Investování je důležitou součástí budování finanční stability a hraje hlavní roli v dosažení dlouhodobých finančních cílů. Stále oblíbenější možností, jak investovat, jsou podílové fondy. Jejich výhoda je jasná.

230629_Swisslife_Sustainability_Lake Forrest_4286

Jednak nabízejí velkou diverzifikaci a jednak jsou spravovány profesionály, klient se tedy nemusí o nic starat a ví, že jsou jeho prostředky v dobrých rukou. Existují dva hlavní, avšak odlišné přístupy řízení těchto fondů. Známy jsou jako aktivní a pasivní správa.

Aktivní správa fondů

Aktivní správa fondů zahrnuje rozhodování manažera fondu o tom, kam investovat peníze investorů. Tito manažeři se snaží překonat výkonnost trhu tím, že vybírají jednotlivé akcie, dluhopisy nebo jiné cenné papíry, které mají podle jejich analýzy vyšší potenciál růstu než širší trh. Aktivní fondy jsou obvykle doprovázeny vyššími náklady na správu, protože vyžadují více lidských zdrojů a výzkumu, aby právě zmíněný nadvýnos mohly generovat.

Pasivní správa fondů

Na druhé straně pasivní správa fondů sleduje jednodušší přístup. Tito manažeři se snaží replikovat výkonnost určitého tržního indexu, jako je například S&P 500, namísto toho, aby se pokoušeli překonat trh. Protože není potřeba intenzivního výzkumu nebo častých obchodů, náklady na správu pasivních fondů jsou obvykle nižší než u aktivně spravovaných fondů.

Který typ fondu zvolit a podle jakého klíče se rozhodnout?

1. Náklady

Jedním z hlavních faktorů jsou právě již zmíněné náklady. Aktivní fondy mají obvykle vyšší správní poplatky a jsou tak z tohoto pohledu znevýhodněné. Tento poplatek klient neplatí přímo, ale bývá mu odečten z výkonnosti. Připsaná čistá výkonnost je tedy ve finále nižší právě o tento náklad. Tento náklad se ale může přetavit v ohromnou výhodu aktivního fondu. Pokud je totiž portfolio manažer schopen najít kvalitní nástroje, pak klient sice zaplatí poplatek za práci manažera, ten mu ale může dodatečným výnosem vše několikanásobně vynahradit.

2. Diverzifikace

Oba typy fondů mohou nabídnout širokou diverzifikaci, což je klíčové pro snížení rizika v investičním portfoliu, a je tak těžké říci, které fondy jsou diverzifikované více a které méně. Nicméně aktivní fondy mohou mít tendenci být diverzifikované o trošku méně, pokud se zaměřují na určité sektory nebo typy investic, zatímco pasivní fondy jsou obvykle navrženy tak, aby kopírovaly celý trh nebo určitý index, což může poskytnout diverzifikaci širší. Větší diverzifikace nemusí být ale vždy výhodou. Koncentrovanější portfolio je často schopné dosáhnout vyšších výsledků. Ať chceme, nebo nechceme, diverzifikace průměruje výnos portfolia, čímž se fond stává sice bezpečnějším, ale na druhou stranu má nižší výnosový potenciál.

3. Výkonnost

Aktivní správci fondů se snaží překonat výkonnost trhu, zatímco pasivní fondy se snaží ji pouze replikovat. Historicky se ukázalo, že pasivní fondy mají tendenci dosahovat konzistentních výnosů v souladu s výkonem trhu, zatímco výkon aktivně spravovaných fondů se může lišit právě dle správy portfolio manažera. Nutné je tak správně vybírat, do čeho investovat.

4. Zaměření fondu

Portfolio manažer má mnohem těžší ukázat svou přidanou hodnotu v prostředí, kdy jsou všechny informace dokonalé a ihned k dispozici. Tomuto prostředí se blíží třeba americký trh, kde je veliká informovanost a otevřenost. Všeobecně efektivnější jsou trhy rozvinuté. Naopak na rozvíjejících se trzích má lepší výchozí pozici aktivně řízený fond, a to právě díky lokální znalosti portfolio manažera a jeho schopnosti reagovat.

SL_Work_02_JB9A7276

Závěr

Volba mezi aktivními a pasivními fondy závisí na individuálních preferencích, cílech a rizikové toleranci každého investora. Ti, kteří preferují nižší náklady a jednodušší přístup k investování, by mohli preferovat pasivní fondy. Naopak ti, kteří věří v dovednosti a znalosti aktivních správců fondů a jsou ochotni zaplatit vyšší náklady, mohou preferovat aktivní správu. Vždy je důležité provést důkladný průzkum a zvážit své dlouhodobé investiční cíle předtím, než se rozhodnete, který typ fondu je pro vás nejvhodnější.

Všeobecně se dá říci, že aktivně spravované fondy jsou lepší do turbulentního prostředí, kdy se může ukázat přidaná hodnota portfolio manažera. V posledních letech se mohlo zdát, že pasivní fondy ty aktivní překonávají, nicméně bylo to dáno také tím, že ještě pár let zpět bylo klidné geopolitické prostředí, centrální banky pumpovaly do ekonomik velké množství peněz a celá ekonomika tak jela tak zvaně „na steroidech“. Tento stav vyhovoval primárně pasivním fondům. V dnešní době vyšší nejistoty a volatility se opět začíná projevovat přidaná hodnota portfolio manažera a aktivní fondy nabírají dech.

Chcete se dozvědět více o investování, kontaktujte nás.