Ještě nikdy nebylo předáno tolik bohatství další generaci jako se tomu děje v současnosti. Proto se někdy setkáváme s pojmem "generace H" (H je odvozeno od anglického slova „heir“ - dědic). Do generace H patří i Valerie Rockefeller, pravnučka prvního miliardáře světové historie Johna D. Rockefellera. Novodobá filantropka předsedá Rockefeller Brothers Fund, nadaci, jejíž hodnota činí 1,3 miliard dolarů. Tato žena však přitahuje pozornost i tím, že se odchýlila od toho, co před 150 lety přineslo její dynastii nesmírné bohatství - od ropy.

Valerie Rockefeller ...


1.  ... o dětství slavné dědičky
Vyrůstala jsem v jižní části Západní Virginie, ve velmi chudé oblasti, kde se těžilo uhlí. Být Rockefellerem zde nebylo nijak zvlášť populární. Společně se sourozenci jsme chodili do místní školy, kde si nás spolužáci občas dobírali. Báli jsme se vypadat jako rozmazlené a bohaté děti. Teprve ve dvaceti jsem si uvědomila, že s mým jménem jsou spojeny také pozitivní věci. Pracovala jsem tenkrát jako učitelka v Harlemu. Jedna kolegyně, Afroameričanka, mi řekla, že její vzdělání bylo financováno Rockefellerovým stipendiem. To bylo vůbec poprvé, co jsem o nadaci Rockefeller Brothers Fund slyšela.

2.  ... o možnosti vést život, který si sami určíme
Jelikož byl můj otec nejprve místním politikem a později demokratickým senátorem, byla naše rodina vždy na očích veřejnosti. A my, děti, jsme se musely dle toho také patřičně chovat. Narodit se se do rodiny se spoustou peněz je samozřejmě obrovská výsada. Přináší to s sebou také velkou morální odpovědnost - projevit vděčnost a vrátit společnosti něco zpět. „Komu bylo mnoho dáno, od toho se hodně očekává,“ to je něco jako naše rodinné krédo. Rčení pochází z Bible a velmi si jej oblíbil můj praděda John D. Rockefeller mladší. Přesto jsem se nikdy necítila být svou rodinou kontrolována, nikdo mi nikdy neříkal a neradil, jak něco vracet. Rodina mě vždy povzbuzovala, abych dělala věci po svém.

Rockefeller_3
Vyrostla jsem v jižní části Západní Virginie, ve velmi chudé oblasti, kde se těžilo uhlí. Být Rockefellerem zde nebylo nijak zvlášť populární.

3.  ... o otázce, jak konat dobro
Nadace Rockefeller Brothers Fund byla založena v roce 1940 třetí generací naší rodiny. V současnosti má naše rodina téměř 300 členů. Majetek nadace činí 1,3 miliardy amerických dolarů a více než 5 procent z toho každý rok rozdáme formou grantů.

Tak jako další rockefellerovští dědicové i my v naší nadaci podporujeme moderní přístup k filantropii. Místo toho, abychom rozdávali šeky, snažíme se mít co největší dosah a měřitelné výsledky. Jsme také schopni velmi rychle reagovat na mimořádné situace, například na současnou koronakrizi. Dbáme na to, abychom kapitál investovali v souladu s cíli našich programů v oblasti udržitelného rozvoje, budování míru a demokracie. Je totiž kontraproduktivní investovat do fosilních paliv na jedné straně a na straně druhé podporovat nevládní organizaci, která bojuje proti výstavbě uhelných elektráren v Kosovu.

4.  ... o ústupu fosilních paliv
Majetek společnosti Rockefeller je založen na ropném průmyslu. V dnešní době pro nás je morální povinností opustit fosilní paliva. V roce 2010 se správní rada fondu Rockefeller Brothers Fund, z nichž polovinu tvoří rodina a polovinu externí odborníci, rozhodla investovat v souladu s principy udržitelnosti. A v roce 2014 jsme se připojili k celosvětovému hnutí, které investuje pouze do ekologicky udržitelných společností a nyní představuje 17 bilionů USD ve spravovaných aktivech. Dnes je investiční portfolio našeho fondu z 99 procent bez fosilních paliv. Tímto způsobem jsme mohli pomoci vést diskusi o odpovědnosti investorů.

5.  ... o ekonomickém potenciálu udržitelných investic
Odstoupením od neobnovitelných energií jsme chtěli ukázat, že udržitelnost je také ekonomicky výhodná. Jsme přesvědčeni, že fosilní paliva jako zdroj energie nemají budoucnost, tyto společnosti již za posledních deset let ztratily hodnotu. Místo toho jsme primárně investovali do čisté energie a udržitelného života. Za posledních šest let jsme dosáhli průměrného výkonu 7,8 procent ve srovnání s naším benchmarkem 6,7 procenta. Doufám, že to podnítí další investory, aby učinili stejný krok.

Dědicové mají morální povinnost vrátit společnosti něco zpět. Nikdy jsem se však necítila být svojí rodinou kontrolována , nikdo mi nikdy neříkal a neradil, jak něco vracet.

6. ... o podpoře sebeurčení prostřednictvím filantropie
Naše podpora se zaměřuje na pomoc lidem tak, aby si mohli pomoci sami. Naším cílem je podporovat sebeurčení lidí. Proto spolupracujeme s takovými místními organizacemi, například na Středním východě, v Afghánistánu nebo Íránu, které prosazují demokracii, práva žen a lidská práva. To jsou nezbytné předpoklady pro spravedlivou společnost. Jsme přesvědčeni, že pokud umožníte lidem, aby si mohli zvolit svůj vlastní osud, a pokud tuto příležitost dostanou, vyřeší si své problémy sami.

7. ... o sociální nerovnosti
Musím přiznat, že se cítím provinile za obrovskou propast v bohatství, zejména v USA, ale také celosvětově. Věřím, že ti z nás, kteří mají to štěstí, že jsou bohatí, mají povinnost bojovat proti sociální nerovnosti. Pro podporu spravedlnosti musíme v našich organizacích a při výběru našich partnerů udělat vše, co je v našich silách. Nadace Rockefeller Brothers Fund prošla před několika lety hlubokým procesem směrem k rozmanitosti, rovnosti a inkluzi, k nimž se hrdě hlásíme. Upřednostňujeme investování finančních prostředků a rozdávání darů organizacím, které řídí ženy nebo lidé z nedostatečně zastoupených menšin.

8. ... o důležitosti vydělávání vlastních peněz
Často o tom diskutuji se svým manželem. Budu k vám upřímná, dlouho jsem pracovala jako učitelka, ale z vydělaných peněz jsem si nikdy neudržela životní úroveň. Dnes se téměř výhradně věnuji charitě a nevydělávám prakticky nic. Možná to není správné, žít z peněz, které mi zanechali prarodiče. Rozhodně si myslím, že je důležité mít dobré vzdělání a zkušenosti. To platí pro placenou i dobrovolnickou práci.

Naše dary a podpora se zaměřují na pomoc lidem tak, aby si mohli pomohli sami. Naším cílem je podporovat sebeurčení lidí.

9. ... o správném čase, kdy mluvit s dětmi o dědictví
V rodině Rockefellerových se peníze investují do trustů a dědici k nim v mladém věku tradičně nemají přístup. Ale já si nemyslím, že je správné, aby toto téma bylo tabu. Tak tomu bylo například u našich rodičů. Peníze představují vliv a možnosti, a proto o nich s našimi třemi dospívajícími dětmi mluvíme. Je pro nás důležité, aby si uvědomovaly dopad svých finančních rozhodnutí a přemýšlely o tom, jak zodpovědně utratit své peníze.

10. ... o nejdůležitějších radách pro dědice a dědické komunity
Buďte transparentní! Diskutujte se svými dětmi o svých cílech otevřeně a čestně. Mějte vysoká očekávání od členů rodiny. Nastavte pro ně stejné standardy jako pro kohokoli jiného. U nás musí každý pracovat na tom, aby měl právo sloužit v řadách rodinných neziskových organizací a myslím si, že je to tak správně. Musíte dokázat, že jste profesionál. Peníze patří budoucím generacím a slouží k tomu, aby se svět stal lepším místem.

Úvodní foto: Luxwerk

Rockefeller_3

Valerie Rockefeller

Valerie Rockefeller (50) je pravnučkou legendárního ropného magnáta Johna D. Rockefellera a předsedkyní správní rady Rockefeller Brothers Fund. Majetek nadace činí 1,3 miliardy dolarů a nadace se od roku 2010 zavázala k udržitelným investicím a postupnému odklonu od neobnovitelných zdrojů energie. Rodina Valerie Rockefellerové je jednou z nejslavnějších amerických podnikatelských dynastií. John D. Rockefeller starší založil Standard Oil, tehdy největší společnost na zpracování ropy na světě, a je stále považován za nejbohatšího Američana všech dob. Jeho potomci vybudovali Rockefellerovo centrum v New Yorku, založili University of Chicago, darovali národní parky vládě USA, darovali půdu OSN a iniciovali vznik Muzea moderního umění.

Potřebujete poradit nebo si nezávazně a zdarma popovídat s profesionálem o vašich snech, potřebách a cílech?