V boji proti pandemii koronaviru bychom se neobešli bez žen. Mezinárodní den žen tak vybízí - kromě blahopřání a poděkování - také příležitost připomenout aktuální nerovnosti, kterým ženy čelí. A také výzvu pro nastartování cesty k osobní finanční rovnosti.

Při boji proti pandemii koronaviru bychom se neobešli bez žen. Všechny lékařky, zdravotní sestry, ale i ženy pracující v supermarketech, kde práce z domu zkrátka nepřichází v úvahu, stojí v první linii a jsou vystaveny riziku přenosu viru mnohem více než všichni ostatní.

Kromě toho na ně má krize mnohem horší dopad. Mnoho žen totiž pracuje v odvětvích, které pandemie zasáhla nejvíce, jako jsou služby nebo sektor turismu. Vzrostly také případy domácího násilí. 

Stávající pandemie koronaviru ještě více zdůraznila nerovné postavení žen vůči mužům v rámci pracovního trhu. Dle Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE), který každý rok vypracovává svůj hodnotící index, je totiž v EU dosaženo rovnosti jen na 67,9 %. V Česku je skóre dokonce ještě nižší - 56,2 %. Pokud bychom pokračovali stejným způsobem i nadále, rovnosti žen a mužů bychom dosáhli až za 60 let.

Více žen v první linii

V sektorech zaměřených na péči o druhé pracuje v EU 49 milionů lidí. Ti byli během pandemie koronaviru vystaveni nejvíce. Asi 76 % z nich jsou ženy. 

Kromě toho jsou ženy nadměrně zastoupené také v základních službách, které musely během pandemie fungovat bez přerušení, jako jsou maloobchody a péče o děti. V EU tvoří ženy 82 % všech pokladních a 95 % pracovníků v úklidových službách a pomocníků v domácnosti.

grafy_MDŽ_SLS_1_2_bez loga_male
grafy_MDŽ_SLS_1_2_bez loga_male

Pracovní nejistota

Ženy jsou rovněž nadměrně zastoupené v sektoru služeb, který byl velmi tvrdě zasažený pandemií a propouštěním zaměstnanců - tvoří zde až 84 % (ve věku 15-64 let). Karanténa navíc zasáhla i další odvětví ekonomiky, která jsou považována za typicky ženská: například práce ve školce, sekretářské práce a práce v domácnosti.

Více než 30 % žen navíc pracuje pouze na částečný úvazek. Mnoho žen také pracuje v tzv. „šedé“ ekonomice, kde nemají základní pracovní práva, zdravotní zabezpečení a další výhody, které jsou u klasických forem zaměstnání běžné.

grafy_MDŽ_SLS_2_2_bez loga_male
grafy_MDŽ_SLS_2_2_bez loga_male

Genderové rozdíly v odměňování přetrvávají

V roce 2020 ženy vydělali 81 centů za každý dolar vydělaný muži. Toto číslo je reprezentativní pro tzv. nekontrolovaný - neboli „surový“ - rozdíl v odměňování žen a mužů, který zkoumá medián platu pro všechny muže a ženy bez ohledu na typ práce nebo počet odpracovaných let. Průměrný plat u mužů je zhruba o 19 procent vyšší než průměrný plat u žen.

PROČ JSOU ŽENY placeny MÉNĚ NEŽ MUŽI?

Jedním z důvodů rozdílu v odměňování žen a mužů je to, že u žen je větší pravděpodobnost, že si během své kariéry „odpočinou“, aby mohly mít děti, nebo že vyhledávají méně placené pozice, které nabízejí větší flexibilitu, která usnadní péči o rodinu. Někteří lidé mylně předpokládají, že toto „vysvětluje“ rozdíl v platech mezi pohlavími a zmírňuje obavy ze sexismu. Toto vysvětlení však tuto mezeru plně nezohledňuje.

Faktory, které pravděpodobně ovlivní rozdíly v odměňování žen a mužů, ale je obtížné je měřit, zahrnují nevědomou zaujatost a diskriminaci žen, včetně předpokladů, že ženy opustí pracovní trh, aby mohly mít děti, nebo že ženy s dětmi by měly vydělávat méně než muži.

V průzkumu z roku 2017 Pew Research Center zjistilo, že 42 procent žen uvedlo, že v práci zažily diskriminaci na základě pohlaví, ve srovnání s 20 procenty mužů, kteří uvedli totéž. Jednou z nejčastěji hlášených forem diskriminace je nerovný výdělek. Ve skutečnosti 25 procent žen uvedlo, že vydělaly méně než muž vykonávající stejnou práci, zatímco pouhých 5 procent mužů uvedlo, že vydělaly méně než žena vykonávající stejnou práci.

Ženy s dětmi také vydělávají méně než muži s dětmi nebo ženy bez dětí. Často se tomu říká trest za mateřství nebo trest za porod.  Ačkoli ženy dnes mají vyšší zastoupení na lépe placených pracovních místech než v době, kdy byl před více než 50 lety podepsán zákon o rovném odměňování, ženy jako celek jsou stále nedostatečně zastoupeny na vysoce placených pracovních místech a ve vedoucích pozicích (ředitelé, CEO, generální ředitelé apod.).

grafy_MDŽ_SLS_3_3_bez loga_male
grafy_MDŽ_SLS_3_3_bez loga_male

Výchova dětí – neplacená práce

Zůstat doma na plný úvazek s dětmi a vzdát se kariéry nebo se pokusit skloubit kariéru a děti.  Jedno z hlavních témat dnešních mladých žen.

Vzdání se zaměstnání na plný úvazek nebo dokonce výdělečné činnosti ve prospěch péče o děti má významný dopad na jejich vlastní finanční budoucnost. Protože nízký výdělek a mezery v pojistných obdobích se znatelně odrážejí ve výplatě důchodu.

Delší život, nižší důchod

Rozdíly v odměňování žen a mužů znamenají, že ženy jsou ve stáří vystaveny vyššímu riziku chudoby. V roce 2018 pobíraly ženy ve věku nad 65 let důchody, které byly v průměru o 30 % nižší než důchody mužů. V Česku je tento rozdíl 13 %. Dle informací Českého statistického úřadu v roce 2019 činila průměrná výše starobního důchodu žen 12 292 Kč, zatímco průměrný starobní důchod mužů dosáhl 14 807 Kč.

Češi se dožívají v průměru 76,2 let, zatímco Češky téměř o 6 let více – 82 let. Ženy v České republice žijí v průměru o 6 let déle než muži.  Při nástupu do důchodu by ideálně měly mít připravenou částku, která jim umožní udržet si alespoň podobný životní standard, jako měly doposud. Nemusí však investovat pouze na důchod, ale pokud investují v produktivním věku, tak si i v jeho průběhu zvyšují životní standard a pak je menší pravděpodobnost, že v důchodu budou zasaženy  chudobou. 

MDŽ_vektory_na web k článku

Zodpovědný přístup k financím v produktivním věku je optimální možností, jak chudobě v pozdním věku předejít.

Dobrá zpráva: Ženy nebojte se!

V každém případě by se ženy neměly spoléhat výlučně na finanční jistotu poskytovanou jejich manžely či partnery. Rozvodovost se v ČR stále pohybuje vysoko, okolo 45%. A v roce 2018 se dle statistik Eurostat u nás mimo manželství narodilo 48,6% všech dětí. Finanční bdělost a osvěta žen je tedy zcela na místě.

Díky povědomí a vhodné penzijní a finanční strategii si mohou ženy zajistit větší finanční zabezpečení.
Podle mezinárodních studií mají ženy k investování vhodné předpoklady. Teodoro Cocca, vedoucí oddělení správy majetku na Univerzitě Johannese Keplera v Linci, to připisuje skutečnosti, že ženy riskují méně: „Ženy v průměru podstatně méně podstupují riziko než muži.  Tento rozdíl stojí také za dalším fenoménem, a sice, že návratnost investic žen je dle některých studiích výrazně vyšší než u mužů."

Studie společnosti GfK Austria rovněž potvrzuje, že ženy nerady riskují. Dávají přednost raději tradičním spořicím produktům před rizikovějšími formami investic. "Na základě našich studií však víme, že nejen touha po bezpečí formuje chování a zájem žen o různé formy spořenír a investice, ale také to, že kvůli mezerám ve znalostech často existuje nedostatek zájmu a nejistota ke složitějším investičním produktům." Dodává Ursula Swoboda z GfK Austria. 

Tady přijde vhod pomoc erudovaného finančního či investičního profesionála. Spolu s ním je mnohem jednodušší a méně časově náročné najít finanční řešení odpovídající potřebám, možnostem a očekáváním každé ženy.

 

Zdroj:
www.europarl.europa.eu
www.payscale.com/data/gender-pay-gap

Potřebujete poradit nebo si nezávazně a zdarma popovídat s profesionálem o vašich finančních snech, potřebách a cílech?