Česko čelí druhé vlně koronavirové pandemie. Počty nakažených v tuzemsku v posledních dnech dramaticky rostou a bohužel jsme se tak ocitli dokonce na prvním místě Evropy co do poměru nakažených obyvatel. V této situaci jsme svědky každodenně probíhajících bojů mezi odborníky v médiích. Jeden tvrdí, že situaci je třeba řešit radikálně, jinak, s trochou nadsázky, nebudeme stíhat kopat hromadné hroby, druhý zase situaci naprosto zlehčuje a popírá v podstatě veškerá, u nás i ve světě, přijímaná opatření.

Ať už zastáváme jakýkoliv názor na pomyslné škále mezi těmito protipóly, nikdo z nás by neměl opomenout, že v jednom jsme všichni na stejné lodi. Situace se totiž výrazně dotýká našich financí. Jaký dopad má v současnosti probíhající pandemie na naše investice? Jak se máme v rámci péče o náš finanční majetek zachovat? A jaké pojištění může ochránit nás a naše blízké proti hrozícím zdravotním rizikům?