Žádost o uplatnění práv subjektu údajů dle GDPR

Tato Žádost slouží pro uplatnění práva subjektu údajů podle ustanovení čl. 7, 15–21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále a výše jen „GDPR“), tedy práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu, práva na výmaz, práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů a práva vznést námitku.