Od nového roku si mnozí polepší díky realizovaným daňovým reformám. Zaměstnancům se zmenšila efektivní daňová sazba kvůli zrušení superhrubé mzdy, která se používala jako zvýšený základ pro výpočet daně. Ti s hrubým příjmem 50 tisíc korun měsíčně si přijdou na bonus 2 785 korun, ti s příjmem 100 tisíc korun dokonce dostanou o 5 320 korun více.

Někteří podnikatelé pocítí změny, když využijí možnosti přechodu do režimu paušální daně. Zde se jedná o široké rozpětí finančních dopadů. Například bezdětný podnikatel s ročními příjmy 800 tisíc korun, který standardně využíval 40% výdajový paušál ušetří 7001 korun měsíčně na paušální dani.

Celé znění Finančního kurýra v tištěné nebo zvukové podobě naleznete v odkazech níže.