Analytický čtrnáctideník společnosti Swiss Life Select ve zvukové formě naleznete na našich kanálech.

Finanční kurýr si můžete jednoduše poslechnout také na Spotify

Finanční kurýr si můžete poslechnoust také na Apple Podcasts

Finanční kurýr si můžete poslechnoust také na Google Podcasts