Poslanecká sněmovna v říjnu schválila návrh zákona, který zavádí institut tzv. paušální daně, a to s účinností od 1. ledna 2021. Počátkem prosince prezident republiky stvrdil daný návrh svým podpisem. Zákon z dílny Ministerstva financí poskytne malým podnikatelům možnost vyřešit trojí odvody na jednom formuláři (zálohy na sociální a zdravotní pojištění a na daň z příjmů). Finanční správa od pondělí 7. prosince již spustila příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně. Podnikatelé se mohou hlásit do pondělí 11. ledna 2021.

Měsíční záloha v rámci paušální daně činí pro příští rok 5 469 Kč. V částce je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2 976 Kč a 100 korun na dani z příjmů.

Celé znění Finančního kurýra v tištěné nebo zvukové podobě v odkazech níže.