„Svoboda a rovnost není v tom, s kolika talenty se narodíte, ale v tom, co se svým životem můžete udělat,“ říká Terezie Sverdlinová. Když začne tato bezprostřední usměvavá žena vyprávět, zcela vás vtáhne do svého světa. Zápal a nadšení pomáhat druhým, aby mohli co nejvíce vést život podle vlastních představ, rozhodně ředitelce Nadace Terezy Maxové dětem a klientce Swiss Life Select nechybí. Rozhovor o pomoci druhým, seberealizaci, životních šancích, svobodě, důvěře a finanční odpovědnosti.

Jak došlo ke spojení vás a nadace Terezy Maxové?
To bylo hrozně dávno, v roce 1996. Já jsem tehdy byla dvacetiletá studentka politologie a mezinárodních vztahů na Univerzitě Karlově s vidinou, že budu diplomatka, nejlépe na ambasádě někde v Karibiku. Moje kamarádka, která se s Terezou znala, mi řekla, že vzniká nová nadace a jestli bych u toho nechtěla být. „Kdo je Tereza Maxová?“ odpověděla jsem tehdy. Svět módy jsem vůbec neznala, nezajímal mě. Četla jsem věci, které se týkaly studia. A Tereza byla tehdy známá hlavně ve světě, měla billboardy na Times Square, fotila pro britský Vogue.

A tak všechno začalo. Úplnou náhodou. A ačkoliv mě tehdy ani nenapadlo, že toto bude můj život, tak už skoro pětadvacet let to můj život je. Vnímám jako obrovský dar a privilegium, že můžu dělat práci, která dává smysl. Velmi rychle vidíte, jak se někomu mění život k lepšímu. Když o něčem takovém mluvíte, zní to nadneseně a pateticky až hloupě. Ale když to zažijete, ten pocit, tak to je nejlepší pozvánka. Říct „pojďte to zažít“ a nemluvit o tom.

Jaké projekty a aktivity prostřednictvím nadace podporujete?
Nadace se zaměřuje nejen na kojenecké ústavy a dětské domovy, což bylo její původní zaměření. Naší snahou bylo a je dopřát dětem život v bezpečí a lásce rodiny. Proto jsme záhy začali podporovat náhradní rodinnou péči, pěstouny a adoptivní rodiče, protože to je způsob, jak děti do rodin vrátit. Rodiče samoživitelé, maminky v azylových domech, biologické rodiny, kterým hrozí, že jim budou odebrány děti, nebo jsou v krizové situaci, a také sem spadá téma domácího násilí. V současnosti jde nejvíce financí právě do oblasti prevence.

058
Svoboda a rovnost není v tom, s kolika talenty se narodíte, ale v tom, co se svým životem můžete udělat.
TS_hrnek

Terezie Sverdlinová

Již téměř dvacet pět let působí v Nadaci Terezy Maxové dětem jako její ředitelka, současně ji v roce 1997 spluzakládala. Vystudovala politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK. Mezi její záliby patří relaxace, cestování či aktivní chůze.

TS_TM_orez

Tereza Maxová a Terezie Sverdlinová. Dvě Terezy, které již téměř čtvrtstoletí stojí za Nadací Terezy Maxové dětem.