V posledních dvou letech se potýkáme s různým omezením při cestování mimo Českou republiku, ale i při návratu zpět domů. Na počátku jsme oželeli dovolenou s rodinou nebo poznávací zájezdy, ale v současné době jsme si již zvykli na různá opatření, která souvisí s vycestováním do zahraničí. Podmínky pro vstup do dané země či návrat z určitých oblastí se stále mění a není jednoduché se v nich tak snadno zorientovat. Jak to tedy je s cestováním nyní? A jak s cestovním pojištěním?

Cestování mimo Českou republiku

Při plánované cestě do zahraničí je nutné si ověřit podmínky spojené s opatřením proti covidu pro vstup do dané země. K těmto účelům slouží stránky Ministerstva zahraničí a to konkrétně tzv. Mapa cestovatele. Zde si vyhledáte konkrétní zemi, do které chcete vycestovat, a zjistíte, zda je nutné před odjezdem absolvovat test či po příjezdu do země jít do povinné karantény. Samozřejmě před cestou doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující také léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19. Všechny pojišťovny, které nabízí cestovní pojištění se již přizpůsobily covidové situaci a zařadily toto riziko do svých základních balíčků nebo vytvořily speciální připojištění pro tyto účely. Správně sjednané cestovní pojištění ochrání nejen v rámci léčebných výloh, ale i v případě nařízené karantény v zahraničí (ubytování, náhradní doprava).

Návrat zpět z dovolené

Cestování se doposud řídilo tzv. semaforem. Semafor pravidelně aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví a slouží k rozdělení zemí do čtyř kategorií dle míry rizika nákazy. Zeleně označené země jsou země s nízkým rizikem nákazy, oranžové se středním rizikem, červené s vysokým rizikem a tmavě červené s velmi vysokým rizikem nákazy. Od 21. 2. 2022 ovšem platí nové ochranné opatření, kde je semafor relevantní pouze pro vstup cizinců do České republiky. To ovšem neznamená, že se zhoršující se situací nebude opět platný a doporučujeme sledovat aktuální opatření. Pravidla pro návrat do České republiky jsou upravena formou průběžně aktualizovaných Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. V současné době čeští občané starší 12 let vracející se ze zahraničí do ČR mají povinnost vyplnit příjezdový formulář. Nemusí jej vyplňovat osoby, které cestují individuální pozemní dopravou. Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 nejvýše 180 dní od data prvního pozitivního testu a děti do dovršení věku 12 let nemusí absolvovat testy před cestou ani po návratu.

Lyžování v Itálii

Itálie vstoupila od ledna letošního roku do lyžařské sezóny s novými pravidly pro uživatele sjezdovek a lyžařských tratí. Každý účastník na sjezdovce musí mít u sebe doklad o platném pojištění odpovědnosti, které kryje újmy způsobené třetím osobám. Doklad je vhodné mít u sebe v papírové nebo digitální podobě. Ne každá pojišťovna ovšem vystavuje potvrzení automaticky a je nutné si jej případně na pojišťovně vyžádat. Nejjednodušší je potvrzení u cestovního pojištění. Pojištění odpovědnosti je možné také zakoupit spolu se skipasem přímo v Itálii. Pokud by se při kontrole zjistila absence platného pojištění, hrozí dotyčnému odebrání skipasu a sankce ve výši 150 EUR. Dalšími novými pravidly je povinná helma pro osoby mladší 18 let a zejména přísný zákaz lyžování v podnapilém stavu po požití alkoholu nebo pod vlivem drog. Bombardino ani svařák si tedy na svahu již nedáte, jelikož v případě pozitivního výsledku testu hrozí pokuta až 1 000 EUR nebo dokonce i trestní stíhání. K těmto novým pravidlům přibylo i omezení rychlosti a povinnost opatrné jízdy, kdy se lyžaři musí chovat tak, aby s přihlédnutím ke svým dovednostem, vlastnostem sjezdovky a okolní situaci neohrozili vlastní bezpečnost a ani bezpečnost ostatních.

Situace na Ukrajině

S ohledem na stále se zvyšující pravděpodobnost vzniku vojenského konfliktu a tím i náhlého a podstatného zhoršení bezpečnostní situace v souvislosti s aktuálním extrémním napětím mezi Ruskem a Ukrajinou, varuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR před jakýmikoliv cestami na Ukrajinu. Pojišťovny v souvislosti s cestovním pojištěním to tedy vnímají jako výrazně zhoršenou bezpečnostní situaci a v takových případech cestovní pojištění nemůže krýt škody, které v dané zemi cestovateli vzniknou v přímé souvislosti s bezpečnostní situací.

Sylvie Cibiková
produktový specialista Fincentrum & Swiss Life Select a.s.