utrácejí. 

Na druhou stranu více jak polovina českých párů si důvěřuje a šetří si společně. Zřízení společného účtu je velký krok v každém vztahu. Vyplatí se s tím ale samozřejmě nějakou dobu počkat, než svou drahou polovičku dostatečně poznáte. Budeme mít větší přehled o vzájemné finanční situaci a zvycích při nakládání s penězi.
Platí, že o společném běžném účtu lidé začínají uvažovat v případě, kdy žijí ve společné domácnosti či přemýšlejí o založení rodiny. Právě tehdy přibývá výdajů, ať už jde o režii v domácnosti či například o nákup potravin. Někdy se stává, že náklady leží jen na jednom z partnerů. Právě takové situaci můžete předejít zřízením společného účtu. Do soužití tak ve výdajích vnesete pořádek a budete si jisti, že na chod domácnosti přispíváte stejnou měrou. 

Společný účet byste měli vybírat stejně jako ten běžný. Při zřízení je nutné se zaměřit zejména na možnosti správy. Důležité je zajistit, kdo bude majitelem účtu a kdo disponentem. Disponent má oproti majiteli menší práva. Z konta sice může vybírat peníze, nemůže ale účet například zrušit či přidat nového disponenta. Ideální je tak, aby spolumajiteli účtu byli oba dva z páru.

Nechat si i soukromý účet není nic špatného

Vždy je samozřejmě dobré si nechat i svůj vlastní běžný účet, a to pro různé další výdaje. Pokud například jeden z páru spíše šetří a druhý naopak utrácí za své koníčky, je vždy lepší mít nějaký ten kousek svého soukromí. Základem je dohoda, jak si budete dělit výdaje. 

Partnerschaft

Dělení výdajů a sloučení půjček 

Dělení výdajů je odvislé od toho, jaké máte příjmy. Pokud například partnerka pobírá vyšší výplatu, není po dohodě žádným problémem, aby na sebe vzala i vyšší část výdajů. Důležité ale je o financích hovořit otevřeně a jasně. Myslete také na to, že lidé přiházejí do vztahů s různými dluhy. V takovém případě je výhodnější takové půjčky sloučit do jedné. Až pokud vyřešíte tyto základní otázky, můžete se posunout například k hypotéce.

Hypotéka bez manželství 

Každý nesezdaný pár má dvě možnosti, jak k hypotéce přistoupit. Žadatelem může být jen jeden z dvojice nebo si ji vezmou oba dva. Pokud bude nemovitost a hypotéka psaná jen na jednoho z páru, stává se i jediným dlužníkem. Ten druhý nemá povinnost cokoliv splácet a nic nedluží. Zároveň ale například v případě rozchodu nebude mít na nemovitost žádný nárok.

Hypotéka se spolužadatelem

To ale není jedinýzpůsob. I z výše popsaných důvodů je častější varianta, kdy si hypotéku bere nesezdaný pár společně. Banka samozřejmě posuzuje bonitu klienta - jeho schopnost splácet. Jednotlivec na ni často nedosáhne. V případě, že o hypotéku žádá pár, vlastní danou nemovitost podílem, který je uvedený ve smlouvě. Není přitom potřeba aby každý vlastnil přesně polovinu. Oba jsou zároveň odpovědní za celý dluh. Pokud by chtěli žádat o další úvěr, budou to mít případně složitější. Oba dva totiž budou zapsáni v registrech. V takovém případě má výhodu pár, u kterého je nemovitost napsána jen na jednoho z partnerů.

SL_30+_OBJ_03_SP1A4062_3c

Páry bez svatby a děti 

I rodiče, kteří nepřemýšlí nad manželským slibem touží po potomkovi. V tomto případě se možnosti, jak dětem šetřit, neliší od párů, které žijí v manželském svazku. Více informací jak na to, se dozvíte v našem článku zde. Právě ve výdajích za dítě panuje mezi partnery podle nedávných průzkumů shoda. Osm z deseti párů si myslí, že by se měly platit společným dílem, nebo podle aktuálních finančních možností partnerů.

Jedno velké úskalí 

Nechceme být negativní, ale život je o neustálé změně a stát se může cokoliv. Výhodou manželství je například vyřizování pozůstalosti po náhlém skonu jednoho z partnerů. Pokud spolu žijete bez oddacího listu, je dobré mít sepsanou závěť, kde jasně určíte, na koho mají být převedeny vaše soukromé finance či movité i nemovité věci. 

Základem naší civilizace je rodina, ne manželství 

Zní to jako klišé, ale život v páru a založení rodiny jsou základem a smyslem společnosti a stavebním kamenem naší civilizace. Nezáleží tolik na tom, zda na společné soužití máte nějaký „papír“. Přes všechno to krásné a duchovní, co společný život obnáší, nemohou stát finance stranou.