Analytický týdeník společnosti Swiss Life Select ve zvukové formě.

Finanční kurýr si můžete jednoduše poslechnout také na Spotify

Finanční kurýr si můžete poslechnoust také na Apple Podcasts

Finanční kurýr si můžete poslechnoust také na Google Podcasts