Oznámení porušení či hrozícího porušení právních předpisů a etických principů

Za účelem zachování prostředí, ve kterém jsou dodržovány veškeré právní předpisy a etické principy společnosti Swiss Life Select a.s. (dále „Společnost“), Společnost zřizuje zvláštní, samostatný a nezávislý komunikační kanál, který umožňuje oznamovateli (klient, zaměstnanec Společnosti, finanční konzultant, obchodní partner či jakákoliv další osoba) informovat Společnost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl přímo či nepřímo při výkonu své práce nebo jiné obdobné činnosti, a které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy či etickými principy, dozví se o anebo byl sám cílem nevhodného chování (dále jen „Oznámení“).